65

ການນອນເດິກ ຫຼື ນອນໜ້ອຍ ມີຜົນເສຍຫຼາຍຢ່າງຈົນເຮັດໃຫ້ເຮົາຄາດບໍ່ເຖິງ, ບາງຄົນອາດຈະບໍ່ສັງເກດເຫັນຄວາມແຕກ

ຕ່າງ ແລະ ເຫັນແກ່ຄວາມສຸກສະໜຸກສະໜານໃນການໃຊ້ເວລາມ່ວນຊື່ນກັບໝູ່ເພື່ອນໃນຍາມກາງຄືນຈົນລືມຄວາມສໍາຄັນຂອງສຸຂະ

ພາບຜິວ. ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ສິ່ງທີ່ເຮົາກໍາລັງເຮັດຢູ່ນີ້ ມັນເປັນບັນຫາທີ່ສະສົມຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະ ສຸດທ້າຍ ເຖິງເຮົາຈະກັບມາ

ແກ້ໄຂ ກໍສວາຍເກີນໄປແລ້ວ.

       ການນອນເດິກຈະເຮັດໃຫ້ຜິວໜ້າຂາດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ໜ້າແຫ່ວ ເຮັດໃຫ້ເບິ່ງຄືເຖົ້າກ່ອນໄວ, ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍບໍ່ສາມາດ

ຟື້ນຟູສະພາບຜິວໃຫ້ກັບມາສົມບູນ ແລະ ເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດຈຸດດ່າງດໍາ, ເກີດຮອຍເລິກ, ຜິວແຫ້ງ, ຜິວຄໍ້າບໍ່ສົດໃສ, ນອກຈາກນີ້, ຜູ້

ທີ່ມັກນອນເດິກຍັງເປັນສິວໄດ້ງ່າຍ ເພາະມີສິ່ງທີ່ເປັນເຊື້ອແບັດທີເຣຍເກີດຂຶ້ນໃນຜິວໜັງ, ຮ່າງກາຍມີພູມຕ້ານທານໜ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ເຈັບ

ເປັນໄດ້ງ່າຍ, ສຸຂະພາບຊຸດໂຊມ, ໃບໜ້າບໍ່ສົດໃສ.

       ສະນັ້ນ ຄວນນອນແບບໃດຈຶ່ງຈະດີ? ວາລະສານ ສາວລາວŽ ສະບັບນີ້ຂໍແນະນໍາກ່ຽວກັບການນອນ ມານຳສະເໜີບັນດາ

ສາວໆດັ່ງນີ້:

  1. ນອນໃຫ້ຄົບ 8 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້

       2.ນອນບ່ອນທີ່ບໍ່ມີສຽງລົບກວນ ແລະ ບໍ່ຄວນມີແສງໄຟຈະດີທີ່ສຸດ ເພາະສຽງດັງ ແລະ ແສງສະຫວ່າງຈາກດອກໄຟ ຈະ

ເຮັດໃຫ້ນອນບໍ່ຫຼັບດີ.

  1. ນອນໃຫ້ຖືກເວລາ ເຖິງວ່າເຮົາຈະມີວຽກຫຼາຍ ແຕ່ຖ້ານອນໃຫ້ຖືກເວລາຢ່າງເປັນປົກກະຕິຮ່າງກາຍກໍຈະສາມາດປັບຕົວໄດ້.

       ວິທີແກ້ໄຂສໍາລັບຜູ້ທີ່ຜິວໜ້າເສື່ອມໂຊມຈາກການນອນເດິກ.

       1.ຊອຍໝາກແຕງເປັນປ່ຽງບາງໆ ແລ້ວນໍາມາແປະໄວ້ທົ່ວໃບໜ້າກ່ອນນອນ ຫຼື ເວລາທີ່ທ່ານຮູ້ສຶກອິດເມື່ອຍ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜິວ

ທີ່ຂາດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໄດ້ຮັບນໍ້າຫຼາຍຂຶ້ນເປັນການຕື່ມນໍ້າໃຫ້ແກ່ຜິວໜ້າເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງສົດໃສຂຶ້ນ.

       2.ເອົາແຜ່ນພອກໜ້າທີ່ເໝາະສົມກັບສະພາບຜິວຂອງທ່ານໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນ. ກ່ອນຈະນອນໃຫ້ທ່ານນໍາແຜ່ນພອກມາແປະໄວ້

ເທິງໃບໜ້າ, ຄວາມເຢັນ ແລະ ສານບໍາລຸງທີ່ມີຢູ່ໃນແຜ່ນພອກໜ້າ ຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ໃບໜ້າຂອງເຮົາສົດຊື່ນ ແລະ ສົດໃສຫຼາຍຂຶ້ນ.

  1. ນໍາເອົານົມສົ້ມ (ໂຍເກິດ) ເຢັນໆມາພອກໜ້າໄວ້ ຈະຊ່ວຍຕື່ມນໍ້າ ແລະ ສານບໍາລຸງໃຫ້ຜິວໜ້າໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.
  2. ດື່ມນໍ້າຫຼາຍໆ ຢ່າໃຫ້ຜິວຂາດນໍ້າ ຢ່າງໜ້ອຍຄວນດື່ມນໍ້າມື້ລະ 8 ຈອກ.

       ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ການແກ້ໄຂບັນຫານີ້ ດີທີ່ສຸດແມ່ນຄວນນອນຫຼັບພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເຖິງວ່າເຮົາຈະບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າຮ່າງກາຍປ່ຽນ

ແປງບ່ອນໃດແດ່ ແຕ່ເມື່ອອາຍຸຫຼາຍຂຶ້ນ ສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດຢູ່ທຸກມື້ນີ້ອາດຈະເປັນສິ່ງທໍາຮ້າຍຕົວເຮົາໄດ້ຢ່າງບໍ່ຄາດຄິດ. ສະນັ້ນ, ເຮົາຄວນ

ຫັນມາດູແລໃສ່ໃຈ ແລະ ຫ່ວງໃຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເຮົາເອງ ດ້ວຍການນອນຫຼັບພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍກັນດີກວ່າ.

       ຮຽບຮຽງ: ຈັນເພັງ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: http://www.lady108.com