ບົດພັດທະນາ

59

ພັກ-ລັດຖະບານ ເວລາໃດກໍຖືສຳຄັນການພັດທະນາທຸກຂົງເຂດວຽກງານ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ທັນສະໄໝ ຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃຫ້ມີຄວາມສາມາດ ເພື່ອຮັບປະກັນທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

       ທ່ານນາງ ຈັນຖະໜອມ ສຸກຂະຜົນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄັງເງິນສົດ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງຮັບ-ຕ້ອງສົ່ງ, ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ (ສຍ)ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໜ່ວຍ ສຍ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ມີສະມາຊິກ ສຍ ທັງໝົດ 574 ຄົນ ຊຶ່ງເຫັນວ່າມີຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍເມື່ອທຽບໃສ່ເມື່ອກ່ອນ, ສະມາຊິກ ສຍ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໃນການປະກອບສ່ວນປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່ກັບເພດຊາຍ ແລະ ມີຜົນສຳເລັດຫຼາຍດ້ານ. ໃນນັ້ນ ຄະນະ ສຍ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາອົບຮົມດ້ານການເມືອງ-ແນວ

ຄິດໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍໄດ້ກຳນົດເອົາ ວັນທີ 10 ຂອງທຸກໆເດືອນເປັນມື້ຮ່ວມຊີວິດ ຊຶ່ງໄດ້ຖືໂອກາດດັ່ງກ່າວສຶກສາອົບຮົມເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງ,  ເຜີຍແຜ່ເອກະສານສຳຄັນຕ່າງໆ, ມະຕິ, ລະບຽບ, ກົດໝາຍຂອງ ສຍ ໂດຍສະເພາະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 3 ດີ ຂອງ ສຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງສາມາດກຳແໜ້ນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີຜົນສຳເລັດເປັນກ້າວໆ.  ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ຄະນະພັກ ຄະນະນຳຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງໄດ້ໄປຍົກລະດັບໃນ ຊັ້ນຕ່າງໆທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ຊຶ່ງປັດຈຸບັນ ເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງໄດ້ຮັບໂອກາດຍົກລະດັບໃນຊັ້ນປະລິນຍາໂທເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ຊັ້ນປະລິນຍາເອກ 2 ຄົນ ທີ່ສະຫະພັນລັດເຊຍ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ. ນອກຈາກນີ້ ກໍໄດ້ຈ້າງຄູອາຈານທາງນອກມາສິດສອນດ້ານວິຊາສະເພາະ, ພາສາຕ່າງປະເທດ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ພະນັກ ງານ-ລັດຖະກອນ. ພ້ອມທັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສົ່ງເສີມໃຫ້ເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງ ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບທາງດ້ານທິດສະດີການເມືອງໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ດ້ວຍຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຈາກຂັ້ນເທິງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງຈຳນວນໜຶ່ງ ໄດ້ຮັບການບັນຈຸເຂົ້າໃນຕຳແໜ່ງນຳພາ-ຕັດສິນບັນຫາເພີ່ມຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນ ເປັນຄະນະພັກກະຊວງ, ເປັນຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່, ຄະນະອຳນວຍການແລະ ຕຳແໜ່ງຂັ້ນບໍລິຫານຕ່າງໆມີຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນ. ຄຽງຄູ່ກັນນີ້ ຍັງໄດ້ຖືສຳຄັນຕໍ່ການເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນເພດຍິງໃນເວລາເຈັບເປັນ, ເສຍຊີວິດ ແລະ ເກີດລູກ ກໍມີນະໂຍບາຍໃຫ້ພັກຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ຊຶ່ງສາມາດພັກກ່ອນ ຫຼື ຫຼັງເກີດລູກກໍໄດ້. ສຳລັບແມ່ລູກອ່ອນກໍມີນະໂຍບາຍໃຫ້ກັບໄປສົ່ງນົມລູກໄດ້ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ກັບກ່ອນເວລາເລີກວຽກ 1ຊົ່ວໂມງ.

6160

ທ່ານນາງ ທິບພະຈັນ ໄຊທະນາສີ ຫົວໜ້າໜ່ວຍ ສຍ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງທຶນ ພັດທະນາໂຄງການລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ຍ້ອນມີແນວທາງ ນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດຖະບານ ກໍຄືການຊີ້ນຳ-ນຳພາຂອງຄະນະພັກ, ຄະນະນຳລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວແຕ່ລະຂັ້ນ  ທີ່ເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນຂອງເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງ ແລະ ໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂ, ຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງໃຫ້ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃນທຸກດ້ານ, ສິ່ງສຳຄັນກໍຄືຄອບຄົວທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ພ້ອມທັງໃຫ້ກຳລັງໃຈຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ພັດທະນາຕົນເອງຈົນປະສົບຜົນສຳເລັດເປັນກ້າວໆມາ.

       ຜ່ານມາ ຕົນເອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ສຸມທຸກເຫື່ອແຮງສະຕິປັນຍາເຂົ້າໃນການປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະ ຊຶ່ງສາມາດຍາດໄດ້ຜົນສຳເລັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານເຈລະຈາຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນ ເພື່ອມາພັດທະນາໂຄງການຂອງໄຟຟ້າລາວ. ນອກຈາກນີ້ ຕົນເອງຍັງໄດ້ບຸກບືນຮຳ່ຮຽນເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ທັງການຮຽນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ດ້ວຍທຶນຂອງຕົນເອງ ແລະ ທຶນຈາກອົງການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ທຶນຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນຈາກລັດຖະບານປະເທດອິນເດຍ, ທຶນຍົກລະດັບພາສາອັງກິດຈາກ ລັດຖະບານອົດສະຕາລີ ແລະ ອື່ນໆ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ ຍັງໄດ້ສູ້ຊົນສຶກສາຕໍ່ໃນລະດັບປະລິນຍາໂທຈາກທຶນຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແລະ ວິທະຍາໄລເຫີໄຮ່ ສປ.ຈີນ. ຄຽງຄູ່ກັນນີ້ຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ເປັນເຈົ້າການປຸກລະດົມສະມາຊິກຂອງ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ກໍຄືເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງ ເຂົ້າຮ່ວມທຸກການເຄື່ອນໄຫວຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ ຈັດຂຶ້ນຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ. ຊຶ່ງໃນຕໍ່ໜ້າຕົນເອງຍັງຈະສືບຕໍ່ນຳເອົາຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທີ່ມີ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ, ເປັນເຈົ້າການໃນການສ້າງຄວາມສາມັກຄີປອງດອງໃຫ້ພະນັກງານ,  ສືບຕໍ່ສ້າງຕົນເອງໃຫ້ເປັນພົນລະເມືອງດີຂອງສັງຄົມ ພ້ອມທັງສະແຫວງຫາຄວາມຮູ້ອັນໃໝ່ໆເພື່ອມາພັດທະນາຕົນເອງ ກໍຄືອົງການຈັດຕັ້ງໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ໂດຍ ວຽງພອນ

3637

ວິຊາຟີຊິກສາດ ເປັນວິຊາໜຶ່ງທີ່ຍາກສໍາລັບນັກຮຽນຫຼາຍຄົນ ແຕ່ນ້ອງ ສຸພາພອນ ໃຫ້ຂໍ້ຄິດໃນການຮຽນວິຊາຄິດໄລ່ວ່າ: ວິຊາຟີຊິກສາດ ເປັນວິຊາທີ່ຫຼາຍຄົນເວົ້າວ່າ ເຂົ້າໃຈຍາກ, ຮຽນຍາກ ແຕ່ເປັນວິຊາທີ່ນ້ອງມັກ .ເຖິງຈະຍາກແຕ່ຖ້າເຮົາມີຄວາມພະຍາຍາມແລ້ວຍ່ອມເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຜົນສໍາເລັດໄດ້. ນ້ອງຈຶ່ງເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄົ້ນຄວ້າຊອກຮູ້ຮໍ່າຮຽນແຕ່ລະວິຊາຮຽນ, ໃຊ້ພອນສະຫວັນ ແລະພອນສະແຫວງ ເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າຮໍ່າຮຽນ ໂດຍສະເພາະເວລາອາຈານອະທິບາຍບົດຮຽນແມ່ນໄດ້ຕັ້ງໃຈຟັງ ແລະ ຕິດຕາມແຕ່ລະຂໍ້,ສິ່ງສໍາຄັນແມ່ນການແກ້ບົດຝຶກຫັດໃນແຕ່ລະມື້ ພ້ອມທັງຄົ້ນຄວ້າບົດຮຽນທີ່ຈະຮຽນໃນມື້ຕໍ່ໄປ ຖ້າມີຈຸດໃດບໍ່ເຂົ້າໃຈກໍຈົດໄວ້ ເພື່ອຖາມອາຈານ.  ການຮຽນແບບນີ້ເປັນວິທີໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ນ້ອງເກັບກໍາເນື້ອໃນບົດຮຽນໄດ້ດີ.ວິຊາຟີຊິກສາດ ເປັນວິຊາທີ່ນ້ອງເຂົ້າໃຈດີ ແລະ ເສັງໄດ້ຄະແນນສູງກວ່າວິຊາອື່ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ ຕັດສິນໃຈເລືອກເສັງນັກຮຽນເກັ່ງວິຊາຟີຊິກສາດ ຖືວ່າເປັນສິ່ງທ້າທາຍສໍາລັບນ້ອງ ແຕ່ກໍພະຍາຍາມນໍາໃຊ້ບົດຮຽນ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງເຂົ້າໃນການສອບເສັງດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈ, ທີ່ສໍາຄັນແມ່ນໄດ້ຮັບກໍາລັງໃຈຈາກພໍ່ແມ່,  ຄູອາຈານມາໂດຍຕະຫຼອດຈິ່ງເຮັດໃຫ້ນ້ອງປະສົບຜົນສໍາເລັດໄດ້ ໂດຍສະເພາະ ຄະແນນເຕັມ 10, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ນ້ອງມີຄວາມພາກພູມໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງ, ທີ່ຕົນສາມາດຍາດມາໄດ້ຕາມຄວາມຄາດຫວັງຂອງຄູອາຈານ, ພໍ່ແມ່ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນ ໂດຍສະເພາະອາຈານປະຈໍາວິຊາທີ່ ຍາມໃດກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສົ່ງຄວາມຮູ້, ອະທິບາຍບົດຮຽນ ເຮັດໃຫ້ນ້ອງເຂົ້າໃຈໄດ້ດີ. ຜົນສໍາເລັດໃນຄັ້ງນີ້ ຈະເປັນແຮງຈູງໃຈເຮັດໃຫ້ນ້ອງມີຄວາມຕັ້ງໃຈຄົ້ນຄວ້າຮໍ່າຮຽນຕໍ່ໄປໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ ແລະ ຈະພັດທະນາການຮຽນຂອງຕົນໃຫ້ດີຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆŽ.

       ໂຮງຮຽນ ມສ ວຽງຈັນ ເປັນໂຮງຮຽນໜຶ່ງທີ່ມີມູນເຊື້ອ ທີ່ສາມາດສ້າງນັກຮຽນເກັ່ງໃນລະດັບຕ່າງໆເຊັ່ນ: ນະຄອນຫຼວງ ແລະປະເທດໃນແຕ່ລະສົກຮຽນ. ໂດຍສະເພາະ ສົກຮຽນ 2016-2017 ນີ້ ນາງ ສຸພາພອນ ທໍາມະວົງສາ ນັກຮຽນຊັ້ນ ມໍ4 ສາມາດຮັກສາມູນເຊື້ອນີ້ໄດ້ ຖືວ່າ ເປັນຜົນສໍາເລັດອັນສໍາຄັນ ເພາະວ່າລາວຮັບລາງວັນຄັ້ງນີ້ ຍ້ອນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄົ້ນຄວ້າຮໍ່າຮຽນ, ມັກອ່ານ,

ມັກຂຽນຂອງລາວ; ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງພໍ່ແມ່ ຍາມໃດກໍຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ລູກໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຮໍ່າຮຽນຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍບວກກັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການສິດ ສອນຂອງຄູອາຈານ ທີ່ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ ແລະ ບົດຮຽນໃຫ້ລາວ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ໃນຕໍ່ໜ້າພວກເຮົາກໍຈະສືບຕໍ່ສິດສອນ,ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ໃຫ້ນັກຮຽນຜູ້ເປັນໜໍ່ແໜງຂອງປະເທດຊາດ ສ້າງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກາຍເປັນນັກຮຽນດີ, ນັກຮຽນເກັ່ງ ຮັກສາມູນເຊື້ອເປັນ ໂຮງຮຽນຕົວແບບນີ້ໄວ້ຕະຫຼອດໄປ ໃຫ້ສົມກັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກສັງຄົມ ກໍຄືພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ38

ນີ້ແມ່ນການໃຫ້ສໍາພາດຂອງອາຈານ ພອນສະໄໝ ສີຫາລາດ ຮອງອໍານວຍການ ໂຮງຮຽນ ມສ ວຽງຈັນ.

       ອາຈານ ສົມແພງ ປັນຍາບຸນ ຫົວໜ້າຈຸວິຊາຟີຊິກສາດ ທັງເປັນຄູສອນປະຈໍາວິຊາຟີຊິກສາດ ຍັງໄດ້ຢັ້ງຢືນເຖິງຜົນການຮຽນຂອງ ນາງ ສຸພາພອນ ຕື່ມອີກວ່າ: ລາວເປັນນັກຮຽນດີເດັ່ນຂອງ ໂຮງຮຽນ ຊຶ່ງສະແດງອອກຜ່ານຄະແນນເສັງປະຈໍາເດືອນຂອງລາວໄດ້ຄະແນນ 8 ຂຶ້ນໄປໝົດທຸກວິຊາ ແຕ່ເຫັນວ່າວິຊາຟີຊິກສາດແມ່ນຈະໄດ້ຄະແນນສູງເປັນພິເສດ (9-10) ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາວເປັນນັກຮຽນເກັ່ງຮອບດ້ານ, ເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ແກ່ໝູ່ເພື່ອນໃນຫ້ອງຮຽນ ກໍຄືໃນໂຮງຮຽນ ມສ ວຽງຈັນ. ນອກຈາກເປັນນັກຮຽນເກັ່ງແລ້ວ ຍັງເປັນນັກຮຽນດີມີຄຸນສົມບັດ, ຮູ້ຈັກເຄົາລົບນັບຖືຄູອາຈານ, ໝູ່ເພື່ອນໃນຫ້ອງຮຽນ, ເປັນຜູ້ທີ່ມີມະນຸດສໍາພັນດີ, ມີກິລິຍາມາລະຍາດ, ສຸພາບອ່ອນໂຍນ, ຮູ້ຈັກຊ່ວຍເຫຼືອໝູ່ຄູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ຊັ້ນຮຽນ ພ້ອມທັງປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນວຽກງານຂະບວນການຂອງໂຮງຮຽນ ເປັນຕົ້ນ:ກິລາ, ສິລະປະ, ການອອກແຮງງານ ແລະ ອື່ນໆ ເປັນປະຈໍາ.3940

ທ່ານນາງ ພອນທອງ ບຸນມີໄຊ ແມ່ຂອງ ນາງ ສຸພາພອນ ກ່່າວວ່າ: ສໍາລັບຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາຍາມໃດກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການອົບຮົມບົ່ມສອນລູກເຕົ້າ  ໂດຍຖືເອົາການຮຽນເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ໂດຍເລີ່ມຈາກພໍ່ແມ່ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ແກ່ລູກດ້ວຍການອ່ານປຶ້ມຕໍາລາ ແລະ ໜັງສືພິມໃນແຕ່ລະມື້ ຊຶ່ງເປັນການປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ແກ່ລູກມັກຮັກການຮຽນໜັງສືໄປໃນຕົວ ຄຽງຄູ່ກັນນີ້, ເວລາລູກແກ້ບົດຝຶກຫັດ, ແກ້ວຽກບ້ານຕ່າງໆ ເມື່ອລູກບໍ່ເຂົ້າໃຈ ພໍ່ແມ່ກໍໄດ້ອະທິບາຍຊີ້ແຈງໃຫ້, ແບ່ງເວລາຮຽນ ແລະ ເວລາຫຼິ້ນໃຫ້ແກ່ລູກ, ໂດຍໃຫ້ໂອກາດລູກໄດ້ຄົ້ນຄວ້າບົດຮຽນ ຫຼາຍກວ່າກິດຈະ ກໍາອື່ນໃນຄອບຄົວŽ. ນີ້ກໍແມ່ນຜົນສໍາເລັດອັນໜຶ່ງຂອງ ນ້ອງ ສຸພາພອນ ທີ່ເປັນແບບຢ່າງອັນດີ ໃຫ້ກັບນັກຮຽນ ນັກສຶກສາ ຈົ່ງພ້ອມກັນຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມຕົນເອງ, ຊອກຮູ້ຮໍ່າຮຽນ, ໃຊ້ເວລາວ່າງໃຫ້ ເປັນປະໂຫຍດ, ນໍາເອົາແບບຢ່າງອັນດີເດັ່ນຂອງ ສຸພາພອນ ມາພັດທະນາການຮຽນຕົນເອງໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ກາຍເປັນນັກຮຽນດີ, ຮຽນເກັ່ງຂອງໂຮງຮຽນ, ເປັນລູກທີ່ດີຂອງພໍ່ແມ່ ແລະ ຄົນດີຂອງສັງຄົມ.

                                                                                                                                                                                                                                                                         ໂດຍ: ອິນດາວອນ

303132333435

       ທ່ານ ກ້ອງຟ້າ ແລະ ທ່ານນາງ ອາມອນ ພູມມະສັກ ປະທານບໍລິສັດຟ້າວັດທະນາ ຫຼື ຫຼາຍຄົນຮູ້ຈັກດີໃນຖານະເປັນນັກພັດທະນາເຂດແຄມຂອງບໍລິເວນບ້ານສີຖານເໜືອ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ເປັນສະຖານທີ່ສວຍສົດງົດງາມ ແລະ ສະອາດງາມຕາ ພ້ອມທັງມີການປູກດອກໄມ້ປະດັບປະດາ ເພື່ອເພີ່ມສີສັນໃຫ້ແຄມຂອງມີຄວາມໂດດເດັ່ນ ແລະ ດຶງດູດສາຍຕາມວນ ຊົນຍິ່ງຂຶ້ນ.ທັງສອງທ່ານນອກຈາກມີນຳ້ໃຈເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແຜ່, ມີຄວາມເສຍສະຫຼະເງິນສ່ວນຕົວ100% ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສ້າງສາພັດທະນາຈຸດທ່ອງທ່ຽວແຄມຂອງໃຫ້ມວນຊົນນຳໃຊ້ເປັນສະຖານ ທີ່ພັກຜ່ອນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າເຂົ້າຊົມແຕ່ຢ່າງໃດ. ທ່ານ ກ້ອງຟ້າ ແລະທ່ານນາງ ອາມອນ ຍັງເປັນຜູ້ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຄອບຄົວທີ່ຕິດພັນກັບການສ້າງຊື່ສຽງໃຫ້ປະເທດລາວ

ອີກດ້ວຍ.

       ທ່ານ ກ້ອງຟ້າ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດກັບນັກຂ່າວແມ່ຍິງລາວວ່າ: ບໍລິສັດຟ້າວັດທະນາ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1992 ເປັນບໍລິສັດທຳອິດໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ນຳເຂົ້າວັດຖຸມີຄ່າທີ່ເປັນເງິນ, ຄຳ ໃນລະບົບລັດຄຸ້ມຄອງ ພ້ອມທັງເສຍພັນທະໃຫ້ລັດຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍໄດ້ມີການຜະລິດເງິນຄຳເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ ໂດຍເອົາຊ່າງທີ່ມີສີມື, ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານ ແລະ ມີປະສົບການສູງໃນການ ສືບທອດຄວາມຮູ້ດ້ານການຕີເງິນ, ຄຳ ມາຈາກພໍ່, ແມ່ທີ່ເຄີຍຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນວັງສະໄໝກ່ອນ ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບການສິດສອນຈາກຊ່າງສີມືດີຈາກຕ່າງປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ເງິນ, ຄຳມີຮູບປະພັນລວດລາຍທີ່ສວຍ ງາມ ແລະ ດຶງດູດສາຍຕາຜູ້ທີ່ມາຊົມໃຊ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນມາຮອດປັດຈຸບັນ ສັງຄົມຈຶ່ງມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນສິນຄ້າທີ່ຜະລິດມາຈາກບໍລິສັດຟ້າວັດທະນາທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ມີລວດລາຍທີ່ມີຄວາມ

ລະອຽດອ່ອນ, ມີຄວາມເປັນເອກະລັກທີ່ບົ່ງບອກເຖິງວັດທະນະທຳ, ສິລະປະຂອງລາວ ທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານ. ວັດຖຸມີຄ່າດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການແປຮູບມາເປັນສາຍແຂນ,  ສາຍຄໍ, ໂອ, ຂັນ, ຈອກ, ຕິບເຂົ້າ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ຜະລິດຈາກເງິນ, ຄຳ ທີ່ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດມາດຕະຖານສາກົນ (ຄຳຄຸນນະພາບ 99,99% ແລະ ເງິນ 99,9%). ພິເສດທາງບໍລິສັດຍັງໄດ້ມີການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໃຫ້ມີຄວາມ

ທັນສະໄໝ ຊຶ່ງເປັນເອກະລັກພິເສດໜຶ່ງດຽວໃນປະເທດລາວ ໂດຍການນຳເອົາຜ້າໄໝລາວ ຕົກແຕ່ງໃຫ້ເຂົ້າກັບເຄື່ອງເງິນ ເພື່ອເຮັດເປັນຕຸ້ມຫູ, ກີ້ສາຍຄໍຊຶ່ງກຳລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບຈາກ ຜູ້ຊົມໃຊ້ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະເທດເປັນຢ່າງດີ.Žສຳລັບແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ ທ່ານ ຟ້າວັດທະນາ ຮອງອຳນວຍການບໍລິສັດຟ້າວັດທະນາ ລູກຊາຍຫຼ້າຂອງຄອບຄົວພູມມະສັກ

ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ພາຍຫຼັງທີ່ຮຽນຈົບ ຕົນເອງ ກໍໄດ້ສຸມໃສ່ການເຮັດທຸລະກິດຂອງຄອບຄົວຢ່າງເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍໃນການບໍລິຫານ, ການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫຼາດ ພ້ອມທັງນຳໃຊ້ ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານໄອທີ ທີ່ຕົນຮຽນມາເຂົ້າໃນການອອກແບບ, ການບໍລິຫານຈັດການ ແລະການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບສາກົນ  ຊຶ່ງໃນໄລຍະມໍ່ໆນີ້ແມ່ນໄດ້ວາງແຜນການທີ່ຈະເອົາສິນຄ້າຂອງບໍລິສັດຂາຍໃນຕະຫຼາດອອນລາຍ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນໃນໂລກ ສາມາດຊື້ໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍຍິ່ງຂຶ້ນ   ພ້ອມທັງວາງຈຳໜ່າຍຢູ່ຕ່າງປະເທດເຊັ່ນ: ຝຣັ່ງ, ຍີ່ປຸ່ນ‚ .Žຈາກຜົນງານໃນການຄົ້ນຄິດ, ການອອກແບບ ບວກກັບມາດຕະຖານ ຂອງສິນຄ້າຂອງບໍລິສັດຟ້າວັດທະນາ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບລາງວັນປະເພດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ລາງວັນທີ 1 ຂອງການປະກວດຫັດຖະກຳລາວ ຄັ້ງທີ 1 ໃນປີ 1998, ລາງວັນຊະນະເລີດຫັດຖະກຳລາວ ປີ 2005, ລາງວັນຊົມເຊີຍຫັດຖະກຳດີເດັ່ນອາຊຽນ ທີ່ຈັດຂຶ້ນທີ່ປະເທດໄທ ໃນປີ 2007, ລາງວັນທຸລະກິດດີເດັ່ນ 30 ປີ ແລະ 40 ປີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ລາງວັນຊະນະເລີດຫັດຖະກຳລາວ ໃນປີ 2011 ແລະ ລາງວັນອື່ນໆອີກ. ນອກຈາກນີ້ ສິ່ງທີ່ພາກພູມໃຈຂອງບໍລິສັດ ກໍຄືການໄດ້ຮັບກຽດຈາກລັດຖະບານລາວໃຫ້ຜະລິດເຄື່ອງທີ່ລະນຶກ ໃຫ້ການນຳຂັ້ນຕ່າງໆຂອງຕ່າງປະເທດເຊັ່ນ: ເຄື່ອງທີ່ລະນຶກທ່ານ ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມອບໃຫ້ເຈົ້າຊີວິດໄທ, ເຄື່ອງທີ່ລະນຶກທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມອບໃຫ້ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເນື່ອງໃນໂອກາດຄົບຮອບ 60 ປີ ທີ່ລາວເປັນ ສະມາຊິກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ເຄື່ອງທີ່ລະນຶກລະດັບກະຊວງອີກຈຳນວນໜຶ່ງ.ໃນຕອນທ້າຍຂອງການໃຫ້ສຳພາດທ່ານນາງ ອາມອນ ໄດ້ຖືໂອກາດສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງພັກ-ລັດ ທີ່ໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂ, ໃຫ້ໂອກາດ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກບໍລິສັດຟ້າວັດທະນາ ໄດ້ດຳເນີນທຸລະກິດຕະຫຼອດມາ, ຂອບໃຈລູກຄ້າທຸກທ່ານ ທີ່ໃຫ້ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ເຂົ້າມາອຸດໜູູນ ຊ່ວຍເຮັດ ໃຫ້ບໍລິສັດສາມາດຍືນຍົງມາໄດ້ 20 ກວ່າປີ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງມາຈົນທຸກວັນນີ້, ພ້ອມທັງຮັບປະກັນວ່າ ທ່ານໃດທີ່ເຂົ້າມາຊື້ຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດ ທ່ານຈະໄດ້ສິນຄ້າດີມີຄຸນນະພາບມາດ ຕະຖານສາກົນ ທີ່ຕີຈາກຄຳສົດເປັນແທ່ງທີ່ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ, ຜະລິດຕະພັນຕີດ້ວຍຊ່າງສີມືດີ, ມີຄວາມປານີດ ຊຳນິຊຳນານ ໃນການອອກແບບມາເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 20 ປີ ເພື່ອສ້າງຄວາມ ດຶງດູດ ແລະ ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ແລະ ສິ່ງສຸດທ້າຍພວກເຮົາມີຄວາມສັດຊື່, ຄວາມເປັນທຳບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງນຳ້ໜັກ, ການຊື້-ຂາຍ ທີ່ຈິງໃຈຕໍ່ລູກຄ້າທຸກທ່ານທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມເຊືື່ອໝັ້ນ ແລະ ຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ລູກຄ້າຕະຫຼອດມາ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                     ໂດຍ: ພິລະຈັນ

23242526272829

ພາຍຫຼັງພັກປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 22 ມີນາ 1955 ພັກກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຈົດຈໍ່ຕໍ່ການປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ, ກໍ່ສ້າງແມ່ຍິງໃຫ້ມີຄວາມຕື່ນຕົວປະກອບສ່ວນໃນພາລະກິດ ປະຕິວັດ ແລະ ຖືແມ່ຍິງເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງໃນກຳລັງແຮງທີ່ສຳຄັນຂອງພັກ. ແມ່ຍິງລາວມີມູນເຊື້ອອັນສະຫງ່າລາສີທີ່ໄດ້ອຸທິດເລືອດເນື້ອເຫື່ອແຮງ, ສະຕິປັນຍາ, ຕໍ່ສູ້ຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່ກັບເພດຊາຍ

ເພື່ອກອບກູ້ເອົາເອກະລາດ ອະທິປະໄຕ  ແລະ ສ້າງໜ້າປະຫວັດສາດອັນສະຫວ່າງສະໄຫວຂອງຊາດ ດ້ວຍຜົນງານການປະກອບສ່ວນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງແມ່ຍິງ ໃນພາລະກິດລວມຂອງຊາດ.

       ສະນັ້ນ, ພັກຈຶ່ງໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແມ່ຍິງໄດ້ມີອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຕົນໂດຍເລີ່ມຈາກໜ່ວຍແມ່ນັກຮົບຢູ່ຊົນນະບົດ, ໜ່ວຍຍຸວັນນະລີ ຢູ່ຕາມຕົວເມືອງ ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວສຶກສາອົບຮົມເຕົ້າໂຮມ ຄວາມສາມັກຄີແມ່ຍິງລາວບັນດາເຜົ່າເຂົ້າຮ່ວມໃນພາລະກິດຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດນັບມື້ນັບກວ້າງຂວາງ. ຜ່ານຂະບວນວິວັດດັ່ງກ່າວ ວັນທີ 20 ກໍລະກົດ 1955 ພັກໄດ້ສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍຄົ້ນຄວ້າ ວຽກງານແມ່ຍິງຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ (ເຊິ່ງເປັນຕົ້ນກຳເນີດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ) ໂດຍແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານນາງ ຄຳຫຼ້າ ວົງສັກ ເປັນຫົວໜ້າ ເຮັດໜ້າທີ່ເບິ່ງແຍງ, ລ້ຽງດູ, ຊຸກເຊື່ອງ, ຕິດຕໍ່, ສົ່ງຂ່າວພະນັກງານ, ທະຫານປະຕິວັດ, ສົ່ງເອກະສານຕ່າງໆ ໃຫ້ພະນັກງານ, ທະຫານທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ແນວໜ້າ ແລະ ໃນເຂດຄວບຄຸມຂອງສັດຕູດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ຫຼາຍວິທີການ, ລຳລຽງ ສະບຽງອາຫານ,ອາວຸດ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມໃຫ້ພະນັກງານ, ນັກຮົບຢູ່ແນວໜ້າ, ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍຊາວໜຸ່ມ, ລູກ, ຫຼານ ອອກຮັບໃຊ້ປະເທດຊາດ, ປຸກລະດົມຂະບວນການຂອງແມ່ຍິງ ປະຕິບັດວຽກງານແນວຫຼັງ, ເພີ່ມພູນຜະລິດຜົນຫາລ້ຽງກຸ້ມຕົນເອງ ປະຢັດເຂົ້າປາອາຫານ ເພື່ອສົ່ງໄປແນວໜ້າ ແລະ ປະຕິບັດວຽກງານຕາມການຈັດຕັ້ງມອບໝາຍດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ຄົ້ນຄວ້າກຳນົດພາລະບົດບາດ,  ກົດລະບຽບແລະ   ໂຄງການດຳເນີນງານ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ, ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ, ສຶກສາອົບຮົມປຸກລະດົມຂົນຂວາຍຂະບວນ

ການແມ່ຍິງລາວບັນດາເຜົ່າເຂົ້າເປັນກຳລັງແຮງໃຫ້ແກ່ການປະຕິວັດປົດປ່ອຍຊາດ.   ນັບແຕ່ມື້ສ້າງຕັ້ງເປັນຕົ້ນມາ, ອົງການຈັດຕັ້ງແມ່ຍິງກໍ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດ ລະບຽບ, ໂຄງການດຳເນີນງານຂອງຕົນ ແລະ ໄດ້ປັບປຸງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງພັກໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຊຶ່ງຕະຫຼອດໄລຍະ 62 ປີ ຄະນະບໍລິຫານງານ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແຕ່ລະສະໄໝ ກໍຄືສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງທີ່ຖືກມອບໝາຍ,ພ້ອມທັງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມ ໃຫຍ່ຜູ້ແທນແມ່ຍິງລາວທົ່ວປະເທດແຕ່ລະຄັ້ງມາເປັນແຜນງານ, ໂຄງການ, ກິດຈະກຳອັນລະອຽດ.

       ດັ່ງນັ້ນ, ໃນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຄົບຮອບ 62 ປີ ໃນປີ 2017, ທ່ານ ດຣ ນາງ ອິນລາວັນແກ້ວບຸນພັນ ກຳມະການສູນກາງພັກ ປະທານຄະນະບໍລິຫານງານ ສສຍລ ກ່າວປາໄສຕໍ່ພິທີ ຊຶ່ງມີບາງຕອນເວົ້າເຖິງຜົນງານການປະກອບສ່ວນຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວວ່າ:

       ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ ແລະ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນແມ່ຍິງລາວທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ VII ພາຍໃຕ້ຄຳຂວັນ, ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 3 ດີ ຕິດພັນກັບຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ ແລະ ວຽກງານ 3ສ້າງເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ  ສສຍລ ໄດ້ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳ-ນຳພາສະຫະພັນແມ່ຍິງ (ສຍ) ແຕ່ລະຂັ້ນໃຫ້ເປັນເຈົ້າການນຳພາປະຕິບັດຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 3 ດີ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບກົມກອງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ. ພ້ອມນັ້ນກໍໄດ້ນຳພາເຮັດທົດລອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 3 ດີ ໂດຍ ສະເພາະການສ້າງຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານແມ່ຍິງ 3 ດີ ຕິດພັນກັບການສ້າງບ້ານພັດທະນາຕາມທິດ 3 ສ້າງ ແລະ ມີການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ວາງໄວ້, ນອກຈາກນີ້ ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຕ່ລະຂັ້ນກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປຸກລະດົມ,ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ແມ່ຍິງເຂົ້າຮ່ວມໃນການສ້າງເສດຖະກິດ ໂດຍເລີ່ມຈາກຄອບຄົວເປັນຕົ້ນ ການຜະລິດກະສິກຳ, ຫັດຖະກຳ ແລະ ການບໍລິການ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງແມ່ຍິງກໍຄືຄອບຄົວນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນ, ແມ່ຍິງໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອວັດທະນະທຳຮີດຄອງປະເພນີ ອັນດີງາມຂອງຊາດກໍຄືຂອງແມ່ຍິງລາວບັນດາເຜົ່າ. ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຕ່ລະຂັ້ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງພັກຊຶ່ງໄດ້ເຄື່ອນໄຫວພົວພັນຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດ ເພື່ອນມິດ, ແມ່ຍິງບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາບົດຮຽນ, ປະສົບການ ແລະ ທຶນຮອນເຂົ້າໃນການພັດທະນາແມ່ຍິງໃຫ້ມີບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນŽ.

       ຈາກຜົນງານການປະກອບສ່ວນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວທີ່ຍາມໃດກໍໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ສະຫະພັນແມ່ຍິງໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ. ສະມາຊິກສະຫະພັນແມ່ຍິງໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃນທຸກດ້ານ, ມີເງື່ອນໄຂເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງພັກ-ລັດ ແລະ ສັງຄົມນັບມື້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ເປັນທ່າແຮງອັນສຳຄັນ

ໃນການປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ປະເທດເຮົາມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, ເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນກໍຄືແມ່ຍິງໄດ້ ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ປະຈຸບັນແມ່ຍິງໄດ້ຖືກບັນຈຸສັບຊ້ອນເຂົ້າໃນຕໍາແໜ່ງພະນັກງານນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງໃນແຕ່ລະຂັ້ນ,ແຕ່ລະຂະແໜງການມີຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນ.

202122

ບ້ານວັງໄຊ ແມ່ນບ້ານໜຶ່ງ ທີ່ເປັນບ້ານພັດທະນາຂອງເມືອງ ຊານໄຊ ແຂວງ ອັດຕະປື, ຫ່າງຈາກເທດສະບານແຂວງໄປທາງທິດຕາເວັນອອກ ຕາມສາຍທາງ 18B ປະມານ 37KM. ຕັ້ງຢູ່ລຽບຕາມສາຍນໍ້າປາ, ອາຊີບຕົ້ນຕໍຂອງປະຊາຊົນເຂດນີ້ແມ່ນຢຶດຖືການປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ  ປູກພືດສໍາຮອງ ແບບປະສົມປະສານຕາມລະດູການ, ເພາະເຂດນີ້ເປັນເຂດທີ່ອຸດົມສົມບູນ ເໝາະແກ່ການທໍາມາຫາກິນຂອງປະຊາຊົນ ເພື່ຶອແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ປະຈໍາວັນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ນອກຈາກສຳເລັດການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດປະຈໍາປີແລ້ວ ປະຊາຊົນເຂດນີ້ຍັງມີກິດຈະກໍາເສີມເປັນ ຕົ້ນແມ່ນການຕໍ່າຫູກແບບຊົນເຜົ່າດັ່ງເດີມ (ຕໍ່າຫູກແບບມັດສາຍແອວ) ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານໄດ້ດີພໍສົມຄວນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄອບຄົວຂອງທ່ານນາງ ອ່ຽງຄໍາ ເລືອດດາຍາ ຄອບຄົວຕົວແບບຂອງບ້ານວັງໄຊ ທີ່ໄດ້ຢຶດຖືການຕໍ່າຫູກເປັນຫຼັກແບບຊົນເຜົ່າ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ 15-20 ລ້ານກວ່າກີບຕໍ່ປີ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວມີການພັດທະນາທີ່ດີຂຶ້ນ.

       ທ່ານນາງ ອ່ຽງຄໍາ ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດວ່າ:  ໃນຄອບຄົວມີສະມາຊິກທັງໝົດ 6 ຄົນ, ແຮງງານຕົ້ນຕໍ 4 ຄົນ, ສໍາຮອງ 2 ຄົນ. ໃນເມື່ອກ່ອນຄອບຄົວໄດ້ຢຶດຖືອາຊີບຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ປູກເຂົ້າແບບເລື່ອນ ລອຍແຕ່ບໍ່ກຸ້ມກິນ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ທຸກຍາກຂາດໆເຂີນໆບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ດ້ານການສຶກສາ ແລະ ອື່ນໆ. ພາຍຫຼັງທີ່ພັກ-ລັດຖະບານໄດ້ມີແນວທາງນະໂຍ

ບາຍໃຫ້ຊາວພູດອຍລົງມາດໍາລົງຊີວິດຢູ່ທົ່ງພຽງ ໃນປີ 2003, ນັບແຕ່ນັ້ນມາ ຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ ຈິ່ງໄດ້ຍຶດຖືເອົາອາຊີບປູກຝັງ,ລ້ຽງສັດ ແລະ ຕໍ່າຫູກເປັນອາຊີບຫຼັກ ເພື່ອຫາລາຍໄດ້ມາສູ່ຄອບຄົວ ໂດຍໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຈາກພັກ-ລັດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງແຕ່ລະຂັ້ນບວກກັບຕົນເອງມີບົດຮຽນໃນການຕໍ່າຫູກມາແຕ່ເມື່ອກ່ອນແລ້ວ, ເຊິ່ງໃນເບື້ອງຕົ້ນການຕໍ່າຫູກກໍ່ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ສົມຄວນ,ເນື່ອງຈາກຂາດທຶນຮອນ ແລະ ຂາດຕະຫຼາດຮອງຮັບ ແຕ່ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຈາກການຈັດຕັ້ງແຕ່ລະຂັ້ນໃນການແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມ ທຸກຍາກ. ຕົນເອງຈິ່ງໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມການຕໍ່າຜ້າ, ການຍ້ອມສີທໍາມະຊາດ ເຊິ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນປອດສານເຄມີທີ່ກໍາລັງນິຍົມຢູ່ໃນສັງຄົມ.Ž

       ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຈາກທາງພາກລັດແລ້ວ ກໍເຮັດໃຫ້ຜ້າທີ່ຕໍ່າອອກມາເປັນຮູບປະພັນສໍາເລັດ ແຕ່ລະຜືນມີຄວາມສວຍງາມ ປາສະຈາກສານເຄມີ ຊຶ່ງໄດ້ກາຍເປັນຜະລິດຕະ ພັນທີ່ຍອມຮັບ ຂອງສັງຄົມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ສໍາລັບຜ້າທີ່ຕໍ່າອອກມາຈໍາໜ່າຍ ແມ່ນມີຫຼາຍຊະນິດ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມນິຍົມຂອງທ້ອງຕະຫຼາດ ແລະ ຕາມການສັ່ງຈອງຂອງ

ລູກຄ້າ ເຊັ່ນ: ຜ້າປູໂຕະ, ຜ້າພັນຄໍ, ຜ້າຮອງຈານ, ຜ້າຮອງຈອກ, ສິ້ນ ແລະ ອື່ນໆ.

       ສໍາລັບລາຄາຂາຍ ແມ່ນອີງຕາມຊະນິດ ແລະ ລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ລາຄາເລີ່ມແຕ່ 8.000-100.000 ກີບ/ຜືນ, ຕະຫຼາດຈໍາໜ່າຍມີຢູ່ພາຍໃນແຂວງ, ຕ່າງແຂວງ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ ຈໍານວນໜຶ່ງ. ຈາກລາຍຮັບດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວດີຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກເປັນຄອບຄົວຕົວແບບຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງບ້ານວັງໄຊ ເມືອງ ຊານໄຊ ແຂວງ ອັດຕະປື.

       ປະຈຸບັນຄອບຄົວຂອງທ່ານນາງ ອ່ຽງຄໍາ ເລືອດດາຍາ ໄດ້ມີເຮືອນຢູ່ຖາວອນ 1 ຫຼັງ, ມີທຶນຮອນຈໍານວນໜຶ່ງ ເພື່ອສົ່ງເສີມລູກເຕົ້າໄດ້ຮໍ່າຮຽນ ແລະ ມີເງິນຝາກທະນາຄານຈໍານວນໜຶ່ງ. ທ່ານນາງ ອ່ຽງຄໍາ ໄດ້ເວົ້າອີກວ່າ: ປັດຈຸບັນຜະລິດຕະພັນຜ້າແພ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສັງຄົມກໍ່ຄືທ້ອງຕະຫຼາດ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ການຕໍ່າຜ້າທີ່ຕົນເອງຕໍ່າແຕ່ລະວັນ ແມ່ນຍັງໄດ້ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືແບບດັ້ງເດີມ, ການຕໍ່າຫູກສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ໃຊ້ແຮງງານຄົນເປັນຫຼັກ, ໃນອະນາຄົດໄດ້ຕັ້ງຄວາມຫວັງໄວ້ວ່າ: ຈະປັບປຸງ ແລະຂະຫຍາຍກິດຈະການໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ທັນສະໄໝ, ຈະຫັນທິດໃນການຕໍ່າຫູກແບບໃຊ້ແຮງງານຄົນ ມາປະສົມປະສານກັບນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືແບບທັນສະໄໝ  ແລະ ອອກແບບລວດລາຍສີສັນທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການໃຫ້ ໄດ້ຮັບຜະລິດຕະພັນ ຮັບປະກັນທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຍິ່ງຂຶ້ນ.

                                                                                                                                                                                                                                                         ໂດຍ: ບົວສອນ ສຸວັນນະເມທີ.