94

ທ່ານນາງ ອິດມະນີ ຈັນທະຄູນ ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 7 ແຂວງໄຊຍະບູລີກ່າວວ່າ:

ສສຊ ພາຍໃນແຂວງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ນຳເອົາມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດແຕ່ລະຄັ້ງໄປຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ເຜີຍ ແຜ່ໃຫ້ແຕ່ລະບ້ານໄດ້ຮັບຮູ້ ເຂົ້າໃຈ ຊຶ່ງ ໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ລົງຮາກຖານກວມກວ່າເຄິ່ງ ໜຶ່ງຂອງບ້ານທັງໝົດ, ເພື່ອລົງຕິດ ຕາມສະພາບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບປະຊາຊົນ ຊຶ່ງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ມີການຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານຕ່າງໆເປັນຕົ້ນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເຊັ່ນ:ໄຟຟ້າ, ນໍ້າກິນ, ນໍ້າໃຊ້, ຖະໜົນຫົນທາງການຊອກຕະຫຼາດ ເພື່ອຈຳໜ່າຍສິນຄ້າ ກໍຄືຜົນຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ. ນອກຈາກ ນີ້ ພາຍໃນແຂວງໄດ້ສຸມໃສ່ການ ສ້າງຕາ ຝັ່ງກັນເຈື່ອນຢູ່ເຂດ ເມືອງແກ່ນທ້າວ ແລະ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເພື່ອປ້ອງກັນດິນປູກ ຝັງຂອງປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ແຄມນໍ້າ ແລະ ຈະ ໄດ້ສືບຕໍ່ລົງເຄື່ອນໄຫວຮາກຖານບ້ານເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ສະເໜີຈາກ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ແລະ ນຳໄປສະເໜີຂັ້ນເທິງໃຫ້ໄດ້ຮັບການປັບປຸງແກ້ໄຂດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

95

ທ່ານນາງ ບົວວັນ ທຳມະວົງ ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10 ແຂວງ ວຽງຈັນ ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນ ແຂວງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບັນຫາທີ່ປະຊາຊົນ ກໍຄື ແມ່ຍິງລາວບັນດາເຜົ່າໃນເຂດຊົນນະບົດ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ແມ່ນ ບັນຫາຖະໜົນຫົນທາງມີຄວາມຫຍຸ້ງ ຍາກ, ເດັກນ້ອຍໃນເກນອາຍຸເຂົ້າຮຽນຊັ້ນ ອະນຸບານ ຍັງບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮຽນເນື່ອງຈາກບໍ່ມີ ອາຄານ, ສະຖານທີ່ ເພື່ອຮອງຮັບ ຈຳນວນເດັກດັ່ງກ່າວ, ນອກຈາກນີ້ ໂຮງ ຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ກໍບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະຕອບສະໜອງ ໄດ້ຕາມຈຳນວນນັກຮຽນທີ່ມີຕົວຈິງ, ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ໃນຂົງເຂດສາທາລະນະສຸກແມ່ນບັນຫາອຸປະກອນການແພດ, ແພດໝໍ ທີ່ຈະໄປປະຈຳຢູ່ຕາມສຸກສາລາ ຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍ ແລະ ຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ, ການ ຝຶກອົບຮົມ ທາງດ້ານວິຊາການ ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ, ຫັດຖະກຳ ແລະ ອື່ນໆ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານທຶນຮອນທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນ ການພັດທະນາກິດຈະກຳຂອງເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ກັບຄອບຄົວ. ຄໍາ ສະເໜີຂອງ ປະຊາຊົນທີ່ສະເໜີມາ ໄດ້ນຳໄປສະເໜີຕໍ່ຂະແໜງການ, ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພິຈາລະນາ ແລະ ແກ້ໄຂ. ພິເສດ 1 ປີ ຜ່ານມາ ສສຊ ແລະ ສສຂ ເພດຍິງ ໄດ້ ຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານທຶນ ຮອນຈາກລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອມາກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນອະນຸບານໃນເຂດຊົນນະບົດ ໄດ້ 2 ແຫ່ງ, ໂຮງຮຽນປະຖົມ ໄດ້ 2 ແຫ່ງ ແລະ ຊ່ວຍທຶນສົມທົບ ສ້ອມແປງນ້ຳລິນ ແລະ ໂຮງຮຽນ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ຊຶ່ງລວມມູນຄ່າການຊ່ວຍເຫຼືອຜ່ານມາ ຈໍານວນ 600 ກວ່າລ້ານກີບ.

96

ທ່ານນາງ ຂັນກາບ ໄຊຍະກຸມມານ ຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນ ເຂດ ເລືອກຕັ້ງທີ 18 ແຂວງໄຊສົມບູນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:ແຂວງໄຊສົມບູນເປັນແຂວງຕັ້ງໃໝ່ສິ່ງ ອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆຍັງບໍ່ພຽງພໍ ຈຶ່ງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການປະຕິບັດວຽກງານ, ໄລຍະຜ່ານມາ ໂດຍພາຍໃຕ້ ການຊີ້ນຳ ນຳພາຂອງຄະນະພັກຄະນະນຳແຂວງ ໄດ້ພ້ອມກັນສຸມໃສ່ພັດທະນາແຂວງໃນທຸກດ້ານ, ສສຊ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ລົງແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບປະຊາຊົນເປັນຕົ້ນ ຜົນກະທົບຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ ຄຳພູເບ້ຍມາຍນິ້ງ, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1, ເຂື່ອນນໍ້າໄຜ່‚ ພ້ອມນີ້ກໍໄດ້ເປັນເຈົ້າການກະກຽມເນື້ອໃນ ເພື່ອເປີດກອງປະ ຊຸມ ເປັນຕົ້ນ ບົດສະຫຼຸບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງແຂວງ, ນິຕິກຳລຸ່ມກົດ ໝາຍຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊັ່ນ: ການຊົດເຊີຍຜົນ ກະທົບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແຄມນໍ້າຈັ້ງ ທີ່ເປັນສາຍ ນໍ້າສຳຄັນຂອງແຂວງ. ຄຽງຄູ່ກັນນີ້ ສສຊ ເພດຍິງໄດ້ຮ່ວມກັບ ສຍ ແຂວງ ເພື່ອຊ່ວຍ ເຫຼືອເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງໃຫ້ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ຍ້ອນເປັນແຂວງພູດອຍ, ຫ່າງ ໄກສອກຫຼີກ ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ສ່ວນຫຼາຍເປັນຊົນເຜົ່າທີ່ມີຄວາມສາມາດແຕກຕ່າງກັນ ຊຶ່ງຈະໄດ້ສຸມໃສ່ຊ່ວຍເຫຼືອທາງ ດ້ານ ທຶນຮອນໃນການຕໍ່າຫູກທໍໄໝ, ຫຍິບປັກ ຖັກແສ່ວ, ການຫາຕະຫຼາດ ເພື່ອຈຳໜ່າຍ ສິນຄ້າ ແລະ ການນຳເອົາເຕັກ ນິກວິຊາການທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາເຈົ້າ ໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝຂຶ້ນ.

    

97

ທ່ານ ພຸດ ສິມມາລາວົງ ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຜ່ານການລົງພົບປະ ແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນກັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ກໍຄືບັນດາພະນັກງານຢູ່ສູນກາງພາຍໃນເຂດເລືອກຕັ້ງຂອງຕົນໃນໄລຍະ ຜ່ານ ມາເຫັນໄດ້ວ່າ ສິ່ງທີ່ປະຊາຊົນເປັນຫ່ວງ ເປັນໃຍ, ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຍົກຂຶ້ນ ແລກປ່ຽນສົນທະນາກັນຫຼາຍເປັນພິເສດ ນັ້ນແມ່ນບັນຫາການແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມເປັນຕົ້ນບັນຫາຢາເສບຕິດ, ຄວາມບໍ່ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍພາຍ ໃນສັງຄົມ, ບັນຫາການສັນຈອນ, ຖະໜົນຫົນທາງທີ່ມີການເປ່ເພ, ມີຂີ້ຝຸ່ນ ເຮັດໃຫ້ ການເດີນທາງບໍ່ສະດວກສະບາຍ ແລະ ບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊັ່ນ:ການຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມທາງທຳມະຊາດ, ສັງ ຄົມ ແລະ ບັນຫາຂີ້ເຫຍື້ອ. ຕໍ່ກັບບັນຫາ ດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ນຳສະເໜີຫາພາກສ່ວນກ່ຽວ ຂ້ອງເພື່ອພິຈາລະນາແກ້ໄຂ.