786

ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກໃນວຽກງານພັດທະນາແມ່ຍິງ ລະຫວ່າງວັນທີ 12-23 ມີນາ 2018 ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານນຳພາຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ສສຍລ ຈຳນວນ

54 ຄົນ ໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລະບຽບຫຼັກການ, ວິທີການເປັນຄູຝຶກ ແລະ ຂະບວນການຝຶກອົບຮົມຢ່າງເປັນລະບົບຄົບຊຸດ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ມີຄວາມຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ກຳແໜ້ນເນື້ອໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານພັດທະນາແມ່ຍິງຢ່າງ

ຮອບດ້ານ ພ້ອມທັງເປັນການສ້າງຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງຢູ່ສະຫະພັນແມ່ຍິງຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ.

      ທ່ານນາງ ແພງວັນ ເສີມຄຳຫຼ້າ ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ຫົວພັນ ກ່າວວ່າ: ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຂົ້າໄດ້ຮັບຮູ້ທັດສະນະຂອງພັກຕໍ່ບົດບາດຂອງແມ່ຍິງ ບໍ່ວ່າເວລາໃດພັກ-ລັດເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຍົກສູງຖານະບົດບາດຂອງແມ່ຍິງລາວບັນດາເຜົ່າ ສະແດງອອກໃນມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກ ຄັ້ງທີ X ໄດ້ກຳນົດໃຫ້ມີຈຳນວນແມ່ຍິງບັນ ຈຸເຂົ້າໃນຕຳແໜ່ງນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງຂັ້ນສູນກາງ ກວມ 20%, ຂັ້ນແຂວງ 25%, ຂັ້ນເມືອງ 15% ແລະ ຂັ້ນບ້ານ 10%, ນອກນີ້ ກໍໄດ້ຮຽນຮູ້ຄຸນລັກສະນະທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງແມ່ຍິງ, ການຫັນລົງກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງຕາມ 4 ເນື້ອໃນ,4 ຄາດໝາຍ ແລະ 4 ທິດນຳ ແລະ ວຽກງານປິ່ນອ້ອມອື່ນໆ‚ ພາຍຫຼັງສຳເລັດແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າຈະນຳເອົາເນື້ອໃນຈິດໃຈຂອງຊຸດຝຶກອົບຮົມນີ້ ໄປສົມທົບກັບຄະນະປະທານ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ກໍຄືຄະນະນຳອົງການປົກຄອງແຂວງ ເພື່ອຂຶ້ນແຜນນຳເອົາບົດຮຽນລົງໄປເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ບ້ານໃຫ້ໄດ້ຕາມລະດັບຄາດໝາຍ.Ž

787

      ທ່ານນາງ ຄໍາປິວ ສີສົມບັດ ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ຊຸດຝຶກອົບຮົມນີ້ ເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຕໍ່ເພດຍິງໃນທົ່ວປະເທດ, ພະນັກງານສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ພະນັກງານຫຼັກ

ແຫຼ່ງທັງຂອງສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວເປັນການຍົກລະດັບ ທາງດ້ານຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານເພດຍິງທີ່ກາຍເປັນພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງໃນອະນາຄົດ. ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ

ຢ່າງຈະແຈ້ງ ໂດຍສະເພາະທັດສະນະ ແລະ ການຊີ້ນໍາຂອງພັກຕໍ່ວຽກງານແມ່ຍິງເຊິ່ງສະແດງອອກປະຫວັດມູນເຊື້ອຂອງແມ່ຍິງລາວ, ແຜນພັດທະນາແມ່ຍິງລາວ (2016-2020),ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບວຽກງານໂຄສະນາ,ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ

ແລະ ກົດລະບຽບຂອງ ສຍ ລາວ, ການຂຶ້ນແຜນກໍານົດພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງເພດຍິງ, ວຽກງານກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ, ຝຶກອົບຮົມການເປັນຄູຝຶກ, ບົດບາດຂອງວິທະຍາກອນ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ ຊຶ່ງລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຄວາມໝາຍ ຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຕໍ່ການພັດ

ທະນາແມ່ຍິງໃນທຸກດ້ານ ເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນກໍາລັງແຮງທີ່ເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ສະຫະພັນແມ່ຍິງຂັ້ນຕ່າງໆ ກາຍເປັນຄູຝຶກປະຈໍາຢູ່ບັນດາ ແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ.

788

      ທ່ານນາງ ວັນ ຈອມວິສານ ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ການເຂົ້າຮ່ວມຊຸດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນສຳຄັນ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍສຳລັບພະນັກງານເພດຍິງ, ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າກໍຄືຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸກຄົນໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆ

ຫຼາຍດ້ານເປັນຕົ້ນ ການກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 3 ດີຕິດພັນກັບວຽກງານ 3 ສ້າງ, ການໂຄສະນາປາຖະກະຖາ, ວຽກງານທີ່ປິ່ນອ້ອມໃນການພັດທະນາແມ່ຍິງ ໂດຍສະເພາະການເປັນຄູຝຶກທີ່ດີ ແນໃສ່ສ້າງໃຫ້ສາມາດນຳເອົາຄວາມຮູ້ໄປປັບໃຊ້ໃນຂົງເຂດຂອງຕົນໄດ້ຢ່າງແທດເໝາະ ຊຶ່ງພາຍຫຼັງສຳເລັດຊຸດຝຶກອົບຮົມໃນ

ຄັ້ງນີ້ ກໍຈະນຳເອົາຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວໄປເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຄະນະ ສຍ ແຕ່ລະຂັ້ນຢູ່ແຂວງ ຜົ້ງສາລີຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈ ເພື່ອພ້ອມກັນພັດທະນາບຸກຄະລາ ກອນເພດຍິງ ກໍຄືວຽກງານແມ່ຍິງໃຫ້ກ້າວໜ້າຂຶ້ນເລື້ອຍໆŽ.