ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ທ່ານ ພັນໂທ ນາງ ອຸ່ນຄໍາ ແສງ ຄໍາຢອງ ຮອງປະທານ ສຍ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ພ້ອມ ຄະນະ ໄດ້ຢ້ຽມຢາມຄອບຄົວຕົວແບບດ້ານ ການປູກຝັງ ຢູ່ໂຮງຮຽນກໍ່ສ້າງນາຍສິບເລກ 2 ວຽງໄຊ ຕ້ອນຮັບ ໂດຍທ່ານ ພັນໂທ ນາງ ຈັນສຸກ ໄຕຍະລາດ ຫົວໜ້າພະ ແນກ ສຍ ໂຮງຮຽນວຽງໄຊ. ທ່ານ ຮ້ອຍໂທ ນາງ ມະນີວອນ ຈັນທະວີສຸກ ອາຈານສອນຢູ່ໂຮງຮຽນວຽງໄຊ ຕາງໜ້າ ໃຫ້ຄອບຄົວຕົວແບບ ລາຍງານສະພາບຈຸດພິເສດໂດຍຫຍໍ້ໃຫ້ຄະນະທີ່ມາຢ້ຽມຢາມຮູ້ກ່ຽວ ກັບ ການປູກຜັກກາດ ຕາມລະດູການ ຊຶ່ງປູກໃນເນື້ອທີ່ດິນ 47X40 ແມັດ.

          ໄລຍະນີ້ແມ່ນປູກຜັກສະຫຼັດ, ຜັກບົ່ວ, ຜັກຊີ, ຜັກຫອມປ້ອມ ແລະ ອື່ນໆທີ່ເໝາະສົມກັບລະດູການ ສ່ວນການປູກ ສ່ວນໃຫຍ່ນໍາໃຊ້ຂີ້ແກບ, ຝຸ່ນຄອກທີ່ເປັນ ອົງຄະທາດໃຫ້ແກ່ດິນ. ສໍາລັບຜົນລະປູກແຕ່ລະຊຸດຈະມີແມ່ຄ້າມາຊື້ເອົາຢູ່ສວນເລີຍ. ຍ້ອນຄວາມດຸໝັ່ນ, ຄວາມ

ສາມັກຄີສິ່ງສໍາຄັນ ແມ່ນຄອບຄົວມີຄວາມເຂົ້າໃຈກັນ ຮູ້ ຈັກແບ່ງເວລາ ສໍາລັບວຽກງານ, ການປູກຝັງ ແລະ ວຽກ ຕ່າງໆພາຍໃນຄອບຄົວຢ່າງເໝາະສົມ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ກາຍ ເປັນຄອບຄົວຕົວແບບຂອງໂຮງຮຽນວຽງໄຊ.