6667

ເຂົ້າໜົມຈ້າວສູດຊຽງຂວາງມີວິທີເຮັດແບບງ່າຍໆ, ລົງທຶນໜ້ອຍ ສາມາດເຮັດຂາຍເປັນອາຊີບເສີມ ໄດ້ກໍາໄລດີ, ນອກຈາກນີ້ຍັງສາ

ມາດເຮັດເປັນຂອງຕ້ອນໃນງານບຸນ ຫຼື ຈະເຮັດກິນສະເພາະຄອບຄົົວກໍໄດ້ ຊຶ່ງສູດເຂົ້າໜົມຈ້າວຊຽງຂວາງທີ່ ວາລະສານ ສາວລາວŽ ນໍາມາ

ສະເໜີນີ້ ຮັບຮອງວ່າ ກິນແລ້ວຈະຕິດໃຈ ແລະ ຂາຍດີມີກໍາໄລງາມແນ່ນອນ.

ອຸປະກອນ                     ສ່ວນປະກອບປຸງແຕ່ງແປ້ງເຂົ້າໜົມຈ້າວ:

- ໝໍ້ແກງ 1 ໜ່ວຍ                     - ແປ້ງເຂົ້າຈ້າວ 1 ກິໂລ

- ໜໍ້ຂາງ 1 ໜ່ວຍ                     - ນໍ້າດື່ມ 5 ລິດ

- ໝໍ້ຊຶງ                      - ນ້ຳມັນພືດ 1 ບ່ວງແກງ

- ໃບຕອງປະມານ 6 ໃບ          - ເກືອ 2 ບ່ວງກາເຟ

                           - ແປ້ງນົວ 1 ບ່ວງກາເຟ

ສ່ວນປະກອບໄສ້ເຂົ້າໜົມຈ້າວ:

-ຊີ້ນໝູບົດ ຫຼື ຟັກ 5 ຂີດ         -ເຫັດຫູໜູຊອຍແລບໆ 3 ຂີດ

- ນ້ຳມັນພືດ 2 ບ່ວງແກງ         - ເກືອ 1 ບ່ວງແກງ

- ແປ້ງນົວ 1 ບ່ວງກາເຟ          - ພິກໄທ 1 ບ່ວງແກງ

- ຫົວຜັກບົ່ວແຫ້ງ 3 ຫົວ (ຊອຍ)    - ຫົວຜັກທຽມແຫ້ງ 5 ກີບ (ທຸບໃຫ້ມຸ່ນ)

- ຫົວຜັກບົ່ວຈຽວ 2 ບ່ວງແກງ      - ຜັກຫອມບົ່ວໃບຊອຍ (ຕາມໃຈມັກ)

       ວິທີເຮັດເຂົ້າໜົມ

       ນໍາແປ້ງເຂົ້າຈ້າວໄປປະສົມກັບນໍ້າ 2 ລິດ ປະໄວ້ ຫຼັງຈາກນັ້ນຕົ້ມນ້ຳ 3 ລິດ ນໍາເອົາເກືອ, ແປ້ງນົວ ທີ່ກຽມໄວ້ລົງໃນໝໍ້ແລ້ວເລັ່ງ

ໄຟ, ຕົ້ມນໍ້າຈົນຟົດແລ້ວນໍາເອົາແປ້ງ ແລະ ນໍ້າມັນທີ່ກຽມໄວ້ລົງໄປໃນໝໍ້ນ້ຳ ແລ້ວຜ່ອນໄຟລົງ ພ້ອມທັງຄົນໃຫ້ສະໝໍ່າສະເໝີ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ແປ້ງ

ຕິດໝໍ້, ຕົ້ມຈົນໃຫ້ແປ້ງແຂ້ນດີ (ສາມາດຫໍ່ໃສ່ໃບຕອງໄດ້) ແລ້ວປົງປະໄວ້ໃຫ້ເຢັນ.

       ວິທີຂົ້ວໄສ້ເຂົ້າໜົມຈ້າວ

       ເອົານ້ຳມັນພືດທີ່ກຽມໄວ້ລົງໃນໝໍ້ຂາງຄ້າງໄຟໃຫ້ຮ້ອນ ແລ້ວໃສ່ຫົວຜັກບົ່ວແຫ້ງ, ຫົວຜັກທຽມ, ທີ່ກຽມໄວ້ລົງໃນໝໍ້ຈຽວໃຫ້ເຫຼືອງ

ຈົນມີກິ່ນຫອມ ຈາກນັ້ນໃສ່ຊີ້ນໝູລົງໄປຂົ້ວປະມານ 5 ນາທີ, ແລ້ວໃສ່ເຫັດຫູໜູ, ເກືອ, ແປ້ງນົວ, ພິກໄທ ແລ້ວຂົ້ວຈົນກວ່າຊີ້ນໝູ ແລະ

ເຫັດຫູໜູສຸກ ຈຶ່ງໃສ່ຫົວຜັກບົ່ວຈຽວ ແລະ ຜັກບົ່ວໃບລົງໄປຄົນໃຫ້ທົ່ວແລ້ວປົງລົງ.

       ວິທີຫໍ່

       ເອົາແປ້ງ ແລະ ໄສ້ເຂົ້າໜົມ ທີ່ກຽມໄວ້ນັ້ນ (ປະລິມານຕາມໃຈມັກ) ຕັກໃສ່ໃບຕອງແລ້ວຫໍ່ເປັນຮູບສາວຫຼ່ຽມ ຫຼື ຕາມຮູບແບບທີ່

ມັກ. ຈາກນັ້ນນໍາໄປໃສ່ໝໍ້ຊຶງແລ້ວໜຶ້ງ ປະມານ 15-20 ນາທີ ຫຼື ຊີມເບິ່ງໃຫ້ແປ້ງສຸກດີ ຈຶ່ງປົງໝໍ້ຊຶງລົງປະໃຫ້ເຢັນແລ້ວນຳໄປຮັບປະທານ

ໄດ້ເລີຍ.ຄວນກິນກັບນ້ຳແຈ່ວ ທີ່ມີລົດຊາດ ເຜັດ, ສົ້ມ, ຫວານ ກໍ່ຈະເພີ່ມລົດຊາດທີ່ແຊບຍິ່ງຂຶ້ນ ຫຼື ທ່ານໃດມັກກິນລົດຊາດແບບໃດກໍ່ສາມາດ

ປຸງແຈ່ວຕາມໃຈມັກ.

                                                                                                                                                                                    ໂດຍ: ສາວເມືອງພວນ