776777778

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແມ່ນອົງການຕົວແທນແຫ່ງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ເປັນອົງການສູງສຸດອໍານາດແຫ່ງລັດ, ເປັນອົງການນິຕິບັນຍັດປະ

ຕິບັດພາລະບົດບາດ ຮັບຮອງເອົາລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ, ຕົກລົງບັນຫາພື້ນຖານຂອງປະເທດຊາດ ຕິດຕາມກວດກາ ການເຄົາລົບ, ປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍຂອງບັນ ດາອົງການລັດ.

      ພາຍຫຼັງປະເທດຊາດໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍ ປະຊາຊົນລາວພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໄດ້ພ້ອມກັນປະຕິບັດ 2 ໜ້າທີ່ຍຸດທະສາດຄື: ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນດໍາເນີນພາລະກິດປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ມີຫຼັກການເພື່ອຂຸດຄົ້ນ ເສີມຂະຫຍາຍກໍາລັງແຮງຂອງຊາດ ແລະ ຍຸກສະ

ໄໝເຂົ້າໃນການສືບຕໍ່, ບູລະນະລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ, ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຮັ່ງມີຜາສຸກ, ປະເທດຊາດມັ່ງຄັ່ງເຂັ້ມແຂງ, ສັງຄົມສາມັກຄີປອງດອງ, ປະຊາທິປະໄຕ, ຍຸຕິທໍາ

ແລະ ສີວິໄລ ພ້ອມກັນສ້າງປະຖົມປັດໄຈກ້າວຂຶ້ນສູ່ສັງຄົມນິຍົມ.

      ທ່ານນາງ ທັດສະດາພອນ ແສງສຸລິຍາ ປະທານຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດວ່າ: ໃນຖານະເປັນປະທານ ຄະ

ນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງ ແມ່ນກົງຈັກໜຶ່ງຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ,ປະຕິບັດພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ, ຕິດຕາມກວດກາ, ການປະຕິບັດກົດໝາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການເຊື່ອມທັດສະນະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ, ການ

ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ວຽກງານປົກປ້ອງພັດທະນາແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດສັນຍາສາກົນ ແລະ ສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບແມ່ຍິງ. ຄະນະສະມາຊິກສະພາ

ແຫ່ງຊາດເພດຍິງ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕາມ 04 ພາລະບົດບາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຄື: ເປັນຕົວແທນແຫ່ງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງປະຊາຊົນ, ບົດບາດນິຕິບັນຍັດ, ຕົກລົງ

ບັນຫາພື້ນຖານສໍາຄັນຂອງຊາດ, ຕິດຕາມກວດກາ. ສະມາຊິກສະພາເພດຍິງ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່ ຮ່ວມກັບສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຊາຍ.

      ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ເພດຍິງ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ( ສສຂ) ເພດຍິງ ຂັ້ນແຂວງ ທີ່ປະຈໍາຢູ່ສູນກາງ ແລະ ເຂດເລືອກຕັ້ງໄດ້ປະກອບສ່ວນປະຕິບັດ

ພາລະບົດບາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍທີ່ນໍາເຂົ້າມາຜ່ານໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນ

ຂັ້ນແຂວງ ໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ປະຈຸບັນມີຈໍານວນ 125 ສະບັບ ແລະ ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍສະບັບທີ່ພົວພັນເຖິງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງທ້ອງຖິ່ນ.

      ໃນນັ້ນ ກົດໝາຍທີ່ພົວພັນໂດຍກົງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍປະກອບມີ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ

ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ,ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດທິ

ເດັກ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີເດັກ ແລະ ມີຫຼາຍກົດໝາຍທີ່ພົວພັນເຖິງການປົກປ້ອງ, ການສົ່ງເສີມ ແລະ ການພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ. ນອກນີ້ ສສຊ ແລະ ສສຂ

ເພດຍິງຍັງໄດ້ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນ, ພິຈາລະນາເອົາບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ຂອງແມ່ຍິງ.

      ພາລະບົດບາດຕິດຕາມກວດກາ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ນອກຈາກ ສສຊ  ເພດຍິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຟັງການລາຍງານຂອງລັດຖະບານ, ອົງການຕຸລາການ ແລະ ພາກ

ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ນໍາເຂົ້າມາຜ່ານໃນກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດແລ້ວ, ສສຊ ແລະ  ໜ່ວຍ ສສຂ ເພດຍິງ ໄດ້ປະຕິບັດບົດບາດຕິດຕາມກວດກາໂດຍຜ່ານການລົງພົບປະ

ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ, ຜ່ານການເຂົ້າພົບ ສສຊ ຍິງໂດຍກົງ ແລະ ຜ່ານການນໍາສະເໜີຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາຈາກແມ່ຍິງລາວບັນດາເຜົ່າ ແລະ ປະຊາຊົນຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ.

      ນອກນັ້ນ ຍັງເລັ່ງໃສ່ຕິດຕາມກວດກາເປົ້າໝາຍທີ 05 ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຄື: ລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງຢູ່ທົ່ວ

ທຸກແຫ່ງ, ກໍາຈັດທຸກຮູບແບບຂອງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ໃນເຂດສາທາລະນະ ແລະ ເຂດສ່ວນບຸກຄົນ ລວມທັງການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການຂູດຮີດທາງເພດ

ແລະ ຮູບແບບອື່ນໆ, ກໍາຈັດທຸກການກະທໍາທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເຊັ່ນ: ການແຕ່ງງານຂອງເດັກ, ການແຕ່ງງານກ່ອນໄວ ແລະ ການບັງຄັບໃຫ້ແຕ່ງງານ, ຮັບຮູ້ ແລະ ໃຫ້ຄຸນຄ່າການ

ດູແລເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ວຽກໃນຄອບຄົວທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງໂດຍການຕອບສະໜອງການບໍລິການດ້ານສັງຄົມ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງດ້ານສັງຄົມ ກໍຄືສົ່ງ

ເສີມໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນພາຍໃນຄອບຄົວ, ຮັບປະກັນໃຫ້ແມ່ຍິງມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ໄດ້ຮັບໂອກາດເທົ່າທຽມກັນ ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ

ສໍາລັບການເປັນການນໍາລະດັບຕັດສິນໃຈທາງດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນສັງຄົມ.

      ທ່ານນາງ ທັດສະດາພອນ ແສງສຸລິຍາ ຍັງເນັ້ນຕື່ມວ່າ: ຢາກບັນລຸຕາມຄາດໝາຍຄືແນວນັ້ນ ກ່ອນອື່ນໝົດຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ສສຊ ແລະ ສສຂ

ເພດຍິງ, ໂດຍການຈັດສໍາມະນາໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ໄດ້ມີການປະສານງານກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ສິ່ງສໍາຄັນ ແມ່ນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທ່ານຊາຍ ເພື່ອຊ່ວຍໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ແນວ

ທາງ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາ, ບັນດາສົນທິສັນຍາທີ່ພົວພັນເຖິງການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ກໍຄືການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ.

                                                                                                                                                                                                                                                        ໂດຍ: ນາງ ພັນທະພອນ