ຊອກຫາມາຝາກ

ຈົດຈໍາໃນດວງໃຈວັນຄູແຫ່ງຊາດວັນທີ 7 ຕຸລາ

7 ຕຸລາສະຫງ່າແຈ້ງ          ວັນແຫ່ງຄູຄໍາ

ເປັນວັນດີມີຄວາມໝາຍ              ຄ່າຄູສູງລົ້ນ

ໝົດທຸກຄົນຄວນຮູ້                 ການສຶກສາດີມີຄ່າ

ມີຄູມາຊ່ວຍສ້າງ                   ດີແທ້ແມ່ນຄູແທ້ໃດ!

      ວັນຄູຄໍາຄວນຈື່ໄວ້           ວັນໜຶ່ງມີຄວາມໝາຍ

ນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ                 ຈົ່ງຈື່ຈໍາວັນຄູນີ້

ເຍົາວະຊົນກຽມພ້ອມ                ເປັນຕົວແທນສືບໜໍ່

ວິຊາໃດຮຽນບໍ່ໄດ້                  ຄູຊວ້ານຊ່ວຍສະເໝີແທ້ໃດ!

      ຄູເປັນຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນສ້າງ         ສຶກສາຊ່ວຍເອົາຄົນດີ

ມີປັນຍາສິດສອນ                  ແມ່ນດີຈິງແທ້

ຄູດີມີພະຄຸນລົ້ນ                   ຈົດຈໍາຄູອັນລໍ້າຄ່າ

ຫາອັນໃດປຽບບໍ່ໄດ້                ສົມແລ້ວທີ່ກ່າວມາແທ້ໃດ!

      7 ຕຸລາລະນຶກໄວ້            ວັນແຫ່ງໃນດວງໃຈ

ຄູຄືແສງທຽນທອງ                 ຊ່ວຍທຸກຄົນເຫັນແຈ້ງ

ຄູດີມີນິຍາມໄວ້                    ສອນດີຮຽນເກັ່ງ

ຄູສອນດີຮຽນໃຫ້ໄດ້                ຄູຈະຍ້ອງຕະຫຼອດໄປແທ້ເນີ!

ໂດຍ: ບຸນລຽບໄຊຍະແສງ

ຕາມຫຼັງດີກ່ອນ

ຖ້າເຮົາຈ້າງໂຕŽ ເຈົ້າຂອງຮ້ານເວົ້າກັບຊາຍໜຸ່ມ ໂຕຊິໄດ້ຫ້າແສນກີບຕໍ່ເດືອນ, ແຕ່ຫຼັງຈາກສິບເດືອນຕໍ່ໄປ ໂຕຊິໄດ້ເຈັດແສນກີບຕໍ່ເດືອນŽ

      ເອີ! ດີ‚ ຄັນຊັ້ນຫຼັງຈາກສິບເດືອນແລ້ວ ຂ້ານ້ອຍຈຶ່ງຊິກັບມາເຮັດວຽກໃຫ້Ž.

Later better

                 If I hire you,Ž said the shopkeeper to the youth, you will get 500.000 kips a month to start with, and 700.000 kips in ten monthsŽ

                Well, I will come back after ten monthsŽ.