Print
Category: ວຽກບ້ານງານສີມື
Hits: 2501

162163164

ຫົວສີໃຄ ເປັນພືດທຳມະຊາດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ໃຫ້ປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ ໃຊ້ເປັນສ່ວນປະກອບໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ, ເປັນເຄື່ອງດື່ມ ທີ່ຊ່ວຍບຳລຸງຮ່າງກາຍໃຫ້ແຂງແຮງ ທັງມີຄຸນ ປະໂຫຍດເປັນຢາປົວພະຍາດຕື່ມອີກ. ນອກຈາກນີ້ ຫົວສີໃຄຍັງສາມາດບຳລຸງຜົມຊ່ວຍປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຜົມແຕກປາຍ, ປ້ອງກັນຜົມຫຼົ່ນ, ຫຼຸດອາການຄັນໜັງຫົວ ທັງເຮັດໃຫ້ຜົມອ່ອນນຸ້ມ ແລະ ເງົາງາມອີກດ້ວຍ.

       ຫົວສີໃຄ ມີສານອາຫານທີ່ສຳຄັນ ເປັນຕົ້ນ ວິຕາມິນຊີ, ເອ ແລະ ຍັງມີສ່ວນປະກອບຂອງນຳ້ມັນຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ຊ່ວຍບຳລຸງຜົມອີກດ້ວຍ. ສຳລັບແມ່ຍິງທີ່ຜົມຍາວ ແຕ່ມັກມີບັນຫາຜົມແຫ້ງ, ແຕກປາຍລອງນຳເອົາສູດນຳ້ຫົວສີໃຄໄປໝັກຜົມ ເພື່ອໃຫ້ເສັ້ນຜົມແຂງແຮງ ແລະ ມີນຳ້ໜັກ.

      - ວິທີເຮັດນຳ້ຫົວສີໃຄມີດັ່ງນີ້: ນຳເອົາຫົວສີໄຄ 1-2 ຫົວ ມາລ້າງນຳ້ໃຫ້ສະອາດ ຈາກນັ້ນ ນຳມາຕຳໃຫ້ແຫຼກດີ ຄັ້ນເອົາແຕ່ນຳ້ ແລ້ວນຳມາສະຜົມໃຫ້ສະອາດນອກຈາກນີ້ ຍັງສາມາດນຳເອົານຳ້ຫົວສີໃຄມາໝັກຜົມໃຫ້ທົ່ວ ໂດຍສະເພາະປາຍຜົມທີ່ແຫ້ງ ປະໄວ້ປະມານ 10 ນາທີ ຈຶ່ງລ້າງອອກດ້ວຍນຳ້ສະອາດ ຈະເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຜົມດີຂຶ້ນ, ອາການຜົມຫຼົ່ນຈະຫຼຸດລົງ, ສິ່ງສຳຄັນ ຄວນປະຕິບັດທຸກໆຄັ້ງທີ່ສະຜົມ ຢ່າງໜ້ອຍປະມານ 1-2 ເດືອນຕິດຕໍ່ກັນຈຶ່ງຈະສາມາດເຫັນຜົນໄດ້.

                                                                                                                                                                                                                                                                              ໂດຍ: ວຽງພອນ