131132133

ກາເຟເປັນເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີກິ່ນຫອມ ສາມາດດຶງດູດ ແລະ ສ້າງຄວາມຕິດອົກຕິດໃຈໃຫ້ຫຼາຍໆຄົນໄດ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນມັກດື່ມໂດຍສະເພາະຕອນເຊົ້າ. ນອກຈາກມີລົດຊາດແລະ ກ່ິນຫອມແລ້ວ ກາເຟຍັງມີຄຸນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ສຸຂະພາບ ເປັນຕົ້ນ: ຊ່ວຍກະຕຸ້ນການເຮັດວຽກຂອງຫົວໃຈ ແລະ ເສັ້ນປະສາດ, ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ພະຍາດມະເຮັງ, ຫຼຸດຜ່ອນການເຈັບເຈັບຫົວ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກເສັ້ນເລືອດອຸດຕັນ ແລະ ອື່ນໆ ຍິ່ງໄປກວ່ານີ້ ບາງການຄົ້ນຄວ້າຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ກາເຟເຮັດໃຫ້ອາຍຸຍືນນໍາອີກ.

       ຜົນການວິໄຈຈາກວິທະຍາໄລ ອິນເທິລຽວ ລອນດອນ ຂອງປະເທດອັງກິດ ຮ່ວມກັບ ສູນຕ້ານມະເຮັງຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຜ່ານການລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນກຸ່ມຕົວຢ່າງຍິງ-ຊາຍ ຈໍານວນ 520.000 ຄົນ 10 ປະເທດໃນທະວີບເອີລົບ ແລ້ວມາປຽບທຽບກັນລະຫວ່າງຄົນທີ່ດື່ມ ແລະ ບໍ່ດື່ມກາເຟ ຜົນການວິໄຈຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄົນທີ່ມັກດື່ມກາເຟ ແມ່ນມີຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບ, ມີອາຍຸຍືນ ແລະ ຫາກບຸກຄົນໃດທີ່ດື່ມກາເຟ 3 ຈອກຂຶ້ນໄປໃນມື້ໜຶ່ງ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກການເກີດເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆໜ້ອຍກວ່າຄົນທີ່ບໍ່ມັກດື່ມກາເຟ ເປັນຕົ້ນ ບັນຫາທາງເດີນອາຫານ, ການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດ‚

       ນອກນີ້ ຍັງມີຜົນການວິໄຈຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລເຊົາເທິນ ຈາກຄາລິຟໍເນຍ ສະຫະລັດອາເມລິກາໂດຍຜ່ານການລົງຕິດຕາມສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນຫຼາຍເຊື້ອຊາດລວມມີ: ຄົນພື້ນ ເມືອງ, ຄົນອາຟຣິກາ, ເອີລົບ, ອາຊີ‚ ທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ອາເມລິກາ ຈໍານວນ 185.000 ຄົນ ເຫັນວ່າ ຄົນທີ່ດື່ມກາເຟ 1-5 ຈອກຕໍ່ມື້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນກາເຟທໍາມະດາ ຫຼື ກາເຟທີ່ຂັບໄລ່ສານຄາເຟອິນອອກຈາກຮ່າງກາຍ

ກໍຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຊີວິດທີ່ຍືນຍາວຕື່ມ. ພ້ອມນີ້ຜູ້ທີ່ດື່ມກາເຟເປັນປະຈໍາ ຈະມີຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍຕໍ່ບັນດາພະຍາດທີ່ມັກພົບເຫັນເລື້ອຍໆ ເຊັ່ນ: ພະຍາດຫົວໃຈ,ພະຍາດມະເຮັງ,ເສັ້ນເລືອດຝອຍໃນສະໝອງແຕກ, ພະຍາດເບົາຫວານ, ອັກເສບໄຂ່ຫຼັງ, ລະບົບຄວາມດັນເລືອດສູງ, ລະບົບຫາຍໃຈ. ນອກຈາກນີ້ ຜົນວິໄຈຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ ຄົນທີ່ດື່ມກາເຟມື້ລະ 1 ຈອກ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເສຍຊີວິດດ້ວຍພະຍາດໄດ້ເຖິງ 12%; ສ່ວນຄົນທີ່ດື່ມ 3 ຈອກຂຶ້ນໄປຕໍ່ມື້ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກການເສຍຊີວິດໄດ້ເຖິງ 18%.

       ນີ້ແມ່ນຜົນດີຂອງກາເຟ ທີ່ຫຼາຍທ່ານອາດຍັງບໍ່ທັນຮູ້ເຖິງຄຸນປະໂຫຍດຂອງມັນ ເຮັດໃຫ້ບາງຄົນເວົ້າວ່າ ດື່ມກາເຟມີຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ເປັນຕົ້ນ: ລະບົບປະສາດ, ຫົວໃຈ‚ ແຕ່ບາງຄົນກໍເວົ້າວ່າ ກາເຟມີຄຸນປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບ ເຮັດໃຫ້ມີການຖົກຖຽງກັນຕະຫຼອດມາ. ແຕ່ຜົນການວິໄຈຂ້າງເທິງນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງ ເຖິງຄຸນປະໂຫຍດຂອງການດື່ມກາເຟ ແລະ ຍັງບໍ່

ທັນມີການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈໃໝ່ທີ່ໃຫ້ຂໍ້ສະຫຼຸບທ່ານທີ່ມັກດື່ມກາເຟກໍອາດອຸ່ນໃຈໄດ້ວ່າ ການດື່ມກາເຟມີຄຸນປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ. ແຕ່ຫາກທ່ານໃດດື່ມກາເຟແລ້ວຮູ້ ສຶກມີອາການຫົວໃຈເຕັ້ນແຮງຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ນອນບໍ່ຫຼັບກໍບໍ່ຄວນດື່ມເພາະສຸຂະພາບຮ່າງກາຍຂອງແຕ່ລະຄົນແຕກຕ່າງກັນ ສະນັ້ນຄວນຫຼີກເວັ້ນ.

                                                                                                                                                                                                                                                             ສັງຮວມໂດຍ: ສຸລິຍາ

                                                                                                                                                                                                                                                         ສັງລວມຂໍ້ມູນຈາກ Facebook.com