158

ບັນຫານີ້ເປັນສິ່ງທີ່ຄາໃຈຫຼາຍໆຄົນວ່າ ເປັນຫຍັງຕົນເອງຕັ້ງໃຈ, ເອົາໃຈໃສ່ໃນການເຮັດວຽກຢ່າງສຸດກົກສຸດປາຍ ແຕ່ຮອດຍາມສະຫຼຸບທ້າຍປີມາ ພັດບໍ່ເຫັນມີເງິນທ້ອນເຫຼືອຢູ່ເລີຍ ຍ້ອນສາເຫດໃດນັ້ນພວກເຮົາມາເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ:

  1. ໄດ້ເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າຈ້າງໜ້ອຍ

       ເປັນບັນຫາທີ່ຫຼາຍຄົນປະສົບພົບພໍ້ ຍ້ອນສະພາບເສດຖະກິດບ້ານເຮົາຍັງບໍ່ທັນກ້າວໜ້າເທົ່າທີ່ຄວນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານຍັງຕໍ່າຖ້າທຽບກັບບັນດາປະເທດອາຊຽນກໍ່ຄືປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງແຕ່ຄ່າຄອງຊີບພັດສູງ ຍ້ອນການຄວບຄຸມລາຄາສິນຄ້າບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ການໃຊ້ຈ່າຍ.

  1. ມີລາຍໄດ້ແຕ່ຊ່ອງທາງດຽວ

       ທີ່ເວົ້າຜ່ານມາໃນຂໍ້ທີໜຶ່ງ ເງິນເດືອນຂັ້ນພື້ນຖານຂອງພະນັກງານບ້ານເຮົາຍັງຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າຖ້າຈະອາໄສພຽງແຕ່ລາຍໄດ້ຊ່ອງທາງດຽວນັ້ນ ກໍເປັນໄປໄດ້ຍາກທີ່ຈະເຫຼືອເງິນໄວ້ໃຫ້ເກັບທ້ອນ ດັ່ງນັ້ນຕ້ອງຫາວຽກເສີມເຮັດໃນເວລາວ່າງ ເພື່ອເປັນການຫາລາຍໄດ້ເພີ່ມໃຫ້ກັບຕົນເອງ.

  1. ບໍ່ມັກເກັບທ້ອນ ແລະ ຂາດວິໃນທີ່ດີໃນການທ້ອນເງິນ

       ບາງຄົນອາດຈະບໍ່ຄໍານຶງເຖິງການທ້ອນເງິນເລີຍ ເພາະຄິດວ່າອາຍຸຍັງໜຸ່ມຫາກໍ່ເລີ່ມເຮັດວຽກ ເຖິງວ່າເງິນເດືອນຈະໜ້ອຍກໍຕາມບໍ່ແມ່ນບັນຫາສໍາລັບການທ້ອນຢ່າງແນ່ນອນ.

       ຖ້າຄິດຢາກຈະທ້ອນເງິນແທ້ໆ ພວກເຮົາມີສູດການທ້ອນເງິນທັງແບບເກົ່າ ແລະ ແບບໃໝ່ ມາເປັນແນວທາງໃນການເກັບອອມ

ໃຫ້ທ່ານດັ່ງນີ້:

ສູດການທ້ອນເງິນ

ສູດແບບເກົ່າ

ລາຍໄດ້-ລາຍຈ່າຍ = ການທ້ອນ

       ເປັນສູດທີ່ນິຍົມໃຊ້ກັນຫຼາຍ ສໍາລັບຄົນທີ່ຕ້ອງການທ້ອນເງິນ ເພື່ອເປັນເງິນແຮໄວ້ໃນຍາມຈໍາເປັນໃນອະນາຄົດ.

ສູດແບບໃໝ່

ລາຍໄດ້-ການທ້ອນ=ລາຍຈ່າຍ

      

       ເປັນສູດທີ່ໃຊ້ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການເງິນ ເພື່ອນໍາໄປລົງທຶນ ຫຼື ຕໍ່ຍອດກິດຈະການ.

  1. ໃຊ້ຈ່າຍເງິນໄປກັບສິ່ງທີ່ໄຮ້ສາລະ

       ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕົ້ນເດືອນ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນມານັ້ນຮູ້ສຶກວ່າ ຢາກຈັບຈ່າຍໃຊ້ສອຍໄປໝົດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ກິນອາຫານທີ່ລາຄາແພງໆ ແລະ ຊຸມແຊວເຮຮາປາຕີ່ຕ່າງໆຢ່າງຄຶກຄະນອງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເງິນເດືອນບໍ່ພຽງພໍ ຫຼື ອາດພໍດີກັບລາຍຈ່າຍ ຈຶ່ງບໍ່ມີເງິນທ້ອນໃນເດືອນນັ້ນ.

  1. ຂາດການບໍລິຫານຈັດການ ການເງິນທີ່ດີ

       ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສ້າງບັນຊີຕິດຕາມລາຍຮັບ-ຈ່າຍ ເປັນທາງເລືອກໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດຮູ້ໄດ້ເຖິງລາຍຮັບ ແລະລາຍຈ່າຍຂອງເຮົາ, ໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານຄວນມີການບັນທຶກລາຍລະອຽດການໃຊ້ຈ່າຍ ພ້ອມທັງລາຍຮັບໃນແຕ່ລະເດືອນ.

       ລອງເອົາວິທີນີ້ໄປໃຊ້ເບິ່ງກ່ອນໜຶ່ງເດືອນ ໂດຍບັນທຶກທຸກໆລາຍການທີ່ເປັນລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ບໍ່ວ່າຈະໜ້ອຍ ຫຼື ຫຼາຍກໍຕາມ ເມື່ອຄົບກໍານົດທ້າຍເດືອນກໍ່ສະຫຼຸບເບິ່ງຖ້າມີລາຍຈ່າຍເກີນລາຍຮັບເຮົາກໍ່ຕ້ອງກັບມາພິຈາລະນາເບິ່ງລາຍການເຄື່ອນໄຫວໃນບັນຊີຂອງເຮົາ ຖ້າລາຍການໃດທີ່ບໍ່ສໍາຄັນພໍເທົ່າໃດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຄ່າເຂົ້າໜົມ, ກາເຟ ແລະ ເຄື່ອງສໍາອາງຕ່າງໆ‚ ແລ້ວຕັດລາຍການຈໍາພວກນີ້ອອກໃນເດືອນຖັດໄປ ກໍຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາປະຢັດລາຍຈ່າຍໄປໄດ້ອີກ.

                                                                                                                                                                                                                                                ຂໍ້ມູນ: sangfun.blofspot.com

                                                                                                                                                                                                                                                       ສັງລວມໂດຍ: ສາວເມືອງພວນ