ບໍ່ວ່າສາວນ້ອຍ ສາວໃຫຍ່ ເຊື່ອ ແນ່ວ່າ ເຄີຍມີປະສົບການເປັນສິວແນ່ນອນ. ຫຼາຍທ່ານ ຄິດວ່າ ສິວ ເປັນບັນຫາທີ່ ເກີດຂຶ້ນເປັນປົກກະຕິ ບໍ່ມີຫຍັງໜ້າເປັນຫ່ວງ. ແຕ່ກໍບໍ່ສະເໝີໄປ ເພາະຖ້າທ່ານເປັນສິວນານເຊົາ ທ່ານອາດສ່ຽງຕໍ່ການ ເປັນພະ ຍາດ ຫຼື ອາການຂ້າງຄຽງບາງຢ່າງ ເຊັ່ນ:

  1. ອາການກ່ອນເປັນປະຈຳເດືອນຫຼື Premenstrual syndrome (PMS) :

ສາວໆໃນໄວທີ່ຍັງມີປະຈໍາເດືອນ ມັກມີອາການຫງຸດຫງິດກັບສິວທີ່ຂຶ້ນບໍລິເວນປາຍຄາງ ເຊິ່ງການເປັນສິວທີ່ຄາງ ສາມາດບົ່ງບອກເຖິງສະຖານະຮໍໂມນຮ່າງກາຍເຮົາໄດ້ວ່າ ກໍາລັງມີການປ່ຽນແປງຂອງຮໍໂມນຢູ່ ແລະ ອີກບໍ່ດົນປະຈໍາ ເດືອນ ກໍ່ຈະມາ. ມີບາງຄົນບໍ່ພຽງແຕ່ຫງຸດຫງິດກັບ ສິວ ແຕ່ຍັງມີອາການຫງຸດຫງິດກັບທຸກສິ່ງທີ່ຂວາງຫນ້າ ເຊິ່ງກໍ່ເປັນ ໜຶ່ງໃນອາການ PMS ນັ້ນເອງ.

  1. ພະຍາດຖົງນໍ້າໃນຮັງໄຂ່ (ຊີສໃນຮັງໄຂ່): ຖົງນໍ້າໃນຮັງໄຂ່ ເປັນພະຍາດທີ່ເກີດຈາກຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງ ຮໍໂມນໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ຂ້ອນຂ້າງໜ້າກັງວົນ ເພາະອາການຂອງພະຍາດນີ້ບໍ່ຄ່ອຍຈະຊັດເຈນປານໃດ, ແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນ ເລີຍບໍ່ຮູ້ວ່າ ມີຖົງນໍ້າໃນຮັງໄຂ່ຢູ່ໃນຮ່າງກາຍ ແຕ່ຖ້າແມ່ຍິງຄົນໃດເປັນສິວນານເຊົາ ໂດຍສິວມັກຈະຂຶ້ນບໍລິເວນກາມ ໜ້າທັງສອງຂ້າງ, ມີຜິວມັນ, ປະຈໍາເດືອນມາບໍ່ປົກກະຕິ, ຕຸ້ຍຂຶ້ນ, ກິນຫຼາຍຂຶ້ນ, ຂົນດົກຂຶ້ນ ແລະມີຮູຂຸມຂົນກວ້າງ, ມີອາການຜົມຫຼົ່ນ, ນອນບໍ່ຫຼັບ, ຊຶມເສົ້າເປັນປະຈໍາ ໃຫ້ສົງໄສໄວ້ກ່ອນເລີຍວ່າ ອາການຜິດປົກກະຕິເຫຼົ່ານີ້ອາດເປັນສັນ ຍານຂອງຖົງນໍ້າໃນຮັງໄຂ່.
  2. ຮູຂຸມຂົນອັກເສບຈາກເຊື້ອລາ: ຮູຂຸມຂົນອັກເສບຈາກເຊື້ອລາ ຫຼື ທີ່ເຂົ້າໃຈກັນວ່າ ສິວເຊື້ອລາ ສ່ວນ ໃຫຍ່ມັກຈະເກີດຜື່ນນ້ອຍໆບໍລິເວນໜ້າເອິກ, ແຜ່ນຫຼັງ, ຄໍ, ບ່າໄຫຼ່ ຫຼື ໃບໜ້າ ໂດຍອາການຈະມີຜື່ນນ້ອຍໆຄ້າຍໆ ສິວຜົດຜື່ນຂຶ້ນກ່ອນ ຕໍ່ມາເມື່ອມີເຊື້ອລາທີ່ຊື່ວ່າ ມາລາສຊີເຊຍເຕີບໂຕຫຼາຍຜິດປົກກະຕິບໍລິເວນຮູຂຸມຂົນ. ແທ້ຈິງແລ້ວ ເຊື້ອລາຊະນິດນີ້ພົບໄດ້ເທິງຜິວໜັງຂອງທຸກຄົນ, ບາງຄົນອາດມີການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊື້ອນີ້ຫຼາຍຜິດປົກກະຕິ ຈົນເຮັດ ໃຫ້ເກີດໂລກຜິວໜັງຫຼາຍຊະນິດ ເຊັ່ນ: ໂລກເຮື້ອນ, ໜັງຫົວອັກເສບລວມທັງໂລກຮູຂຸມຂົນອັກເສບຈາກເຊື້ອລານີ້ດ້ວຍ.
  3. ແພ້ເຫື່ອໂຕເອງ: ໃນກໍລະນີທີ່ເປັນສິວຜົດໃນລັກສະນະເປັນໆຢຸດໆ ແລະ ມັກຈະເປັນສິວຜົດ ຫຼື ຜື່ນຂຶ້ນ ຕອນທີ່ເຫື່ອອອກ ອາດສັນນິຖານໄດ້ເຖິງອາການແພ້ເຫື່ອໂຕເອງ ຊຶ່ງເປັນພູມແພ້ຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມັກເກີດກັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມໄວ ຕໍ່ລະບົບປະສາດທີ່ມັກວິຕົກກັງວົນຫຼາຍເກີນໄປ ເຊິ່ງສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດອາການແພ້ໄດ້.

          ຢ່າງໃດກໍ່ດີ ຖ້າພົບວ່າ ຜື່ນຄັນນັ້ນເປັນຕຸ່ມໃສ ລັກສະນະຄ້າຍສິວອັກເສບໃຫ້ຮີບປຶກສາແພດໝໍຜິວໜັງ ເພື່ອຫາ ສາເຫດ ແລະ ວິທີປິ່ນປົວທີ່ຖືກຕ້ອງ.

  1. ອາການຕິດຄາເຟອິນ: ເຄື່ອງດື່ມຄາເຟອິນເປັນສິ່ງທີ່ໄວເຮັດວຽກຂາດບໍ່ໄດ້ ບາງຄົນເລີຍເກີດອາການຕິດຄາເຟ

ອິນ ໜັກຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະການດື່ມຊາ, ກາເຟ ມື້ລະຫຼາຍຈອກ. ເຄື່ອງດື່ມກະຕຸ້ນຮ່າງກາຍເຫຼົ່ານີ້ ທີ່ເຮັດໃຫ້ສິວມາ ຢາມໃບໜ້າ ເພາະຄາເຟອິນຈະໄປກະຕຸ້ນໃຫ້ໝາກໄຂ່ຫຼັງເຮັດວຽກໜັກ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮໍໂມນໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ຍັງກະຕຸ້ນ ການເຮັດວຽກຂອງເອສໂຕຣເຈັນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດສິວອີກດ້ວຍ. ສະນັ້ນ ຫາກບໍ່ຢາກເປັນສິວ ກໍຄວນພະຍາຍາມຫຼຸດປະລິ ມານການບໍລິໂພກຄາເຟອິນລົງດີກວ່າ.

          ແນວໃດກໍ່ຕາມ ສິວທີ່ຂຶ້ນເທິງໃບໜ້າ, ຄາງ, ແກ້ມ ຫຼື ຫຼັງ ເຊິ່ງບໍ່ມີອາການປ່ວຍອື່ນໆຮ່ວມນໍາ ກໍລະນີນີ້ອາດເປັນ

ເພາະເຮົາຮັກສາຄວາມສະອາດບໍ່ໄດ້ດີພໍ ຫຼື ອາດເປັນເພາະການໃຊ້ ເຄື່ອງສໍາອາງແລ້ວລ້າງອອກບໍ່ສະອາດ. ສະນັ້ນ ຄວນຮັກສາສຸຂະອະນາໄມຂອງໂຕເອງໃຫ້ດີ, ດື່ມນໍ້າຫຼາຍໆ, ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ໝັ່ນອອກກໍາລັງກາຍ.

ສັງລວມໂດຍ: ຟ້າສີຄາມ

ຂໍ້ມູນຈາກ: http://l3lack-jim.com/?p=859