102

ເຄື່ອງປະກອບ

          - ກ້ວຍເຫີ່ມ 1 ຫວີ

          - ນໍ້າຫົວກະທິ ແລະ ໃນໝາກພ້າວ ອ່ອນຂູດເປັນເສັ້ນ ຢ່າງລະ 1 ຖ້ວຍນ້ອຍ

          - ເກືອ 1 ບ່ວງກາເຟ

          - ນຳ້ຕານ ½ ຖ້ວຍນ້ອຍ (ຕາມ ຄວາມເໝາະສົມສຳລັບຜູ້ມັກຫວານ ຫຼື ບໍ່ ມັກຫວານສາມາດກະປະລິມານເອງໄດ້)

          - ແປ້ງສາລີ 1 ບ່ວງແກງ (ປະສົມນຳ້ໃຫ້ເຂົ້າກັນ)

          ວິທີເຮັດ

          ນຳເອົານ້ຳຫົວກະທິໃສ່ໝໍ້ ຂ້ຽວໄຟອ່ອນໆ ຈາກນັ້ນໃສ່ເກືອ, ນຳ້ຕານ ຕາມ ຄວາມເໝາະສົມ ໃສ່ໝາກພ້າວອ່ອນທີ່ກຽມໃວ້ນັ້ນ ຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນ ເມື່ອເຫັນວ່າກະທິແຫ້ງລົງໃຫ້ໃສ່ແປ້ງສາລີ ແລ້ວຂ້ຽວໃຫ້ເປັນເນື້ອດຽວກັນກໍສາມາດປົງລົງໄດ້. ນຳເອົາໝາກກ້ວຍປອກ ເປືອກ ແລະ ປີ້ງໃຫ້ສຸກຫອມດີ ຈາກນັ້ນ ໃຊ້ມີດທັບກ້ວຍທີ່ປີ້ງໃຫ້ແຕກ ແລ້ວນຳເອົາຫົວກະທິທີ່ຂ້ຽວມາຖອກໃສ່ໝາກກ້ວຍ ກໍຖືວ່າ ສຳເລັດ. ສຳລັບເມນູກ້ວຍປີ້ງໝາກ ພ້າວອ່ອນ ໃຊ້ຕົ້ນທຶນບໍ່ສູງປານໃດ ທ່ານສາມາດເຮັດໄວ້ກິນເປັນຂອງຫວານໃນຄອບຄົວ ຫືຼ ເຮັດ ຂາຍສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຕົນເອງ ກໍໄດ້.

                                                                                                                                                                                                                                                                                         ໂດຍ: ແມ່ນຸກ