ວັນທີ 11 ພຶດສະພາ ຫ້ອງການກອງເລຂາຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກຈັດກອງປະຊຸມ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນໍາລວມຮ່າງບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດປະຈໍາໄລຍະທີ 10 ໃນການຈັດຕັ້ງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການລຶບລ້າງທຸກຮູບແບບການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ ນາງ ຈັນໂສດາ ພອນທິບ ຮອງປະ ທານຄະນະບໍລິຫານງານ ສສຍລ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ, ມີຄະນະຊີ້ນໍາລວມຮ່າງບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດປະຈຳ ໄລຍະທີ 10 ທີ່ມາຈາກບັນດາກະຊວງ, ອົງການ ເຂົ້າຮ່ວມ.

         ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈັດຂຶ້ນເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຂະບວນການ ແລະ ການປະກອບຂໍ້ມູນໃສ່ຮ່າງບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດປະຈຳໄລຍະທີ 10 ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາຊີດໍ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະເພື່ອເປັນການສືບຕໍ່ປະຕິບັດຄໍາໝັ້ນໝາຍຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວໃນນາມ ເປັນພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາເພື່ອຮັບປະ ກັນໃຫ້ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສາມາດສົ່ງບົດລາຍງານສະບັບດັ່ງກ່າວໃຫ້ຄະນະກຳ ມະການ ຊີດໍສາກົນໃຫ້ທັນຕາມກໍານົດເວລາ ໃນເດືອນ ພະຈິກ 2022 ນີ້.

abdef