171

ການ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃນການພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ຄອບຄົວ ກວມ 80% ຂຶ້ນໄປŽ ແມ່ນ ນະໂຍບາຍທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມ ເອົາໃຈໃສ່ຈາກສຍ ແຕ່ລະຂັ້ນ, ຊຶ່ງໃນກາງສະໄໝແຫ່ງການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຜູ້ແທນແມ່ຍິງລາວ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ VIIມີຫຼາຍແຂວງໄດ້ມີຜົນ ງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນຢູ່ໃນຂົງເຂດຂອງຕົນເອງ.

      ທ່ານນາງ ແກ້ວສົມຫວັງ ຈັນດາວົງ ຮອງປະທານຜູ້ຊີ້ນຳ ລາຍງານວ່າ: ຂະ ແໜງໂຄສະນາຂ່າວສານ ເຊກອງ ມີພະ ນັກງານ 5 ທ່ານ ເປັນຍິງທັງໝົດ ມີຫົວໜ້າ ຂະແໜງ 1 ທ່ານ, ວິຊາການ 4 ທ່ານ ເຮັດ ໜ້າທີ່ຄົ້ນຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະ ໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ທີ່ມີຕໍ່ແມ່ຍິງ ເພື່ອ ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າພັດທະ ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວ ກໍ ຄືຫັນສູ່ການກະທຳຕົວຈິງ, ໃນນີ້ ທ່ານນາງ ໄກ່ນ້ອຍ ແສງ ສະຫວັດ ແລະ ນາງ ສຸກສະ ໄໝ ສີໂທນ ຮັບຜິດຊອບເກັບກຳຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງແມ່ຍິງພາຍ ໃນແຂວງ ກໍຄືຄະນະປະທານ ຂຽນຂ່າວ, ບົດ, ກວດແກ້ບັນນາທິການ ສົ່ງໃຫ້ສື່ຕ່າງໆ ພາຍໃນແຂວງ ແລະ ສູນກາງສະຫະພັນ ແມ່ຍິງລາວ ພ້ອມທັງ ນຳເອົາຂໍ້ມຸນຂ່າວ ສານ ໜັງສືພິມ, ວາລະສານ‚ລົງ ໄປເຖິງ ແມ່ຍິງເມືອງ ແລະ ຂະແໜງ ການອ້ອມ ຂ້າງ ເວົ້າສະເພາະ ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມຄົບ ຄະນະແຕ່ລະຄັ້ງ ຈຳນວນການອ່ານ ໜສພ ແມ່ຍິງ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ເປັນລຳດັບ, ທ່ານນາງ ພົງສະໄໝ ອ້ວນຄຳໃບ ແລະ ນາງ ປາດຖະໜາ ເລຫວຽດມ່ວງ ຮັບຜິດຊອບລາຍ ການວິທະຍຸ ຊຶ່ງເປັນລາຍການສົດ ເລີ່ມ ອອກອາ ກາດແຕ່ທ້າຍປີ 2016 ທຸກວັນ ອັງຄານ ແລະ ວັນພະຫັດ ຫຼື 8 ຄັ້ງ/ເດືອນ ໂດຍນຳເອົາການເຄື່ອນໄຫວ, ກົດໝາຍ, ສາລະໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບ ສຸຂະພາບ, ຄວາມ ງາມ ແລະ ການບັນເທີງສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ແມ່ຍິງ ບັນດາເຜົ່າພາຍໃນແຂວງ.

      ທ່ານນາງ ບົວຄຳ ເສດຖາວັນໄຊ ຮອງປະທານ ຜູ້ຊີ້ນຳແຈ້ງວ່າ: ຂະແໜງໂຄ ສະນາຂ່າວສານຈຳປາສັກ ມີພະນັກງານ 6 ທ່ານ ເປັນຍິງໝົດ ທ່ານ ນາງ ມະໂນລັດ ອິນທິວົງ ຮອງຫົວໜ້າຂະ ແໜງຮັບຜິດຊອບລາຍການໂທລະພາບ ແມ່ຍິງແຂວງ ຊຶ່ງອອກອາກາດໃນວັນເສົາ 30 ນາທີ ໃນປີ 2017 ແມ່ຍິງຈຳ ປາສັກ ໄດ້ຍາດແຍ່ງທຶນຮອນຝຶກອົບຮົມວຽກຂ່າວ ສານ 1 ຄັ້ງ ໃຊ້ ເວລາ 1 ອາທິດ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈາກ 10 ຕົວເມືອງ 5 ຂະແໜງອ້ອມຂ້າງ ຈຳນວນ 53 ທ່ານ ເປັນຊາຍ 5, ສ່ວນ ນາງ ນິດຕະຍາ ວິຊາການຮັບຜິດຊອບເກັບກຳ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານລົງເຖິງເມືອງ.

      ເຊກອງ ບັນລຸຕົວເລກການອ່ານ ໜັງສືພິມແຕ່ລະເດືອນ 580 ຫົວ ຫຼື 1.500 ກວ່າຄັ້ງ, ວາລະສານສາວລາວ 117 ຫົວ ຫຼື ເກືອບ 300 ເທື່ອຄົນ ຊົມຂ້ໍມູນ ຂ່າວ ສານຜ່ານລາຍການວິທະຍຸ (ແມ່ຍິງ) ໂທລະພາບ, ເວບໄຊ ແລະ ສື່ອອນລາຍຫຼາຍພັນຄັ້ງ, ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງຂົນຂວາຍຈຳ ໜ່າຍປຶ້ມມູນເຊື້ອ ແລະ ອະນາ ຄົດ ຂອງ ຄອບຄົວຄົນລາວ 500 ຫົວ ສາມາດສົມທົບຊື້ກ້ອງຖ່າຍຮູບຮັບໃຊ້ວິຊາສະເພາະ 1 ໜ່ວຍ ຖ້າທຽບໃສ່ ສະມາຊິກ 17.000 ຄົນ ຖືວ່າກວມ 17,6%; ສ່ວນ ຈຳປາສັກ ບັນລຸເປົ້າໝາຍການອ່ານ ໜສພ 500 ຫົວ (ເມືອງ 200 ອ້ອມຂ້າງ 300) ວາລະສານ 60 ຫົວ, ມີລາຍການໂທລະພາບແມ່ຍິງ. ຖ້າທຽບໃສ່ ສະມາຊິກ 248.561 ຄົນ ຖືວ່າກວມເກືອບ 2%; ໃນນີ້ປີໜຶ່ງຜ່ານມາແມ່ຍິງ 2 ແຂວງ ໄດ້ສົ່ງຂ່າວໃຫ້ສູນກາງແມ່ຍິງ 200 ປາຍຂ່າວ, ແມ່ຍິງສ່ວນຫຼາຍ ຍັງບໍ່ ຮູ້ຊ່ອງທາງເຂົ້າຊົມໃຊ້ສື່ເອເລັກໂຕນິກ ຊຶ່ງໄດ້ມີການແນະນຳ-ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ແລະ ແມ່ຍິງແຂວງ ກໍຢາກໃຫ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງຂອດປະສານງານ, ຄຸນນະພາບການ ສົ່ງ-ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງ ໄກສອກຫຼີກໄດ້ເຫັນຜົນງານຂອງເຂົາເຈົ້ານັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ.

     ສຳລັບງົບປະມານເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານຂ່າວສານ ແມ່ນໝູນໃຊ້ຮ່ວງບໍ ລິຫານ, ໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ການສ້າງກິດຈະກຳລະດົມການປະກອບ ສ່ວນ ຂອງມວນຊົນ ສະເພາະເຊກອງ ປີໜຶ່ງປະມານ 2.170.000 ກີບ. ຈຳປາສັກ 2,5 ລ້ານ-3ລ້ານກີບ ໂດຍມີນະໂຍບາຍໃຫ້ຜູ້ຜະລິດ ລາຍການ 80.000 ກີບ/ເດືອນ, ລົງໄປ ເກັບກຳຂ່າວ 10.000-30.000 ກີບຕໍ່ຄັ້ງ,ກໍລະນີເສັ້ນທາງໄກແມ່ນນຳໃຊ້ລົດບໍລິຫານ. ພິເສດ ສສຍລ ຍັງມີນະໂຍບາຍ ຄ່າປາກກາŽ ແລະ ຄ່ານຳສົ່ງເອກະສານ ຄັ້ງລະ 10.000-50.000 ກີບ

172

ເຖິງມີຜົນສຳເລັດຫຼາຍດ້ານ ແຕ່ ວຽກງານຂ່າວສານໃນ 2 ແຂວງ ກໍມີສິ່ງທ້າ ທາຍບາງຈຸດທີ່ຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂ ເປັນຕົ້ນ: ງົບປະມານຍັງ ຈຳກັດ, ພະນັກງານບໍ່ໄດ້ຍົກລະດັບກ່ຽວກັບວຽກງານ ນີ້ສະເພາະ, ການເຂົ້າເຖິງຮາກຖານ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຫຼື ມະຫາຊົນຍັງມີບໍ່ຫຼາຍ, ຮູບແບບລາຍການ ບໍ່ອຸ ດົມຮັ່ງມີ,ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ວິຊາສະເພາະບໍ່ພຽງພໍ, ການຈຳໜ່າຍສ່ວນຫຼາຍຈະເນັ້ນໃສ່ບ່ອນ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂ, ເມືອງໜຶ່ງຈອງສື່ສິ່ງພິມໃຫ້ສະມາຊິກອ່ານ ລະຫວ່າງ 50-85 ຫົວ, ຂັ້ນບ້ານບໍ່ຮູ້ອ່ານສ່ວນຫຼາຍແມ່ນບໍ່ໄດ້ສົ່ງໃຫ້; ສະນັ້ນ, ຄະນະບໍລິຫານງານ ຕ້ອງໄດ້ຈອງເປັນພັນທະ ເມືອງລະ 15-19 ຫົວ; ການ ຂົນສົ່ງອາໄສລົດໂດຍສານ ຊຶ່ງຈ່າຍຄ່າບໍລິການສູງ 30.000 ກີບ/ຄັ້ງ, ກໍລະນີໄປຮັບຢູ່ຄິວລົດບໍ່ທັນຕ້ອງຈ່າຍຄ່າສາງຕື່ມ 10.000 ກີບ ຫຼື ໃຫ້ຄະນະບໍ ລິຫານ ງານທີ່ມາປະຊຸມ ຖືລົງໄປພ້ອມ (ເດືອນໜຶ່ງມາປະຊຸມ 2-3).

      ການລົງປັບປຸງຕາໜ່າງຂ່າວສານໃນຄັ້ງນີ້ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈປັດໄຈພື້ນຖານ ກໍຄືເງື່ອນໄຂຈຳເປັນທີ່ຊ່ວຍສ້າງໂອກາດໃຫ້ແມ່ຍິງໄດ້ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ແລະ ຊອກຫາທາງອອກຮ່ວມກັນ ຊຶ່ງທັງ 2 ແຂວງ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ສູນກາງ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຊ່ວຍຈັດຝຶກອົບ ຮົມຍົກລະດັບທາງດ້ານວິຊາການ ຂ່າວ ສານໃຫ້ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊຶ່ງ ສສຍລໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 12-23/3/2018 ໃນນີ້ ສະເພາະ ວຽກງານຂ່າວສານແມ່ນໃຊ້ ເວລາຕົວຈິງ 1 ວັນ ແລະ ສະ ໜອງອຸປະ ກອນວິຊາສະເພາະທີ່ຈຳເປັນ ສຳລັບການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ.

      ປັດຈຸບັນ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ ຍິງລາວ ໄດ້ເລັ່ງໃສ່ເຮັດສຳເລັດ 8 ແຜນງານ 34 ໂຄງການ ຫຼື 19 ແຜນງານ 159ໂຄງການ ໃນນີ້ ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ ກົມຂ່າວ ສານແມ່ຍິງລາວ ລົງເລິກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍກົງ ແຜນງານທີ I, II, VI ໂຄງການທີ 3, 10 ແລະ 30 ເວົ້າສະເພາະ ໂຄງການທີ 10 ພັດທະນາບຸກຄະ ລາ ກອນ ແລະ ພາ ຫະນະສື່ມວນຊົນສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວŽ ໂດຍການສືບຕໍ່ນຳໃຊ້ທຸກ ພາຫະນະຂ່າວ ສານທີ່ມີຄຸນນະພາບ ເຊັ່ນ: ໜັງສືພິມ, ວາລະສານ, ລາຍການວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ,ເວັບໄຊ, ຢູທູບ, ເຟສບຸກ ແລະ ສື່ອອນລາຍອື່ນໆ ທີ່ມີຄວາມວ່ອງໄວ, ທັນສະໄໝ, ໃຫ້ແມ່ ຍິງໄດ້ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ ຖືກ ຕ້ອງ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິ ຜົນ ກວມ 80%.