Print
Category: ຄຳຂວັນ
Hits: 57194

ສ້າງແຂວງໃຫ້ເປັນຫົວຫນ່ວຍຍຸດທະສາດ ສ້າງເມືອງເປັນຫົວຫນ່ວຍເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ ສ້າງບ້ານເປັນຫົວຫນ່ວຍພັດທະນາ