ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເປີດກອງປະຊຸມເຊື່ອມຊຶມນິຕິກຳກ່ອນການຕີລາຄາປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ

ແລະ ມອບໃບຍ້ອງຍໍຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນກົມກອງ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຜູ້ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈໍາປີ 2017.

ທີ່ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ, ຄັ້ງວັນທີ 8 ສິງຫາ 2018.


ພາບ-ຂ່າວ: ດອນ ຜົນປະດິດ.

405140524054