626364

ເມື່ອເຂົ້າສູ່ລະດູຝົນ ອາກາດມີຄວາມຊຸ່ມຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ ຕົ້ນໄມ້ໃບຫຍ້າອຸດົມສົມບູນ. ຍ້ອນຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງອາກາດ ເຮັດໃຫ້ເປັນບ່ອນອາໄສຂອງຍຸງ ແລະ ແມງໄມ້ຕ່າງໆ ທີ່ເປັນພາຫະນະນຳເຊື້ອພະຍາດ ມາສູ່ຄົນເຮົາ, ໂດຍສະເພາະໄລຍະນີ້ຖືວ່າເປັນໄລຍະທີ່ມີການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກຫຼາຍທີ່ສຸດ ບໍ່ສະເພາະແຕ່ໃນເດັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນຜູ້ໃຫຍ່ກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ຊຶ່ງໄຂ້ເລືອດອອກຖ້າບໍ່ຮູ້ປ້ອງກັນ ແລະ ຮັກສາຢ່າງຮີບດ່ວນ ກໍ່ອັນຕະລາຍຈົນເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາທຸກຄົນຄວນຊ່ວຍກັນປ້ອງກັນ ພ້ອມທັງກຳຈັດແຫຼ່ງເພາະພັນຂອງຍຸງລາຍໃຫ້ເກີດປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດ. ໄຂ້ເລືອດອອກ ເກີດມາຈາກເຊື້ອໄວຣັສຊະນິດໜຶ່ງ ໂດຍຈະຕິດຕໍ່ຜ່ານຍຸງລາຍ ຖ້າຫາກຍຸງລາຍໄປກັດຄົນທີ່ມີເຊື້ອໄຂ້ຍຸງແລ້ວໄປກັດຄົນອື່ນຕໍ່ກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ຕິດເຊື້ອໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ເມື່ອຄົນເຮົາມີເຊື້ອພະຍາດໃນຮ່າງກາຍແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຕິດເຊື້ອ

ເກີດການຮົ່ວຊຶມຂອງນ້ຳເຫຼືອງອອກຈາກເສັ້ນເລືອດເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງເລືອດເພີ່ມຂຶ້ນ ມີອາການຕ່າງໆສະແດງອອກ ເຊັ່ນ:ເລືອດດັງອອກ, ເລືອດອອກຢູ່ໃນເຫຍື່ອຕາ, ເລືອດອອກຕາມເຫືອກ, ເຟັນແຂ້ວ  ກໍລະນີອາການໜັກ ຈະມີເລືອດອອກໃນກະເພາະແລະ ລຳໄສ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຮາກອອກມາເປັນເລືອດດັ່ງທີ່ເຄີຍເຫັນຜ່ານມາ, ຊຶ່ງຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອໄຂ້ເລືອດອອກ ມີອາການຕັ້ງແຕ່ເປັນໄຂ້ແບບ ທຳມະດາຈົນເຖິງອາການຮຸນແຮງເຖິງຂັ້ນເລືອດອອກ ແລະ ຮ້າຍແຮງກວ່ານັ້ນແມ່ນມີອາການຊ໋ອກ ແລະ ເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດໄດ້.ຄົນທີ່ເຄີຍເປັນໄຂ້ເລືອດອອກ ມັກຈະກັບມາເປັນອີກຄັ້ງ ແລະ ມີໂອກາດທີ່ອາການຈະໜັກກວ່າຕອນເປັນຄັ້ງທຳອິດ.

ໄຂ້ເລືອດອອກຈະມີອາການເລີ່ມຕົ້ນ ດັ່ງນີ້:

    1.ມີອາການໄຂ້ຂຶ້ນສູງຫຼາຍມື້.

  1. ເຈັບຫົວ ແລະ ປວດເມື່ອຍຕາມຕົນໂຕ.
  2. ໜ້າແດງ ແລະ ເຫັນຈຸດແດງໆນ້ອຍໆ ຂຶ້ນຕາມຮ່າງກາຍ.

    4.ຖ້າມີໄຂ້ຮອດ 3 ມື້ ແຕ່ຍັງບໍ່ໄປພົບທ່ານໝໍ, ເຖິງແມ່ນວ່າໄຂ້ຈະຫຼຸດລົງ ກໍ່ຈະຍັງມີອາການເມື່ອຍ ອ່ອນເພຍ ບໍ່ຢາກອາຫານແລະ ປວດຮາກຢູ່.ຖ້າສັງເກດວ່າຕົນເອງ ຫຼື ລູກຫຼານມີອາການເຫຼົ່ານີ້ ຄວນຮີບພາໄປຫາທ່ານໝໍທັນທີ ເພື່ອຮັບຄຳແນະນຳ ແລະ ປິ່ນປົວໃຫ້ທັນເວລາ, ຖ້າປ່ອຍໃຫ້ອາການໜັກ ອາດຈະເກີດອາການຊ໋ອກ ແລະ ເສຍຊີວິດໄດ້ ຫຼັງຈາກມີອາການຊ໋ອກ ພາຍໃນ 12-24 ຊົ່ວໂມງ.

       ຜ່ານການສຳຫຼວດ ແລະ ທົດລອງຂອງສູນໄຂ້ຍຸງແມ່ກາຝາກ ແລະ ແມງໄມ້ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໄຂ່ຂອງຍຸງລາຍສາມາດຕິດຢູ່ໃນພາຊະນະ ຊຶ່ງເຮົາເບິ່ງບໍ່ເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າ ແລະ ມີຄວາມທົນທານເຖິງ 8-10 ເດືອນ ໃນພາຊະນະທີ່ບໍ່ມີນຳ້, ແຕ່ຖ້ານຳພາຊະນະດັ່ງກ່າວມາໃສ່ນຳ້ອີກ ໄຂ່ຂອງຍຸງລາຍກໍສາມາດແຕກອອກເປັນໜອນນຳ້ ແລະ ກາຍເປັນຍຸງລາຍໄດ້ອີກພາຍໃນ 2 ມື້.

 ພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຕໍ່ຄົນທຸກເພດທຸກໄວ ສະນັ້ນ, ທຸກຄົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງຄວນເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງລູກຫຼານກໍຄືຕົນເອງ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ຍຸງລາຍກັດ ຊຶ່ງໂດຍທົ່ວໄປຍຸງລາຍ ແມ່ນຫາກິນຍາມກາງເວັນ ແລະ ຄ້າຍແລງ,ເມື່ອຮູ້ແນວນັ້ນ ກໍບໍ່ຄວນຢູ່ນອກເຮືອນ ຫຼື ບ່ອນທີ່ບໍ່ມີແນວປ້ອງກັນຍຸງລາຍ, ຄວນໃຊ້ຢາທາກັນຍຸງທາຕາມແຂນ, ຂາ ຫຼື ບ່ອນຕ່າງໆທີ່ອາດຈະຖືກຍຸງກັດ ປ້ອງກັນໄວ້ໃນເວລາຕ້ອງອອກນອກເຮືອນ, ຕ້ອງອະນາໄມບໍລິເວນອ້ອມເຮືອນໃຫ້ສະອາດງາມຕາ ແລະ ໝັ່ນທຳລາຍສະຖານທີ່ ທີ່ເປັນບ່ອນເພາະພັນຂອງຍຸງຢ່າງ ເປັນປະຈຳ. ຄຽງຄູ່ກັບການປະຕິບັດຕາມມາດຕະການ 5 ປ ເພື່ອປ້ອງກັນໄຂ້ເລືອດອອກ ຄື:

       - ປິດຝາພາຊະນະທີ່ເກັບນຳ້ໃນເຮືອນ ແລະ ນອກເຮືອນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຍຸງລາຍໄຂ່ໃສ່ເຊັ່ນ: ໄຫນຳ້ ຫຼື ຟຸຍນຳ້ ຕ້ອງມີຝາ ຫຼື ເອົາຜ້າປິດໄວ້.

       -ປ່ຽນນຳ້ໃນພາຊະນະທຸກໆອາທິດ ເຊັ່ນ: ເຕົ້າດອກໄມ້, ນຳ້ຮອງຕີນຕູ້, ຖ້ານຮອງຈອກນຳ້.

      - ປ່ອຍປາຫາງນົກຍຸງ ເພື່ອກິນໜອນນຳ້.

       -ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ສະອາດງາມຕາ: ຄວນມີການເກັບມ້ຽນ ຫຼື ທຳລາຍພາຊະນະທີ່ມີນຳ້ຄ້າງ ເຊັ່ນ: ກະໂປະ,ກະປ໋ອງ, ຢາງຕີນລົດເກົ່າ, ແກ້ວແຕກ, ຖ້ວຍແຕກ ແລະ ອື່ນໆ. ຄວນຖາງປ່າ, ຖາງຫຍ້າ, ລະບາຍນຳ້ອັ່ງ ຫຼື ນຳ້ຂັງຢູ່ຕາມບໍລິເວນອ້ອມເຮືອນຂອງທ່ານ.

       - ປະຕິບັດໃຫ້ເປັນນິດໄສຢ່າງເປັນປະຈຳ: ເມື່ອລູກຫຼານ ຫຼື ຕົວທ່ານເອງເປັນໄຂ້ຕ້ອງໄປໂຮງໝໍ ເພື່ອກວດກາປິ່ນປົວຕາມຫຼັກການ, ຫ້າມຊື້ຢາມາປີ່ນປົວດ້ວຍຕົນເອງ, ຖ້າມີໄຂ້ເລືອດອອກເກີດຂຶ້ນຫຼາຍ ຫຼື ມີການລະບາດຢູ່ໃນຄຸ້ມບ້ານຂອງທ່ານ ໃຫ້ແຈ້ງຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ ຫຼື ບ້ານຂອງທ່ານໂດຍທັນທີ ເພື່ອຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂໃຫ້ທັນເວລາ.

ພຽງແຕ່ບັນດາທ່ານປະຕິບັດຕາມທີ່ແນະນຳນີ້  ເຮົາກໍສາມາດເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ ແລະ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອ ແລະ ຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກໄດ້ແລ້ວ.

                                                                                                                                                                             ຂໍ້ມູນຈາກ: - ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານການແພດ ສຸຂະສຶກສາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

                                                                                                                                                                                                                                -  www.healthy.com

                                                                                                                                                                                                                                         ໂດຍ: ສີລິທອນ