173

ກອງປະຊຸມຈັດຂຶ້ນເພື່ອເຜີຍແຜ່ ຜົນການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ວຽກ ງານທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ ສຳ ລັບແມ່ຍິງໃນ ສປປ ລາວžž ພ້ອມທັງປຶກສາຫາລື ປະກອບ ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຕໍ່ຮ່າງບົດລາຍງານຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອນໍາໄປປັບປຸງ ໃຫ້ເປັນສະບັບສົມ ບູນຂຶ້ນຕື່ມ. ດັ່ງນັ້ນ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຫໍມູນເຊື້ອແມ່ຍິງລາວ ຮ່ວມກັບທະ ນາຄານພັດທະນາ ອາຊີ (ADB) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການ ດຳເນີນໂຄງການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າພາຍໃຕ້ ຫົວຂໍ້ ວຽກງານທີ່ບໍ່ ໄດ້ຮັບ ຄ່າຈ້າງສຳລັບ ແມ່ຍິງໃນ ສປປ ລາວ ຂຶ້ນ ໃນຕົ້ນເດືອນ ມີນາ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານນາງ ດວງສະໝອນ ດາລາວົງ ຫົວໜ້າກົມແຜນ ການ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ສສຍລ, ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ ຄຳແກ້ວ ສານ ບູນ ຄູນໄຊ   ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງ ງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ທ່ານ ນາງ ແຖວນະເຂດ ຊາພັກດີ ຫົວໜ້າໜ່ວຍ ງານພັດ ທະນາສັງຄົມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຫ້ອງການພັດທະນາອາຊີ ປະຈຳລາວ, ທ່ານ ສຈ. ດຣ ນາງ ກຽວໂກະ ຄູຊາກາເບ ຊ່ຽວຊານ ຈາກ ADB ພ້ອມດ້ວຍແຂກຖືກເຊີນ ຈໍານວນ 30 ທ່ານ.

      ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການນຳສະ ເໜີຜົນຂອງການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ຈາກທ່ານ ສຈ. ດຣ ກຽວໂກະ ຄູຊາກາເບ ຊຶ່ງຍົກໃຫ້ ເຫັນປັດໄຈຕ່າງໆທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ແມ່ຍິງ ເປັນຕົ້ນດ້ານການພັດທະນາພື້ນຖານ ໂຄງ ລ່າງຍັງບໍ່ທົ່ວເຖິງ ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງບໍ່ສາ ມາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ, ການບໍລິການດ້ານ ສຸຂະພາບ, ລວມເຖິງດ້ານຮີດຄອງປະເພ ນີ ກໍເປັນສິ່ງຈຳກັດສຳລັບແມ່ຍິງ ໃນເຂດ ຊົນນະບົດຢູ່, ຊຶ່ງເຫັນວ່າ ແມ່ຍິງຈຳນວນ 60.7% ແມ່ນເຮັດວຽກເປັນແຮງງານທີ່ບໍ່ ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຢູ່ໃນຄອບ ຄົວສ່ວນ ເພດຊາຍ ແມ່ນກວມພຽງ 26.7% ເທົ່ານັ້ນ, ວຽກທີ່ບໍ່ ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນແມ່ຍິງເປັນ ຜູ້ປະຕິບັດ ທັງເປັນວຽກທີ່ມັກ ຖືກ ເບິ່ງຂ້າມ ແລະ ບໍ່ຖືກຮັບຮູ້ ແມ່ຍິງສ່ວນໃຫຍ່ຍັງເຮັດ ວຽກປູກຝັງເພື່ອການດໍາລົງຊີວິດ, ເຮັດວຽກ ໃນຄົວເຮືອນ ຫຼື ເບິ່ງແຍງ ເດັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ.

      ຈາກນັ້ນ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ປະກອບ ຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງບົດຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ເພື່ອໃຫ້ ບົດຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວ ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ ສົມບູນ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃນການພັດທະນາແມ່ຍິງໃຫ້ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ ເລື້ອຍໆ. ການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວແມ່ນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 3 ແຂວງ ຄື: ຈຳປາສັກ, ວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງຫຼວງນຳ້ທາ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ໂດຍ: ວຽງພອນ