ທ່ານນາງ ສົມພອນ ສົງທະວີສຸກ ອາຍຸ 45 ປີ, ປັດຈຸບັນຢູ່ ບ້ານ ຫົວແຊ, ເມືອງ ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ແຂວງ ຈຳປາ ສັກ, ເປັນຄູສອນມາແຕ່ປີ 1991-2017. ທັງເປັນຄະນະສະຫະພັນແມ່ຍິງ (ສຍ) ພະ ແນກແຮງງານສະຫວັດດີການ-ສັງຄົມ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ແລະ ເປັນຄະນະປະທານ ສຍ ໜ່ວຍໂຮງຮຽນ ຮາກມານໄມເນີ SOS ປາກເຊ, ໄດ້ສ້າງຄອບຄົວກັບທ່ານ ຄຳໃບ ແກ້ວສຸພັນ. ພະນັກງານພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ຈຳປາສັກ, ມີລູກຮ່ວມກັນ 2 ຄົນ.

      ທ່ານນາງ ສົມພອນ ເລົ່າສູ່ຟັງ ວ່າ: ຕະຫຼອດໄລຍະປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນຄູສອນ 20 ກວ່າປີຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພະຍາຍາມ ຊອກຮູ້ຮໍ່າຮຽນເອົາບົດຮຽນສິ່ງໃໝ່ໆສະ ເໝີ, ໃນເວລາສອນກໍໄດ້ນຳໃຊ້ອຸປະກອນ ການຮຽນ-ການສອນແບບປະຈັກຕາເຂົ້າ ຊ່ວຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສົ່ງຄວາມຮູ້ໄດ້ຕາມ ລະດັບຄາດໝາຍ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ, ຮັບປະກັນໃຫ້ນັກຮຽນເຂົ້າໃຈ, ຈື່ບົດຮຽນ ໄດ້ດີ,ສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສອບເສັງ ແລະ ໃນຊີວິດປະຈຳວັນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

76

ໄລຍະຜ່ານມາ ຕົນເອງເປັນອາ ຈານສອນນັກຮຽນຊັ້ນປໍ 4 ມາໂດຍຕະ ຫຼອດຈົນມາຮອດສົກຮຽນປີ 2014 ເຖິງ ປີ 2017 ໄດ້ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ຂຶ້ນມາສິດສອນ ຊັ້ນປໍ 5 ຊຶ່ງຖືວ່າເປັນປະສົບການຄັ້ງທຳອິດໃນຊີວິດຂອງຕົນ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ ອອກແຮງຄົ້ນຄວ້າຫຼັກສູດຂອງຊັ້ນປະຖົມປີສຸດທ້າຍຢ່າງໜັກໜ່ວງສົມຄວນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຕົນເອງກໍ່ສາມາດສ້າງນັກ ຮຽນ ເກັ່ງທີ່ໄປສອບເສັງໃນລະດັບຊາດ ໃນສາຍຮຽນຕ່າງໆ ໄດ້ 3 ປີຊ້ອນ ຄື: ສົກ ປີ 2014-2015 ນາງ ຕຸ້ມຄຳ ວົງພະຈັນ ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນຕົວແທນນັກຮຽນເກັ່ງໃນທົ່ວແຂວງຈຳປາສັກ ໄດ້ໄປສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດ ຊຶ່ງສາມາດສອບ ເສັງໄດ້ທີ10ໃນທົ່ວປະເທດ,ໃນສາຍວິຊາ ຄະນິດສາດ. ສົກປີ 2015-2016 ນາງ ໂອໄລວັນ ພົມມະໄຊ ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກ ໃຫ້ເປັນຕົວແທນນັກຮຽນເກັ່ງໃນທົ່ວແຂວງ ຈຳປາສັກ ຊຶ່ງສາມາດສອບເສັງໄດ້ທີ 3 ໃນ ທົ່ວປະເທດ, ໃນສາຍວິຊາພາສາລາວ. ມາ ຮອດສົກປີ 2016-2017 ມີນັກຮຽນ 3 ຄົນ ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນຕົວແທນນັກຮຽນເກັ່ງໃນ 10 ຕົວເມືອງຂອງແຂວງຈຳ ປາສັກ ຄື: ນາງ ຈັນສະຫວາງ ບຸດວິເສດ, ນາງ ທິບ ສະໄໝ ບຸດວິເສດ ແລະ ນາງ ມຸກທິດາ ພະ ໄຊສົມບັດ ສອບເສັງໃນ ສາຍວິຊາຄະນິດ ສາດ, ພາສາລາວ ແລະ ວິຊາໂລກອ້ອມ ຕົວ. ທັງ 3 ນ້ອງນີ້ ໄດ້ກາຍເປັນຕົວແທນ ໃຫ້ແກ່ແຂວງຈຳປາສັກ ເພື່ອເຂົ້າສອບເສັງ ນັກຮຽນເກັ່ງໃນລະດັບຊາດ ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະ ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນຄັ້ງວັນທີ 25-26 ເມ ສາ 2017, ຜ່ານການ ສອບເສັງວິຊາພາສາ ລາວສາມາດຍາດໄດ້ທີ 2, ສ່ວນວິຊາໂລກ ອ້ອມຕົວສາມາດຍາດໄດ້ທີ 4 ແລະ ວິຊາຄະນິດສາດ ແມ່ນຍາດໄດ້ທີ 9 ໃນຈຳ ນວນທັງໝົດ 18 ແຂວງ ໃນທົ່ວປະເທດທີ່ ເຂົ້າຮ່ວມ.

     ຈາກຜົນງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານນາງ ສົມພອນ ຮູ້ສຶກພາກພູມໃຈ ແລະ ມີຄວາມສຸກກັບຜົນສຳເລັດ ທີ່ໄດ້ເປັນ ສ່ວນ ໜຶ່ງໃນການສິດສອນ, ເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມາໂດຍຕະຫຼອດ. ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ເປັນ ຄູສອນແມ່ນເປັນອີກໜຶ່ງໜ້າທີ່ທີ່ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ ທ້າທາຍຫຼາຍ ຍ້ອນວ່າຜູ້ເປັນຄູສອນຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໝາຍ ຄວາມວ່າມີໂອກາດທີ່ໄດ້ຮັບ ເອົາຄວາມ ຮູ້ໃໝ່ໆ ແລະ ຖ່າຍທອດສິ່ງທີ່ຕົນເອງຮູ້ໃຫ້ ນັກຮຽນໄດ້ຮໍ່າຮຽນເອົາ ເພື່ອພ້ອມກັນກ້າວໄປຂ້າງໜ້າຢ່າງເຂັ້ມແຂງ.

      ທ່ານນາງ ສົມພອນ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ກ່ອນທີ່ຜູ້ຍິງຄົນໜຶ່ງຈະສາມາດຢືນຢູ່ຈຸດນີ້ໄດ້ ແລະ ຖືກຍອມຮັບຈາກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ນ້ອງນັກຮຽນ ສິ່ງສໍາຄັນແມ່ນການຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມຕົນເອງໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ທາງດ້ານວິຊາສະເພາະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ມີຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານຈັດການ,ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃນການພັດທະນາຕົນເອງ, ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນການຈັດຕັ້ງ ແລະ ກໍ່ ຕ້ອງໄດ້ທຸ້ມເທ ເສຍສະຫຼະເວລາ ແລະ ຄວາມສຸກສ່ວນຕົວ ກໍ່ຄືເວລາຢູ່ກັບຄອບ ຄົວ ຊຶ່ງຖືວ່າເປັນເລື່ອງສຳຄັນຂອງແມ່ຍິງ ທີ່ມີຄອບຄົວ. ແມ່ຍິງທີ່ເຮັດວຽກຫຼາຍ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ລ້ວນແຕ່ຕ້ອງການ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ການສະໜັບ ສະໜູນຈາກຄອບຄົວ ໃນການເບິ່ງແຍງດູແລຄອບຄົວລູກເຕົ້າບໍ່ໃຫ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການອູ້ມຊູຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກສາມີມາໂດຍຕະຫຼອດ ຈິ່ງສາມາດທຸ້ມເທກາຍ ໃຈໃຫ້ກັບວຽກງານຢ່າງເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍ.

      ທ້າຍນີ້ ທ່ານນາງ ສົມພອນ ຝາກ ເຖິງຄູອາຈານທັງຫຼາຍໃຫ້ຄຳນຶງເຖິງການຄວບຄຸມຫ້ອງຮຽນເປັນບັນຫາສຳຄັນ, ສຳຮອງແມ່ນຕ້ອງໃຊ້ບົດບາດ 3 ຕົວລະ ຄອນເຂົ້າຊ່ວຍໃນການສອນ ຄື: ສະແດງ ເປັນນາງເອກ, ເປັນຕະຫຼົກ ແລະ ເປັນຕົວກົງເພື່ອສ້າງບັນຍາກາດໃນຫ້ອງຮຽນ ພ້ອມທັງເປັນການຜ່ອນຄາຍຄວາມອິດເມື່ອຍຂອງນັກຮຽນ, ອີກບັນຫາໜຶ່ງທີ່ສໍາ ຄັນ ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນກໍ່ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນດ້ານຕ່າງໆຮ່ວມກັບຄູອາຈານ ເຊື່ອແນ່ວ່າການສິດ ສອນ ແລະ ສົ່ງຄວາມຮູ້ໃຫ້ນັກຮຽນຈະເປັນໄປໄດ້ຢ່າງເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍ ພ້ອມທັງສາມາດສ້າງໄດ້ນັກຮຽນດີ, ນັກຮຽນເກັ່ງ ຢ່າງແນ່ນອນ.

                                                                                                                                                                                                                                                         ໂດຍ: ນ ນິດຕະຍາ ທອງສາ ສຍຂ/ຈສ