ສະບາຍດີ ເອື້ອຍຄູ່ຄິດມິດໃຈທີ່ນັບຖື! ນ້ອງມີນາມສົມມຸດວ່າ ພ ນ້ອງມີບັນຫາຢາກປຶກສາ ແລະ ຂໍຄໍາເຫັນຈາກເອື້ອຍເພື່ອເປັນແນວທາງໃຫ້ນ້ອງຕັດສິນໃຈ. ເລື່ອງມີຢູ່ວ່າ ນ້ອງລົມກັບຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງມີນາມສົມມຸດວ່າ ຍ ເຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນດຽວກັນ, ຕອນທໍາອິດນ້ອງພໍຮູ້ໜ້ອຍໜຶ່ງວ່າ ຍ ເຄີຍຜ່ານການຢ່າຮ້າງມາກ່ອນ ແຕ່ນ້ອງກໍຮັບໄດ້ຍ້ອນນ້ອງຮັກ ຍ ຮັກຕັ້ງແຕ່ເຫັນກັນຄັ້ງທໍາອິດ, ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກຜູກພັນກັບ ຍ ມາຕະຫຼອດ ແຕ່ນ້ອງກໍ່ບໍ່ໄດ້ບອກໃຜ‚ຈົນມາມື້ໜຶ່ງນ້ອງຈຶ່ງຮູ້ວ່າ ຍ ໄດ້ສ້າງຄອບຄົວໃໝ່ອີກຄັ້ງ ແລະ ມີລູກນຳກັນແລ້ວ ນ້ອງເລີຍຕັດໃຈເຊົາກັບລາວ.

      ແຕ່ເລື່ອງມັນບໍ່ຈົບງ່າຍ, ຍ້ອນວ່າ ຍ ຍັງຄົງເອົາໃສ່ໃຈ ແລະ ເບິ່ງແຍງນ້ອງທຸກຢ່າງ, ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ໄປໃສມາໃສກໍຊວນໄປນຳ, ມາຮັບ-ມາສົ່ງ, ຖ້າເລີກວຽກເດິກກໍ່ມາສົ່ງ ນ້ອງກໍພະຍາຍາມຫ້າມໃຈຕົນເອງວ່າ ເປັນພຽງອ້າຍນ້ອງເພື່ອນຮ່ວມງານນໍາກັນເທົ່ານັ້ນ‚ບາງຄັ້ງ ຍ ພາລູກມາຫຼິ້ນນໍາ ແລະ ໄປຫຼິ້ນນຳກັນ ແຕ່ນ້ອງກໍບໍ່ໄດ້ຄິດຫຍັງ ເພາະຄິດວ່າເມຍຂອງ ຍ ອາດຈະຄາວຽກ. ຕໍ່ມາ ຍ ກໍເລົ່າເລື່ອງນັ້ນ ເລື່ອງນີ້ໃຫ້ນ້ອງຟັງ, ລາວໂທຫາ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາຕະຫຼອດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ລາວໄດ້ເລີ່ມເລົ່າເຖິງຊີວິດສ່ວນຕົວ ແລະ ຄອບຄົວຂອງລາວໃຫ້ຟັງຕະຫຼອດ ນ້ອງກໍພະຍາຍາມບໍ່ຄິດຫຍັງ.

      ມື້ໜຶ່ງ ລາວໄດ້ບອກນ້ອງວ່າລາວກັບເມຍໄດ້ແຍກທາງກັນຢູ່ໄດ້ສອງປີແລ້ວ,ນ້ອງຕົກໃຈ ແລະ ພະຍາຍາມຖາມເຖິງສາເຫດ ແລະ ບອກໃຫ້ລາວກັບໄປຄືນດີກັບເມຍແຕ່ລາວບອກວ່າມາໄກເກີນທີ່ຈະກັບໄປແລ້ວ, ເພາະລາວກັບເມຍບໍ່ໄດ້ເຫຼືອຄວາມຮູ້ສຶກດີໆຕໍ່ກັນແລ້ວ ຈົບກັນແຕ່ຕອນນີ້ຍັງດີກວ່າຈະຊັງກັນຈົນເຮັດໃຫ້ເບິ່ງໜ້າກັນບໍ່ໄດ້. ຈາກນັ້ນມາລາວຍິ່ງເອົາໃຈໃສ່, ໃຊ້ຄາລົມ, ສະແດງຄວາມຮັກຕໍ່ນ້ອງຫຼາຍ ຂຶ້ນ ແລະ ຕິດຕໍ່ຫາຕະຫຼອດເວລາ, ໃນໄລຍະນັ້ນ ລາວບໍ່ເຄີຍທີ່ຈະຫ່າງນ້ອງເລີຍ ຈົນເຮັດໃຫ້ນ້ອງໃຈອ່ອນຫຼົງເຊື່ອວ່າລາວອາດຈະແຍກ ທາງກັບເມຍລາວແທ້ ເພາະລາວເຄີຍໃຫ້ນ້ອງໄປສົ່ງຢູ່ຫ້ອງເຊົ່າຂອງລາວ.

      ສາມເດືອນຕໍ່ມາ ເປັນວັນເກີດຂອງນ້ອງ ລາວໄດ້ບອກຮັກ ແລະ ບອກວ່າມີຄວາມຮູ້ສຶກດີໃຫ້ນ້ອງມາຕະຫຼອດເວລາ ໂດຍສະເພາະຄໍາເວົ້າທີ່ລາວບອກວ່າ ລາວຢາກເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ຊີວິດໃໝ່ກັບນ້ອງŽ ແຕ່ນ້ອງກໍພະຍາຍາມຖາມເຖິງເລື່ອງລາວກັບເມຍ, ລາວບອກ

ວ່າ ຕອນນີ້ລໍຖ້າພຽງແຕ່ໃບຢ່າຮ້າງເທົ່ານັ້ນ, ຂໍເວລາອີກບໍ່ດົນກໍຈະໄດ້ໃບຢ່າຮ້າງແລ້ວ ແຕ່ນ້ອງກໍຍັງບໍ່ທັນຕອບຕົກລົງຫຍັງໄປ ທັງທີ່ໃນໃຈຮັກລາວມາຕະຫຼອດຮູ້ສຶກວ່າ ຍ ຄືທຸກຢ່າງ ແລະ ຢາກຈະຝາກຊີວິດໄວ້ກັບລາວ. ຍ້ອນຄວາມຮັກຄວາມຜູກພັນທີ່ລາວມີຕໍ່ນ້ອງ ແລະລາວກໍສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມດີຕໍ່ນ້ອງນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ. ລາວໄດ້ວາງແຜນຊີວິດຄອບຄົວກັບ ນ້ອງຍິ່ງເຮັດໃຫ້ນ້ອງຮັກລາວນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ.

      ພາຍຫຼັງທີ່ຄົບກັນມາ, ຊີວິດກໍ່ບໍ່ມີຫຍັງດີຂຶ້ນດັ່ງທີ່ຄິດ ແລະ ຄາດຫວັງໄວ້ ປ່ຽນຈາກໜ້າມືເປັນຫຼັງມື,ຈາກທີ່ເຄີຍໂທມາມື້ລະຫຼາຍຄັ້ງ ກາຍເປັນມິດໄປ ເວລານ້ອງໂທຫາລາວກໍບໍ່ຮັບສາຍ, ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາກໍບໍ່ຕອບ; ນ້ອງກັບລາວເລີ່ມຜິດຖຽງກັນ ເວລາຜິດກັນຄັ້ງໃດ

ນ້ອງກໍເປັນຄົນຜິດ, ລາວບໍ່ເຄີຍງໍ້ ແລະ ມິດໃສ່ບໍ່ເວົ້ານຳ ທັງທີ່ເຮັດວຽກນຳກັນ ນ້ອງພະຍາຍາມໂທຫາ, ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາຫຼາຍຄັ້ງ ລາວກໍປິດໂທລະສັບໃສ່, ບໍ່ສົນໃຈຄວາມຮູ້ສຶກນ້ອງເລີຍ, ນ້ອງໄດ້ແຕ່ນອນໄຫ້ທຸກຄືນ ແຕ່ພໍມື້ໃດທີ່ນ້ອງຕັດສິນໃຈຈະເຊົາກັບລາວ, ລາວກໍຈະ

ອ້າງວ່າຂໍໂອກາດໃຫ້ລາວພິສູດໂຕເອງແດ່.

      ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ນ້ອງໄດ້ຮູ້ວ່າ ລາວໄດ້ກັບມາຄືນດີ ແລະ ຢູ່ກິນກັບຄອບຄົວ. ທີ່ລາວມິດໄປໃນມື້ພັກວຽກ ແມ່ນຍ້ອນພາຄອບຄົວໄປທ່ຽວ, ເວລາທີ່ນ້ອງຕິດຕໍ່ລາວບໍ່ໄດ້ແມ່ນຍ້ອນຢູ່ກັບຄອບຄົວ. ນ້ອງເລີຍຕັດສິນໃຈຂໍເຊົາກັບລາວ ເພາະຮູ້ວ່າລາວຄືນດີກັບເມຍ

ລາວແລ້ວ ມື້ນັ້ນນ້ອງເສຍໃຈແຮງ ທັງເວົ້າທັງໄຫ້ ລາວຫັນຫຼັງໜີໄປຈາກນ້ອງ ປະໃຫ້ນ້ອງໄຫ້ໂດຍບໍ່ສົນໃຈເລີຍ. ຕໍ່ມາລາວໂທຫານ້ອງ ແລ້ວບອກວ່າບໍ່ໃຫ້ນ້ອງຕັດສິນໃນສິ່ງທີ່ນ້ອງເຫັນພຽງຄັ້ງດຽວໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຄວາມຈິງມັນເປັນແບບໃດ.

      ສຸດທ້າຍ, ຈຶ່ງຮູ້ຄວາມຈິງວ່າ ລາວກັບເມຍບໍ່ເຄີຍຢ່າຮ້າງກັນ ໄລຍະແຍກກັນຢູ່ກັບເມຍ ເປັນຍ້ອນວ່າເມຍໄປຢາມພີ່ນ້ອງຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ເລີຍແຍກກັນຢູ່ຊົ່ວຄາວ ແຕ່ຍັງຕິດຕໍ່ກັນຕະຫຼອດເວລາ.

      ຕອນນີ້ ນ້ອງຮູ້ສຶກອຶດອັດໃຈຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ຕ້ອງທົນເຫັນໜ້າລາວໃນແຕ່ລະມື້ຈົນບໍ່ຮູ້ຈະເຮັດແນວໃດ. ສະນັ້ນ ຈຶ່ງຢາກຂໍຄໍາປຶກສາຈາກ ເອື້ອຍ ຂໍໃຫ້ເອື້ອຍຄູ່ຄິດມິດໃຈຊ່ວຍແນະນໍາທາງອອກໃຫ້ນ້ອງແດ່ ແລະ ນ້ອງຢາກຂໍຖາມເອື້ອຍວ່າ:

  1. ນ້ອງຈະເຮັດແນວໃດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ລາວກັບຄືນມາຕໍແຍກັບນ້ອງ?
  2. ນ້ອງຄວນຈະອອກຈາກບ່ອນເຮັດວຽກ ຫຼື ບໍ ເພາະບໍ່ຢາກເຫັນໜ້າ ຍ ອີກ?
  3. ໄລຍະຜ່ານມາການພົວພັນລະຫວ່າງນ້ອງກັບ ຍ ຖືວ່າຜິດກົດໝາຍບໍ ເພາະນ້ອງຖືກຕົວະ ແລະ ຫາກໍຮູ້ຄວາມຈິງ? ນ້ອງຈະຖືກເອົາຜິດທາງກົດໝາຍບໍຖ້າເມຍ ຍ ຮູ້?

      ສຸດທ້າຍ ຂໍອວຍພອນໃຫ້ເອື້ອຍຄູ່ຄິດມິດໃຈໂຊກດີ ມີຜົນສໍາເລັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ ແລະ ຢູ່ຄູ່ກັບແມ່ຍິງລາວຕະຫຼອດໄປ.

ຈາກນ້ອງ ພ

ຕອບ

      ນ້ອງ ພ ທີ່ຮັກແພງ!

      ອ່ານຈົດໝາຍຂອງນ້ອງແລ້ວເອື້ອຍຮູ້ສຶກເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຫັນໃຈນ້ອງຕໍ່ສິ່ງທີ່ນ້ອງກໍາລັງເປັນທຸກຢູ່ ຄວາມຮັກທີ່ບໍ່ເປັນດັ່ງໃຈປາຖະໜາມັນຊ່າງເຈັບປວດແລະເປັນທຸກອີ່ຫຼີເອື້ອຍຫວັງວ່າຜ່ານບັ້ນນີ້ໄປນ້ອງຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍຢ່າງວ່າອັນໃດ ຄືຄວາມຮັກ ອັນໃດຄືຄວາມຕ້ອງການ ອັນໃດຄືຄວາມຈິງໃຈ ແລະ ຫຼອກລວງ.

      ນ້ອງ ພ ທີ່ໜ້າເຫັນໃຈ ! ຜູ້ຊາຍຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍໄດ້ຖືກປູກຝັງໃຫ້ເປັນຄົນເຫັນແກ່ຕົວໃນເລື່ອງຂອງຄວາມຮັກ, ເວົ້າສະເພາະເສດເຫຼືອຂອງວັດທະນະທໍາອັນເປື່ອຍເຍື່ອຍສັກດີນາລ່າເມືອງຂຶ້ນໄດ້ສ້າງຈິດສໍານຶກໃຫ້ຫົວໃຈຂອງເພດຊາຍເກີດມີຄວາມໂລບ ມາກໂລພາ,ຫຼາຍຈິດຫຼາຍໃຈຢາກໄດ້ ຫຼື ຢາກຄອບຄອງແມ່ຍິງໄລຍະເວລາດຽວກັນຈໍານວນຫຼາຍໆຄົນ ແລະ ຍິ່ງຮູ້ວ່າແມ່ຍິງສົນໃຈເຂົາ ກໍຈະຊອກຫາວິທີທາງໃຫ້ແມ່ຍິງອ່ອນໄຫວ ແລະ ປ່ຽນແປງສາຍສໍາພັນ, ມີຜູ້ຊາຍບາງຄົນຍັງເວົ້າວ່າ: ເປັນກໍາໄລຊີວິດŽທັງໆທີ່ວ່າມັນຄືນະລົກ

ຂອງແມ່ຍິງທີ່ໄຮ້ດຽງສາ. ເພິ່ນຍັງວ່າ: ຄົນທີ່ຂ້ອຍຮັກ ບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ຂ້ອຍແຕ່ງດອງນໍາ ຄົນທີ່ຂ້ອຍແຕ່ງດອງນໍາ ແມ່ນແມ່ຂອງລູກຂ້ອຍŽ ຈາກປະສົບການຕົວຈິງ ເອື້ອຍຍັງເຫັນບາງຄົນບອກວ່າ ຮັກຜູ້ໜຶ່ງຈົນສຸດຂົ້ວຫົວໃຈ ແຕ່ພັດໄປແຕ່ງດອງກັບອີກຄົນໜຶ່ງກໍ່ມີ. ຍ້ອນວ່າ

ຄວາມຮັກນັ້ນມັນເກີດຂຶ້ນໄດ້ນໍາຍິງທຸກໆຄົນ ຈາກຄວາມສະໜິດສະໜົມຫຼົງໃຫຼ ແລະ ໃກ້ຊິດແຕ່ພັນທະຂອງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ ຜົວ-ເມຍມັນເກີດຂຶ້ນໄດ້ສະເພາະກັບແມ່ຍິງຄົນດຽວເທົ່ານັ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຍ່ອມມີທາງອອກສະເໝີ, ພະພຸດທະ

ເຈົ້າ ເພິ່ນຍັງເຄີຍຕັດໄວ້ວ່າ: ບໍ່ຍຶດ ບໍ່ຕິດ ຮູ້ຈັກປ່ອຍວາງ ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສຸກŽ. ນ້ອງລອງຄິດໃຫ້ຖີ່ຖ້ວນເຖິງເລື່ອງລາວຄວາມເປັນມາ ແລະ ປັດຈຸບັນ ຊຶ່ງມັນສໍາຄັນຫຼາຍຕໍ່ອະນາຄົດຂອງນ້ອງຄິດເຖິງຄວາມຖືກຕ້ອງທາງສິນທໍາຄວາມເໝາະສົມຂອງຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າເນື້ອໃນກົດໝາຍໃຫ້ຫຼາຍໆ. ບັນຫາທີ່ເຮັດໃຫ້ນ້ອງທຸກໃຈ ເອື້ອຍຂໍມີຄໍາເຫັນແລກປ່ຽນ ດັ່ງນີ້:

  1. ການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ຍ ບໍ່ກັບຄືນມາຕໍແຍກັບນ້ອງອີກ ເອື້ອຍເຫັນວ່າບໍ່ເປັນເລື່ອງທີ່ຍາກພໍປານໃດ ເພາະຈາກທີ່ນ້ອງເລົ່າມາເອື້ອຍພໍສໍານຶກອອກວ່າຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ບໍ່ເຄີຍມີຄວາມຈິງໃຈຕໍ່ນ້ອງ (ຂໍໂທດທີ່ເວົ້າກົງໆ)ເພາະຖ້າຫາກເຂົາຮັກນ້ອງແທ້; 1. ເຂົາຈະບໍ່ເວົ້າຄໍາວ່າຮັກກັບນ້ອງໄດ້ໂດຍບໍ່ກະດຽມປາກ;2. ຜູ້ຊາຍທີ່ຈັບສົ້ນຊົນຫົວບໍ່ຖືກ (ຍັງບໍ່ເຂ້ົາ

ໃຈເມຍ) ເຂົາຈະບໍ່ລົມແຜນຊີວິດຮ່ວມກັບນ້ອງ ງ່າຍໆເພາະເຂົາຄົງບໍ່ຢາກໃຫ້ນ້ອງມີຄວາມທຸກຫຼືເຫັນນ້ອງລໍາບາກ; 3.ເຂົາຈະບໍ່ເລົ່າເຖິງຄວາມບົກພ່ອງ ຂອງແມ່ຍິງ ຫຼື ບອກວ່າ ບໍ່ເຫຼືອຄວາມຮູ້ສຶກດີໆກັບເມຍຕໍ່ໜ້າຂອງຄົນທີ່ເປັນເພດດຽວກັນ; 4. ການເຮັດໃບຢ່າຮ້າງບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເວລາດົນ (ຖ້າເຂົາຢາກໃຫ້ນ້ອງເຊື່ອໝັ້ນ); 5. ຄົນຮັກເຮົາເຂົາຈະບໍ່ເກາະຜິດ, ບໍ່ປະຕິເສດນໍ້າໃຈ, ບໍ່ປິດໂທລະສັບແລະຈະບໍ່ປະໃຫ້ນ້ອງນັ່ງຖ້າແລ້ວຫັນໜ້າໜີໂດຍບໍ່ອາໄລ ຫຼືບໍ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ; ແລະ 6. ສໍາຄັນທີ່ສຸດຄື ເຂົາຈະບໍ່ໄປແຕ່ງດອງກັບຄົນອື່ນດອກເຖິງເຂົາຈະອ້າງເຫດຜົນຈໍາເປັນທາງດ້ານຖານະຄອບຄົວ, ວຽກງານແລະອື່ນໆ ກໍ່ເປັນເຫດຜົນທີ່ຍັງ ຟັງບໍ່ຂຶ້ນວ່າ ເຂົາຮັກນ້ອງແທ້. ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ດີທີ່ ຍ ເຄີຍສະແດງຕໍ່ນ້ອງມັນອາດເກີດຈາກຄວາມໃກ້ຊິດ ຄວາມໃສ່ໃຈ ຫ່ວງໃຍໃນໜ້າທີ່ວຽກງານຈົນເຖິງເລື່ອງສ່ວນຕົວເປັນຍ້ອນພວກນ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເຫັນກັນທຸກໆມື້ຄວາມຜູກພັນກໍເລີຍເກີດຂຶ້ນ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມເຮົາເອງກໍຕ້ອງພຶງສໍານຶກສະເໝີວ່າ ເຮົາມີສະຖານະພາບແນວໃດ, ຄວາມຮັກຄືດັ່ງໝູ່ເພື່ອນ, ອ້າຍນ້ອງ ຍ່ອມຈະໝັ້ນຄົງກວ່າແບບຊູ້ສາວ ໂດຍສະເພາະຕໍ່ກັບຜູ້ທີ່ມີຄອບຄົວແລ້ວ. ຖ້າເປັນເອື້ອຍ, ເອື້ອຍຈະບໍ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ສົນໃຈເປັນພິເສດຄືແຕ່ເກົ່າ,ປະຕິເສດທຸກເລື່ອງສ່ວນຕົວທີ່ຈະດຶງໃຫ້ພວກນ້ອງພົບພໍ້ກັນ ຈະສົນໃຈສະເພາະ

ເລື່ອງວຽກງານເທົ່ານັ້ນ ນອກໂມງການແລ້ວໂທລະສັບກໍບໍ່ຮັບ ຂໍ້ຄວາມກໍບໍ່ຕອບ ຊິດີ ຊິຮ້າຍແນວໃດກໍ່ບໍ່ສົນໃຈ,ຊອກເວລາສ້າງຄຸນຄ່າ ໃຫ້ແກ່ຕົນເອງໂດຍການຫຼິ້ນກິລາ,ຟັງເພງ,ອ່ານປຶ້ມ, ຊຸມແຊວຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ເຮັດແນວນີ້ບໍ່ດົນເອື້ອຍເຊື່ອວ່າຊາຍຫຼາຍໃຈຄື ຍ ຄົງ

ຈະໝົດຄວາມອົດທົນໄປເອງ.

  1. ການອອກຈາກບ່ອນເຮັດວຽກແຮ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນ ຫຼື ຍ ເຫັນວ່າເຂົາມີບົດບາດ ມີອິດທິພົນຕໍ່ນ້ອງຫຼາຍ ນ້ອງບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກກິນເງິນເດືອນນໍາ ຍ ແມ່ນບໍ? ສົມມຸດນ້ອງເປັນຝ່າຍຜິດ ກໍໃຫ້ການຈັດຕັ້ງເປັນຝ່າຍສຶກສາອົບຮົມແລະປະຕິບັດລະບຽບໃສ່ນ້ອງຈະດີກວ່າ. ພຽງແຕ່ບໍ່ຢາກເຫັນໜ້າ ນ້ອງບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງປະອະນາຄົດຂອງວຽກງານ, ກົງກັນຂ້າມຍິ່ງຕ້ອງຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າແຕ່ເກົ່າຫຼາຍເທົ່າ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຫັນວ່າເຮົາບໍ່ໄດ້ເປັນທຸກຫຍັງກັບການກະທໍາຂອງເຂົາ, ບໍ່ຢາກເຫັນໜ້າເຂົາກໍຊອກຫາເບິ່ງແນວສວຍໆງາມໆ,ບໍ່ສ້າງໂອກາດ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃຫ້ໄດ້ພົບເຂົາອີກ.
  1. ການພົວພັນລະຫວ່າງນ້ອງກັບ ຍ ເອື້ອຍກໍບໍ່ຮູ້ວ່າເຖິງຂັ້ນໃດ ຖ້າເປັນຄວາມຮັກແພງໄປມາຫາສູ່ກັນທໍາມະດາກໍບໍ່ຜິດຫຍັງ ຍິ່ງນ້ອງບໍ່ຮູ້ວ່າລາວມີເມຍ ນ້ອງກໍບໍ່ຜິດຖ້າຜິດກໍຕ້ອງແມ່ນ ຍ ເປັນຝ່າຍຜິດທີ່ມາຕົວະນ້ອງ ແລະ ປະພຶດຜິດຕໍ່ເມຍຂອງເຂົາເອງ.

ຕາມທີ່ເອື້ອຍໄດ້ລົມນໍາ ນັກກົດໝາຍເພິ່ນອະທິບາຍວ່າຍິງ-ຊາຍທີ່ມີຄອບຄົວແລ້ວຫາກໄປສົມສູ່ກັບຍິງຫຼືຊາຍອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນ ຜົວ-ເມຍຂອງຕົນເອງຖືວ່າມີຄວາມຜິດຖານທໍາມິດສະຈານສາມາດຮ້ອງຟ້ອງເອົາຜິດໄດ້, ຖ້າຊາຍ ທີ່ມີເມຍແລ້ວໄປສົມສູ່ກັບຍິງອື່ນໂດຍທີ່ຍິງ

ຄົນນັ້ນບໍ່ຮູ້ (ຖືກຕົວະ) ວ່າເຂົາມີເມຍ ຍິງຄົນນັ້ນກໍສາມາດ ຮ້ອງຟ້ອງໃນຖານຕົວະຍົວະແລະຮຽກຮ້ອງຄ່າປົວແປງຈິດໃຈ ຊຶ່ງໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນກົດໝາຍຄອບຄົວ.

      ນ້ອງ ພ ທີ່ໜ້າເຫັນໃຈ! ບໍ່ມີໃຜດອກທີ່ຕັ້ງໃຈຢາກຈະເປັນມືທີສາມໄປແຊກໃນຄອບຄົວຄົນອື່ນ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງສ່ວນຫຼາຍເກີດຈາກ ຄວາມເຜີໃຈ ໝັ້ນໃຈຕົນເອງວ່າ ຕົນເອງຈະບໍ່ກະທໍາຜິດ ບໍ່ພະຍາຍາມເປີດຕາເປີດໃຈເບິ່ງໂລກອ້ອມຂ້າງໃຫ້ກວ້າງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ບໍ່

ເທົ່າທັນເລ່ລ່ຽມຂອງມານຍາຊາຍ. ຕອນນີ້ນ້ອງຍັງມີຫຼັກໝັ້ນດີຢູ່ ຈົ່ງຖອຍອອກມາຕັ້ງຫຼັກໃໝ່ສາແລ້ວເດີນໜ້າຕໍ່ໄປ ສ້າງອະນາຄົດທີ່ສົດໃສໃຫ້ກັບຕົນເອງ ແລ້ວມື້ໜຶ່ງສິ່ງດີໆຜູ້ຊາຍດີໆທີ່ຮັກເຮົາຈາກໃຈຈິງ ກໍຈະເຂົ້າມາເອງ.

                                                 ອວຍພອນນ້ອງຈົ່ງມີຄວາມສຸກໃນຊີວິດຄອບຄົວຢ່າງແທ້ຈິງ

                                                                                                                                                                   ຈາກເອື້ອຍຄູ່ຄິດມິດໃຈ