ສະບາຍດີ ເອື້ອຍສະຫງວນຄິດ ທີ່ຮັກແພງ ແລະ ເຄົາລົບ!

      ນ້ອງມີນາມສົມມຸດວ່າ ນົກ ອາຍຸ 30 ປີ ເປັນພະນັກງານຂອງບໍລິສັດເອກະຊົນແຫ່ງໜຶ່ງ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ນ້ອງ ເປັນລູກສາວຫຼ້າຂອງຄອບຄົວ. ພາຍຫຼັງທີ່ ແຕ່ງດອງ ກໍອາໄສຢູ່ນຳພໍ່ແມ່, ອ້າຍ ເອື້ອຍ3 ຄົນ ແມ່ນຍ້າຍອອກໄປຢູ່ເຮືອນຂອງໃຜ ລາວໝົດແລ້ວ ດັ່ງນັ້ນ, ໜ້າທີ່ໃນການເບິ່ງ ແຍງພໍ່ແມ່ ລວມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ພາຍ ໃນຄອບຄົວຈຶ່ງແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງນ້ອງໂດຍກົງ. ພໍ່ມີອາຊີບຂັບລົດໂດຍ ສານ ສ່ວນແມ່ເປັນແມ່ເຮືອນເລື່ອງທີ່ນ້ອງ ຈະເລົ່າໃຫ້ເອື້ອຍຟັງນີ້ເກີດຂຶ້ນ ມາຫຼາຍປີ ແລ້ວ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ທຸກຄົນຕ່າງກໍພາກັນຄິດວ່າເວລາຜ່ານໄປທຸກສິ່ງອາດດີຂຶ້ນ ແຕ່ ກົງກັນຂ້າມນ້ອງຮູ້ສຶກວ່າບັນຫາມັນຍິ່ງ ບານປາຍ. ເລື່ອງມີຢູ່ວ່າ ພໍ່ຂອງ ນ້ອງໄດ້ພົວ ພັນແບບຊູ້ສາວກັບຍິງຄົນໜຶ່ງ ນາມສົມ ມຸດວ່າ ຈັນ ໂດຍມີການໄປມາຫາສູ່ແບບ ເປີດເຜີຍ. ນາງ ຈັນ ມັກຈະໂທຫາພໍ່ ເພື່ອ ໃຫ້ພາໄປຫັ້ນມານີ້ຕະຫຼອດ ບາງຄັ້ງ ເດິກ ດື່ນ ທ່ຽງຄືນ ພໍ່ກໍອອກໄປຫາ ໂດຍໃຫ້ເຫດ ຜົນວ່າລູກຄ້າໂທຫາໃຫ້ໄປຮັບ ແຕ່ທຸກ ຄົນຮູ້ດີວ່າມັນບໍ່ເປັນຄືດັ່ງທີ່ພໍ່ເວົ້າ. ນ້ອງ ຄິດວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເພາະນາງ ຈັນ ເອງກໍມີຜົວແລ້ວ (ຜົວນາງ ຈັນ ເຮັດ ວຽກຢູ່ຕ່າງແຂວງ 2-3 ເດືອນຈຶ່ງກັບມາ ຫາຄອບຄົວເທື່ອໜຶ່ງ), ຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງ ນາງ ຈັນ ກໍຮັບຮູ້ເຖິງການພົວ ພັນຂອງທັງສອງຄົນແຕ່ບໍ່ມີ ທ່າທີຂັດຂ້ອງຕໍ່ການກະ ທຳດັ່ງກ່າວແຕ່ຢ່າງໃດ. ການກະທຳຂອງ ພໍ່ ໄດ້ສ້າງຄວາມທຸກໃຈໃຫ້ກັບຄອບຄົວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ເປັນແມ່ ທີ່ຮູ້ທຸກຢ່າງທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກຄົນຮັກແພງ, ລຶ້ງເຄີຍມາ ເລົ່າສູ່ຟັງ ຫຼື ບາງຄັ້ງແມ່ກໍເຫັນດ້ວຍຕາ ຕົນເອງວ່າທັງສອງນັ່ງລົດໄປນຳກັນ. ເມື່ອ ກ່ອນພໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຄອບຄົວ, ທຸກ ແລງທີ່ພໍ່ ອອກໄປແລ່ນລົດໂດຍສານກັບມາ ກໍຈະ ຊື້ຂອງກິນກັບມາເຮືອນທຸກມື້ ແລະ ກໍມີ ເງິນສົ່ງຍື່ນໃຫ້ແມ່ ແຕ່ປະຈຸບັນນີ້ພໍ່ບໍ່ເອົາ ໃຈໃສ່ຄອບຄົວ, ບໍ່ໄດ້ບິແບ່ງ ເງິນ ໃຫ້ ແມ່ຄືແຕ່ກ່ອນ. ນ້ອງຮູ້ດີວ່າແມ່ທຸກໃຈຫຼາຍ ແລະ ຕ້ອງການຢ່າຮ້າງ ແຕ່ພໍ່ບໍ່ຍອມ ແລະ ປະຕິເສດວ່າບໍ່ໄດ້ຄິດຫຍັງກັບນາງ ຈັນ.ເພື່ອເປັນການຕັດບັນ ຫາແມ່ຄິດວ່າ ຈະແຈ້ງໃຫ້ຫ້ອງການບ້ານຕິດຕາມ ແລະ ຈັບໃຫ້ໄດ້ໃນຂະນະທີ່ທັງສອງຢູ່ນຳກັນ ແຕ່ຍ້ອນລູກທຸກຄົນພາກັນຫ້າມແມ່ໄວ້ ເພາະທັງສອງກໍເຖົ້າແກ່ແລ້ວ ຈົນໄດ້ໃພ້, ໄດ້ເຂີຍ ແລະ ທີ່ສຳຄັນ ຖ້າຢ່າຮ້າງກັນກໍ ອາຍຄົນອື່ນ, ສະນັ້ນ ແມ່ຈຶ່ງແບກຫາບ ຄວາມທຸກເອົາໄວ້ດັ່ງຄົນທີ່ຖືກປິດຫູ, ບັງ ຕາບໍ່ຮູ້ບໍ່ເຫັນທຸກການກະທຳ ທີ່ບໍ່ດີຂອງ ພໍ່. ເອື້ອຍເອີຍ! ຕອນນີ້ນ້ອງບໍ່ຮູ້ຈະເຮັດ ແນວໃດແລ້ວເພາະການທີ່ທຸກຄົນບໍ່ປາກບໍ່ເວົ້າຍິ່ງເຮັດໃຫ້ພໍ່ ປະພຶດຕົວບໍ່ຖືກບໍ່ຄວນ ເຖິງຂັ້ນຊັກຊວນໃຫ້ນາງ ຈັນ ມາເຮືອນ ໃນມື້ຊຸມແຊວມັດແຂນຫຼານນ້ອຍ ແລະ ແນະນຳໃຫ້ຫຼາຍຄົນຮູ້ວ່າເປັນຄົນ ລື້ງເຄີຍ, ຮັກແພງກັນ ພໍ່ໄດ້ທຳຮ້າຍຈິດໃຈຂອງ ແມ່ຢ່າງເລືອດເຢັນ. ສະນັ້ນ ເພື່ອຕັດບັນ ຫາການໄປພົວພັນກັບນາງ ຈັນ ທຸກຄົນ ໃນຄອບຄົວ ຈຶ່ງບອກໃຫ້ພໍ່ຂາຍລົດອອກ ແລະ ເຊົາແລ່ນລົດໂດຍສານ ຂໍໃຫ້ພໍ່ໃຊ້ ເວລາ ພັກຜ່ອນຢູ່ກັບຄອບ ຄົວ, ລູກຫຼານ ໂດຍທີ່ລູກໆຈະເປັນຄົນເບິ່ງແຍງເອງ ແຕ່ ພໍ່ບອກວ່າ ຖ້າຈະໃຫ້ຂາຍລົດ ແລະ ເຊົາແລ່ນລົດໂດຍສານແທ້ໃຫ້ລູກຊື້ລົດກະບະ ຫຼື ລົດເກັງໃຫ້ ເພື່ອນຳໃຊ້ເວ ລາໄປຫັ້ນມາ ນີ້. ນ້ອງຄິດວ່າ: ຖ້າຫາກພໍ່ຍັງບໍ່ເຊົາພົວ ພັນກັບນາງ ຈັນ ຫາກ ຊື້ລົດຄັນໃໝ່ໃຫ້ກໍ ຄືເກົ່າ ພໍ່ຕ້ອງຫາທາງໄປຢູ່ດີ. ຕອນນີ້ນ້ອງ ທຸກໃຈຫຼາຍທີ່ເຫັນ ພໍ່ແມ່ ມີບັນຫາ ຍິ່ງພໍ່ ສ້າງບັນຫາທຸກໃຈ ສຸຂະພາບຂອງແມ່ກໍຍິ່ງ ຊຸດໂຊມລົງ. ນ້ອງຈຶ່ງຢາກຖາມເອື້ອຍວ່າ:

  1. ນ້ອງຄວນເຮັດແນວໃດ ເພື່ອ ໃຫ້ພໍ່ຢຸດການພົວພັນກັບນາງ ຈັນ ?
  2. ຖ້າແມ່ແຈ້ງຫ້ອງການບ້ານໄປຕິດຕາມຈັບຜິດພໍ່ ແລະ ນາງ ຈັນ ຈະເປັນ ການຕັດບັນຫາການພົວພັນ ຂອງທັງສອງ ໄດ້ບໍ່ ?
  3. ຖ້າຫາກຂາຍລົດພໍ່ອອກແລ້ວ ຊື້ຄັນໃໝ່ ຈະເປັນການແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ ບໍ່?

                                                                                                                                                                                                                                                                              ຈາກ: ນ້ອງ ນົກ

     

      ນ້ອງນົກທີ່ຮັກແພງ !

      ກ່ອນອື່ນ ເອື້ອຍຂໍສະແດງຄວາມ ຊົມເຊີຍ ແລະ ສັນລະເສີນ ໃນຄວາມກະ ຕັນຍູຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ພໍ່ແມ່ຂອງນ້ອງ, ນ້ອງໄດ້ ປະພຶດ ປະຕິບັດຕົນເປັນລູກທີ່ດີຂອງພໍ່ ແມ່ ເປັນຫົວຈັກຫຼັກແຫຼ່ງໃນຄອບຄົວເພື່ອ ຕຸ້ມຕອມ ຄວາມອົບອຸ່ນ ຮັກແພງທີ່ເປັນມູນ ເຊື້ອອັນດີງາມຂອງຄອບຄົວຄົນລາວ ໃນ ຄຳສອນຂອງພຸດທະສາສະໜາ ໄດ້ມອບ ໝາຍໜ້າ ທີ່ລູກທີ່ດີໄວ້ໃຫ້ 5 ຢ່າງຄື: 1) ເມື່ອພໍ່ແມ່ລ້ຽງເຮົາມາແລ້ວ ລູກຕ້ອງຮູ້ຈັກ ລ້ຽງເພິ່ນຕອບ 2) ຮູ້ຈັກຊ່ວຍວຽກແບ່ງເບົາ ຕາມກຳລັງ ເຊັ່ນ: ເບິ່ງແຍງທຸລະກິດ, ວຽກ ເຮືອນການຊານມ້ຽນມັດປັດກວາດ, ຊັກ ເຄື່ອງ, ລ້າງຖ້ວຍ, ໜຶ້ງເຂົ້າແຕ່ງກິນບໍ່ໃຫ້ ບົກຜ່ອງ 3) ຮູ້ຈັກຮັກສາກຽດສັກສີຊື່ສຽງວົງຕະກູນບໍ່ໄປສ້າງບັນຫາຄວາມເດືອດຮ້ອນ ມາໃຫ້ແກ້ໄຂ 4)ປະພຶດຕົນສົມເປັນ ທາຍາດ ເຊັ່ນ: ຕັ້ງໃຈຮ່ຳຮຽນຝຶກຝົນກໍ່ສ້າງ ຕົນໃຫ້ກ້າວ ໜ້າກຽມພ້ອມສືບທອດມູນມໍ ລະດົກ 5) ປົກປັກຮັກສາຊັບສິນ,ຄວາມສຸກ ທີ່ພໍ່ແມ່ສ້າງໄວ້.

      ນ້ອງ ນົກ ທີ່ໜ້າເຫັນໃຈ ? ເອື້ອຍ ເອງກໍ່ສຳຜັດໄດ້ເຖິງຄວາມຮ້ອນຮົນ,ທຸກໃຈຂອງນ້ອງທີ່ເຫັນຄອບຄົວມີບັນຫາ ໂດຍ ສະເພາະຜູ້ເປັນພໍ່ ແລະ ແມ່ ເມື່ອທັງສອງ ບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນກໍຍິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມສຸກ ຂອງຄອບຄົວຖືກສັ່ນຄອນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ ຕາມນ້ອງຕ້ອງທຸ່ນທ່ຽງ ແລະ ອົດທົນ ໃນການຊອກຊ່ອງທາງແກ້ໄຂບັນຫາແບບນິ້ມນວນເພາະການໂຕ້ຕອບບັນຫາດ້ວຍອາລົມ,ຄວາມຄຽດຊັງຈະບໍ່ແມ່ນທາງ ອອກທີ່ດີໄດ້, ມີແຕ່ການໃຫ້ຄວາມຮັກ ຄວາມ ເຫັນໃຈເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະປ່ຽນແປງຄວາມຊັງ ໃຫ້ກາຍ ເປັນຄວາມຮັກ ແລະ ຜູກພັນໄດ້. ຕໍ່ກັບຄຳຖາມຂອງນ້ອງ ເອື້ອຍຂໍແລກປ່ຽນ ນຳດັ່ງນີ້:

  1. ກ່ອນອື່ນນ້ອງຄວນເບິ່ງການພົວພັນລະຫວ່າງພໍ່ ແລະ ນາງ ຈັນ ໃຫ້ຊັດ ເຈນດ້ວຍເຫດ ແລະ ຜົນໃຫ້ຈະແຈ້ງ ບໍ່ ໃຫ້ຟັງຄວາມຂ້າງດຽວ ຫຼື ເມື່ອຄົນຮັກແພງ, ລຶ້ງເຄີຍມາເລົ່າກ່ຽວກັບການພົວພັນຂອງ ພໍ່ ແລະ ນາງ ຈັນ ສູ່ຟັງກໍໃຫ້ນ້ຳໜັກ ໄປ ກັບຄໍາເວົ້າຂອງຄົນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຄອບຄົວ ແລະ ຢ່າຟ້າວເຊື່ອໃນສິ່ງທີ່ເຫັນ ຢ່າຫຼົງ ໄຫຼໃນສິ່ງທີ່ໄດ້ຍິນຈົນຂາດສະຕິ ແລະ ລືມ ໃຊ້ປັນຍາໃນການຕຶກຕອງບັນຫາ. ນ້ອງ ໃນນາມທີ່ເປັນລູກສາວທີ່ໄດ້ຢູ່ໃກ້ຊິດກັບ ພໍ່-ແມ່ ແລະ ເປັນເສົາຫຼັກຂອງຄອບຄົວ ນ້ອງຕ້ອງຍິ່ງມີເຫດຜົນ ເປີດໃຈໃຫ້ກວ້າງຕໍ່ການເບິ່ງບັນຫາຮອບດ້ານ ແລະ ຈົ່ງພະ ຍາຍາມສ້າງຄວາມເຂົ້າອົກ ເຂົ້າໃຈ ໃຫ້ພໍ່ ແລະ ແມ່, ເພື່ອດຶງເອົາບັນຍາກາດທີ່ດີມາ ສູ່ຄອບຄົວ ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວມີຄວາມອົບ ອຸ່ນຄືທີ່ຜ່ານມາ, ຖ້າພໍ່ນ້ອງ ບໍ່ໄດ້ຄິດຫຍັງ ກັບນາງ ຈັນ ແທ້ ກໍ່ຄວນຖອຍອອກຫ່າງ ຈາກນາງ ຈັນ ເພື່ອໃຫ້ແມ່ສະບາຍໃຈ ແລະ ບອກໃຫ້ພໍ່ມອບເງິນທຸກກີບທີ່ຫາມາໄດ້ ໃຫ້ແມ່ເກັບຮັກສາແມ່ ຈຶ່ງບໍ່ສົງໄສວ່າ ພໍ່ ໄດ້ບິແບ່ງເງິນໃຫ້ຄົນອື່ນ ຖ້າພໍ່ຕ້ອງການ ໃຊ້ ຈຶ່ງຂໍນຳແມ່ ເພື່ອສະແດງຄວາມຈິງ ໃຈຂອງພໍ່ເອງສຳຄັນນ້ອງຕ້ອງໂອ້ລົມສົນທະນາຫາໂອກາດຊີ້ແຈງ ໃຫ້ພໍ່ເຂົ້າໃຈຕື່ມ ອີກ.ເຕືອນໃຫ້ພໍ່ຮູ້ວ່າການພົວພັນລະ ຫວ່າງພໍ່ ແລະ ນາງ ຈັນ ໄດ້ສ້າງຄວາມບໍ່ສະ ຫງົບສຸກພາຍໃນຄອບຄົວ,ເພາະຄົນ ໃນຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ ເບິ່ງບໍ່ເໝາະສົມ ເພາະຄົນລາວເຮົາສ່ວນໃຫຍ່ ໃຫ້ກຽດແມ່ ເຮືອນ ໃນກໍລະນີຫ້າມແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ເປັນຜົນ, ພວກນ້ອງຄວນໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ພໍ່ເຄົາລົບນັບ ຖືມາໂອ້ລົມ ຕັກເຕືອນ ເພື່ອສ້າງຄວາມ ເຂົ້າໃຈໃຫ້ ພໍ່ ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຖືກ ຕ້ອງ, ອີກປະການໜຶ່ງ ນ້ອງໃນນາມຜູ້ເປັນລູກກໍ ຄວນຈະເປັນກາວໃຈໃຫ້ພໍ່ ແລະ ແມ່ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ພໍ່ ແລະ ແມ່ ດ້ວຍ ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ທ່ຽງທໍາ ເພື່ອຮັກສາ ຄອບຄົວ ໃຫ້ເປັນຄອບຄົວອົບອຸ່ນຜາສຸກອາດ ຈະ ຊວນເອົາພໍ່ກັບແມ່ໄປທ່ຽວວັງວຽງ ຫຼື ຊົມທຳມະຊາດ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ພວກເພິ່ນໄດ້ຢູ່ນຳກັນ ເພື່ອປັບຄວາມເຂົ້າໃຈ ເທື່ອນີ້ບໍ່ສຳເລັດ ເທື່ອໜ້າກໍຊອກເງື່ອນໄຂ ພາພວກເພິ່ນໄປຕື່ມ ອາດຈະປ່ຽນບ່ອນ ໃໝ່ ເຊັ່ນ: ສວນພຶກສາ ພະຍາຍາມສ້າງ ບັນຍາກາດ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັກຂອງພໍ່ກັບ ແມ່ ກັບຄືນມາຫວານຊື່ນຄືຕອນບ່າວສາວ.
  2. ພວກນ້ອງ ຕ້ອງຊອກໃຫ້ເຫັນ ຈັບໃຫ້ໄດ້ຄາໜັງຄາເຂົາ ໃຫ້ມີທັງພະຍານ ແລະ ຫຼັກຖານ, ອາດຈະໃຫ້ພີ່ນ້ອງ ຫຼື ຄົນໃກ້ຊິດທີ່ໄວ້ວາງໃຈໄດ້ຕິດຕາມໃຫ້ ດີແລ້ວທີ່ ແມ່ຢາກແຈ້ງໃຫ້ຫ້ອງການບ້ານຕິດຕາມຊ່ວຍ ເພາະເປັນພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າ ທີ່ ເພິ່ນທີ່ຕ້ອງຊ່ວຍເຫຼືອລູກບ້ານ ແຕ່ຕ້ອງ ລະມັດລະວັງຕື່ມ ຢ້ານວ່າພໍ່ເພິ່ນຈະມີຄົນຮັກ ແພງພິເສດກັບຫ້ອງການບ້ານ ຖ້າພໍ່ມີ ພຶດຕິກຳແບບບໍ່ຊື່ສັດຕໍ່ຄອບຄົວ ຄືທີ່ນ້ອງ ເລົ່າມາ ກໍຖືວ່າເປັນການກະທຳທີ່ບໍ່ຖືກ ຕ້ອງ ແລະ ເປັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ໃນຄອບ ຄົວ ໂດຍສະເພາະຄວາມຮຸນແຮງ ທາງດ້ານຈິດໃຈ ເມື່ອເປັນແນວນັ້ນຜູ້ເປັນ ແມ່ກໍ່ສາມາດແຈ້ງຄວາມເພື່ອດຳເນີນຄະ ດີໄປຕາມຂັ້ນຕອນຂອງກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ ການ ບ້ານເມືອງ, ແຕ່ຖ້າຫາກ ມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ ຄອບຄົວພໍ່ແມ່ນ້ອງ ກໍຍັງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງມີຄວາມສຸກ ຄືທີ່ ຜ່ານມາ ສິ່ງສຳຄັນ ຢ່າເອົາເລື່ອງເລັກໆ ນ້ອຍໆ ທີ່ຄົນອື່ນເວົ້າມາເປັນບັນຫາມ້າງ ເພພາຍໃນຄອບຄົວ.
  3. ການທີ່ຈະໃຫ້ພໍ່ຢຸດເຊົາແລ່ນ ລົດໂດຍສານ ແລະ ບໍ່ຊື້ຄັນໃໝ່ໃຫ້ເອື້ອຍຄິດວ່າມັນອາດຈະເປັນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຖືກຈຸດ ອີກທາງໜຶ່ງ, ເຂົາເອີ້ນວ່າຕັດ ຕີນ ຫຼື ແຂ້ວເລັບຂອງລາສະສີ ເພາະຖ້າພໍ່ບໍ່ມີພາຫະນະໄປເພິ່ນກໍຈະມີເວລາໄດ້ທົບທວນຄວາມບໍ່ດີ ຫຼື ຄວາມບໍ່ເໝາະສົມ ທີ່ເພິ່ນໄດ້ສ້າງຄວາມທຸກໃຈໃຫ້ແມ່ ແລະ ຄອບ ຄົວ ຫົວໃຈທີ່ສໍາຄັນຂອງການສ້າງ ຄອບຄົວດີມີຄວາມຜາສຸກ ກໍຄືແມ່ຍິງເຮົາ ນີ້ລະ ບູຮານຍັງເວົ້າວ່າ ຜົວເປັນເພຍຍ້ອນ ເມຍພາຮູ້Ž ເນື່ອງຈາກແມ່ຍິງເຮົາມີມູນເຊື້ອ ດຸໝັ່ນ,ອົດທົນ,ຮັກລູກແພງຜົວ ເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເພື່ອຄວາມສຸກຂອງຄອບຄົວ, ໃນບາງເລື່ອງແມ່ຍິງເຮົາກໍມີຄວາມລະ ອຽດອ່ອນ ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເດັດຂາດກວ່າ ຜູ້ຊາຍ ມີຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ບັນຫາໄດ້ດີກວ່າຜູ້ຊາຍ ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງບໍ່ເປັນ ເລື່ອງແປກທີ່ຄອບຄົວຄົນລາວໃຫ້ຄວາມໄວ້ວາງໃຈແກ່ຜູ້ເປັນແມ່ໄດ້ເບິ່ງແຍງເຮືອນ ຊານ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄອບຄົວ, ແມ່ຍິງມັກໃຊ້ຄວາມອົດທົນ ແລະ ການກະ ທຳດີ (ມີຄຸນນະທຳ)ເປັນທິດນຳທາງ ເມື່ອ ມີອຸປະສັກຮ້ອຍແປດເຂົ້າມາໃນຊີວິດ ແມ່ ຍິງຈະທຸ່ນທ່ຽງ ໜັກແໜ້ນ, ໃຊ້ສະຕິປັນຍາ, ມີສະມາທິ, ເອົາເຫດຜົນຄວາມອົດທົນຢູ່ ເໜືອກິເລດ (ຄວາມຢາກ)ໄດ້ ດີທີ່ສຸດ ເພາະ ອິດສະຫຼະທາງຈິດໃຈຂອງແມ່ຍິງມີຢູ່ 3 ຢ່າງ ຄື: ສິລ, ສະມາທິ ແລະ ປັນຍາ ສະນັ້ນ, ເວລາຜົວໄຂ່ວເຂ, ເສຍສູນ ເມຍທີ່ດີຈະ ຊ່ວຍດຶງເອົາຄຸນນະທຳ ແລະ ປັນຍາຂອງ ຜົວໃຫ້ກັບຄືນມາໄດ້ໄວ ເພາະຫາກຜົວຢູ່ ໃນສິນການຝຶກສະມາທິກໍຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ເມື່ອ ມີສະມາທິກໍຈະເກີດມີປັນຍາ ແລະ ມີກຳ ດີ ຖ້າພໍ່ປະພຶດປະຕິບັດດີມີສິລທຳ ຫຼື ເຮັດ ຖືກຕາມ ສິລຫ້າŽ ຄື: ບໍ່ຕົວະລູກ ຕົວະເມຍ, ບໍ່ປະພຶດນອກໃຈເມຍ, ບໍ່ເຮັດໃຫ້ມີທຸກ, ບໍ່ດື່ມເຫຼົ້າເມົາສຸລາ ແລະ ບໍ່ລັກເອົາເງິນ-ຄຳ ໄປໃຊ້ໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຊີວິດຄູ່ກໍ ຈະມີຄວາມສຸກ, ອົບອຸ່ນ.

             ເອື້ອຍຫວັງວ່າຄໍາເຫັນຂອງເອື້ອຍຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການໃຫ້ຂໍ້ຄິດແກ່ນ້ອງ ໄດ້ນໍາໄປໃຊ້ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຄອບຄົວຂອງນ້ອງໃນຄັ້ງນີ້.

      ຂໍອວຍພອນໃຫ້ນ້ອງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ,ມີຈິດໃຈທີ່ເຂັ້ມແຂງ ສາມາດຜ່ານຜ່າບັນຫາໃນຄັ້ງນີ້ໄປດ້ວຍດີ.                        

                                                                                                                                                                                                                                                                       ຈາກ: ເອື້ອຍສະຫງວນຄິດ