137

ສະບາຍດີເອື້ອຍຄູ່ຄິດມິດໃຈທີ່ເຄົາລົບນັບຖືຢ່າງສູງ!

       ນ້ອງນາມສົມມຸດວ່າ ບຸນມີ ແລະ ເມຍນ້ອງ ຊື່ ສົມດີ ພວກນ້ອງໃຊ້ຊີວິດຄູ່ຢູ່ ຮ່ວມກັນມາໄດ້ 5 ປີ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ແຕ່ງດອງ ບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນສົມລົດນໍາກັນ ຕອນພວກນ້ອງຕັດສິນໃຈ ຈະໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັນນັ້ນ ພໍ່-ແມ່ ພີ່ນ້ອງກໍບໍ່ພ້ອມບໍ່ເຫັນດີ ແລະ ບອກໃຫ້ເບິ່ງກັນໄປກ່ອນແຕ່ພວກນ້ອງບໍ່ຟັງ ພວກນ້ອງຕັດສິນໃຈຍ້າຍມາຢູ່ນຳກັນ ເບື້ອງຕົ້ນກໍມາອາໄສຢູ່ນຳພໍ່-ແມ່ນ້ອງ ເຖິງເພິ່ນຈະບໍ່ເຫັນດີ ແຕ່ເພິ່ນກໍເວົ້າ

ຫຍັງບໍ່ໄດ້ ໃນເມື່ອພວກລູກມັກຮັກກັນ. ພາຍຫຼັງໃຊ້ຊີວິດຄູ່ຮ່ວມກັນມາໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງ ພວກນ້ອງທັງສອງກໍມີບັນຫາຜິດຖຽງກັນຕະຫຼອດນ້ອງຈຶ່ງຕັດສິນໃຈພາເມຍອອກເຮືອນ ເພາະວ່າ ພວກນ້ອງມີດິນທີ່ຊື້ດ້ວຍເງິນທີ່ຫາມາໄດ້ຈາກນໍ້າພັກນໍ້າແຮງຂອງສອງຜົວເມຍພວກນ້ອງ ແລະ ປຸກເຮືອນເປັນຂອງຕົນເອງ ແຕ່ຊີວິດຄອບຄົວບໍ່ຄ່ອຍມີຄວາມສະຫງົບ ມີແຕ່ເລື່ອງຜິດຖຽງກັນຢູ່ຕະຫຼອດ ເນື່ອງຈາກຫຼາຍປັດໄຈ, ມີຄັ້ງໜຶ່ງ ພວກນ້ອງຜິດຖຽງກັນແຮງ ຈົນເຖິງຂັ້ນໄດ້ຂຶ້ນຫ້ອງການບ້ານ ແຕ່ຍ້ອນບໍ່ຢາກປະບໍ່ຢາກຮ້າງຈຶ່ງໄດ້ອົດທົນ ແລະ ປັບຄວາມເຂົ້າໃຈກັນ ແລະ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງກໍໃຫ້ສັນຍາວ່າຈະປ່ຽນແປງຕົນເອງໃນສິ່ງທີ່ອີກຝ່າຍບໍ່ມັກ ເພື່ອໃຫ້ຊີວິດຄອບຄົວມີຄວາມສະຫງົບສຸກ ແຕ່ກໍເຮັດໄດ້ບໍ່ພໍເທົ່າໃດ ກໍມີບັນຫາຜິດຖຽງກັນອີກ ລົບກວນຄົນບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ, ນ້ອງບໍ່ຮູ້ຈະເຮັດແນວໃດດີ ຈຶ່ງໄດ້ເວົ້າກັບເມຍວ່າ ຖ້າເຮົາບໍ່ສາມາດຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້ອີກຕໍ່ໄປກໍມີແຕ່ປະກັນ, ທຳອິດເມຍນ້ອງບໍ່ຕອບ ແຕ່ຢູ່ມາປະມານ 3 ເດືອນລາວຈຶ່ງບອກວ່າ ປະກໍໄດ້ ແຕ່ສິນສົມສ້າງທີ່ຫາມານໍາກັນນັ້ນ ຕ້ອງແບ່ງເປັນ 3 ສ່ວນເພາະເມຍນ້ອງກ່ອນຈະມາໃຊ້ຊີວິດຢູ່ກັບນ້ອງ ລາວເປັນແມ່ຮ້າງມີລູກຕິດມານໍາຜູ້ໜຶ່ງ ອາຍຸ 6 ປີ,ແຕ່ເລື່ອງລູກນັ້ນບໍ່ແມ່ນບັນຫາທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກນ້ອງຜິດຖຽງກັນ ແລະ ອີກຢ່າງພວກນ້ອງກໍບໍ່ໄດ້ມີລູກນຳກັນ ນ້ອງກໍຮັກລູກຂອງລາວຄືກັນກັບລູກຕົນເອງ. ໃນເມື່ອບັນຫາເປັນແນວນີ້ ຖ້າພວກນ້ອງບໍ່ສາມາດໃຊ້ຊີວິດຄູ່ຮ່ວມກັນຕໍ່ໄປໄດ້ອີກ ນ້ອງຢາກຖາມເອື້ອຍວ່າ:

  1. ຖ້າພວກນ້ອງປະກັນ ສິນສົມສ້າງທີ່ຮ່ວມກັນຫາມານັ້ນຄວນແບ່ງແນວໃດ?.
  2. ນ້ອງ ແລະ ເມຍຢູ່ນໍາກັນໂດຍບໍ່ໄດ້ແຕ່ງດອງ, ບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນ ເວລາຢ່າຮ້າງຈຳເປັນຕ້ອງໄປແຈ້ງການຈັດຕັ້ງບໍ່?ເປັນຕົ້ນການຈັດຕັ້ງບ້ານ.
  1. ຖ້າພວກນ້ອງບໍ່ສາມາດຕົກລົງ ກັນໄດ້ໃນການແບ່ງຊັບສິນ ນ້ອງຄວນເຮັດແນວໃດ?

       ທ້າຍນີ້ຂໍໃຫ້ເອື້ອຍພ້ອມດ້ວຍທີມ ງານ ຈົ່ງມີຄວາມຜາສຸກໃນຊີວິດສ່ວນຕົວ ແລະ

ຄອບຄົວ ມີຄວາມກ້ວໜ້າໃນໜ້າທີ່ການງານ.

                                                ຈາກ: ນ້ອງ ບຸນມີ

ຕອບ:

       ນ້ອງ ບຸນມີ ທີ່ຮັກແພງ! ບັນຫາຄອບຄົວຜົວເມຍຜິດຖຽງກັນ ບໍ່ວ່າຈະດ້ວຍປັດໄຈໃດກໍຕາມ ກໍລ້ວນແຕ່ສ້າງຄວາມບໍ່ສະຫງົບສຸກມາໃຫ້ຄອບຄົວ ຖ້າຮ້າຍແຮງກໍເຖິງຂັ້ນສ້າງບັນຫາແກ່ສັງຄົມກໍມີ ດັ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ຍິນຈາກປະສົບການຕົວຈິງທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກເພື່ອນບ້ານໃກ້ຊິດ.ສ່ວນບັນຫາຂອງນ້ອງ ແລະ ເມຍ ພວກນ້ອງຢູ່ຮ່ວມກັນມາ 5 ປີ ມີດິນ, ມີເຮືອນ ແລະ ສິນສົມສ້າງຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຈາກການ

ປະຢັດອົດອອມ ຖືວ່າເປັນຄູ່ຜົວເມຍທີ່ດຸໝັ່ນ, ປະຢັດ, ເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈ, ອົດທົນ ແລະ ປະສົບຜົນສໍາເລັດພໍສົມຄວນ. ຊີວິດຄູ່ທີ່ຢູ່ຮ່ວມກັນດ້ວຍຄວາມຮັກ,ຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈຖືວ່າເປັນ ວັນເວລາອັນຫວານຊື່ນ ແລະ ໜ້າຈົດຈໍາ. ທັງສອງໄດ້ພະຍາຍາມຜ່ານຜ່າອຸປະສັກ, ຊ່ວຍເຫຼືອເກື້ອກູນ ໜັກຊ່ວຍກັນຫາບ ຫຍາບຊ່ວຍກັນດຶງ; ຝ່າຍຍິງຮູ້ອະໄພ, ຝ່າຍຊາຍຮູ້ເອົາອົກເອົາໃຈ. ພວກນ້ອງໄດ້ພ້ອມພາກັນຖະນຸຖະໜອມຄວາມຮັກ ແລະ ປະຄັບປະຄອງມາເຖິງທຸກວັນນີ້ແລ້ວ ຖ້າຫາກໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ຕັ້ງໃຈອີກ ເອື້ອຍເຊື່ອວ່າຊີວິດຄອບຄົວຂອງພວກນ້ອງ ຄົງຈະມີຄວາມຜາສຸກ.

       ນ້ອງບຸນມີ ! ເລື່ອງການຜິດຖຽງກັນໃນຄອບຄົວ ຫຼື ຄົນສອງຄົນນັ້ນ ຖ້າຝ່າຍໜຶ່ງຍອມຫຼຸດຜ່ອນໃຫ້ ໂດຍສະເພາະຝ່າຍຊາຍ(ອາດຈະເສຍປຽບແດ່) ຖືວ່າໃຫ້ກຽດແມ່ຍິງ ບໍ່ຖຽງ ບໍ່ເວົ້າເວລາມີເລື່ອງຜິດຖຽງກັນ ຖ້າເມຍເປັນຜູ້ຮ້າຍຜູ້ຈົ່ມ ເຮົາກໍບໍ່ຄວນຕອບໂຕ້ ຄວນຟັງຜ່ານຫູຊ້າຍ ແລະ ອອກຫູຂວາ ຫຼື ບໍ່ກໍຍ່າງໜີ ເມື່ອໃດໃຈດີແລ້ວຈຶ່ງລົມກັນ. ທຳມະຊາດຂອງແມ່ຍິງບໍ່ມັກໃຫ້ຜູ້ຊາຍເວົ້າຫຼາຍ (ຖຽງແມ່ຍິງ) ບໍ່ແມ່ນວ່າເອື້ອຍເປັນແມ່ຍິງແລ້ວເວົ້າເຂົ້າຂ້າງແມ່ຍິງເດີ ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງມັນແມ່ນແນວນັ້ນແທ້. ແມ່ຍິງສ່ວນຫຼາຍມັກຜູ້ຊາຍເຮັດ

ແທ້ທໍາຈິງ ຊ່າງເອົາອົກເອົາໃຈ ໂດຍສະເພາະເມື່ອມີເມຍມັກຈົ່ມ ຜົວກໍຕ້ອງມັກຟັງ ໃຫ້ຄິດເຫັນສະໄໝເປັນບ່າວເຮົານັ່ງຟັງຜູ້ສາວລົມຈົນຊອດແຈ້ງກໍຍັງບໍ່ເປັນຫຍັງ. ສະນັ້ນໃນຍາມທີ່ເມຍຢາກຮ້າຍ ຢາກລະບາຍ ເຮົາຢ່າໄປອະທິບາຍ ຫຼື ຊີ້ແຈງໃດໆ ເພາະບໍ່ໄດ້ຜົນຫຍັງດອກ,ສິ່ງສຳຄັນຟັງແລ້ວກໍຄວນໄຈ້ແຍກ ຊອກຫາສາເຫດເປັນຫຍັງເມຍຈຶ່ງຈົ່ມ ຈຶ່ງຮ້າຍ? ເມື່ອຮູ້ສາເຫດແລ້ວຈຶ່ງຫາຫົນທາງແກ້ໄຂ ບູຮານວ່າ:ຖ້າບໍ່ມີໄຟ ມັນກໍ່ບໍ່ມີຄວັນŽ. ເວົ້າເລື່ອງຊີວິດຄອບຄົວສ່ວນຫຼາຍຖ້າຜູ້ຊາຍເກັ່ງ, ດີ ແລະ ບໍ່ມີຈຸດປະສົງຢາກປະຄອບຄົວແລ້ວ ຊີວິດຄອບຄົວຈະບໍ່ພັງແນ່ນອນ ເພາະວ່າແມ່ຍິງລາວມີມູນເຊື້ອ ຮັກລູກແພງຜົວ ຊື່ສັດບໍລິສຸດຕໍ່ຄອບຄົວ ແລະ ເອື້ອຍກໍເຊື່ອວ່າແມ່ຍິງເຮົາຍັງຮັກສາໄດ້ມູນເຊື້ອດັ່ງກ່າວ ແລະ ອີກຢ່າງຖ້າມີການຢ່າຮ້າງເກີດຂຶ້ນ ແມ່ຍິງມີແຕ່ເສຍກັບເສຍ ສະນັ້ນ, ມັນຈຶ່ງບໍ່ແປກເລີຍທີ່ເມຍນ້ອງຕ້ອງໃຊ້ເວລາຄິດໄຕ່ຕອງຕັ້ງ 3 ເດືອນ ຈຶ່ງໃຫ້ຄຳຕອບປະກັບນ້ອງ ຕາມທີ່ນ້ອງເອີ່ຍຂໍປະລາວ.ຕາມທັດສະນະຂອງເອື້ອຍຄິດວ່າ ບັນຫາຄອບຄົວນ້ອງ ມັນອາດບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໜັກໜາສາຫັດຮ້າຍແຮງ ພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວແຕກແຍກ ອາດເປັນເພາະນ້ອງບໍ່ຮູ້ເອົາໃຈເມຍ ບໍ່ພະຍາຍາມປະນີປະນອມຍອມຮັບຟັງເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ສະນັ້ນເອື້ອຍຈຶ່ງຢາກ

ໃຫ້ນ້ອງໃຊ້ເວລາຄົ້ນຄິດ, ຊອກຫາສາເຫດຂອງບັນຫາ ແລະ ພະຍາຍາມເຂົ້າໃຈ, ເຫັນໃຈເມຍ, ວາງແຜນຄອບຄົວດີໆແລ້ວຊອກຫາກິດຈະກໍາສັງສັນກັບຄອບຄົວທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ໃຫ້ເວລາກັບຄອບຄົວຕື່ມແລ້ວຄວາມຮັກ ຄວາມຜູກພັນ ແລະ ຄວາມສຸກຂອງຄອບຄົວກໍຈະກັບຄືນມາ. ສຳລັບຄໍາຖາມຂອງນ້ອງເອື້ອຍຂໍແລກປ່ຽນດັ່ງນີ້:

       1.ຖ້າຫາກພວກນ້ອງປະກັນແທ້, ການແບ່ງປັນຊັບສົມບັດຂອງຄູ່ຜົວເມຍ ມາດຕາ 28 ຂອງກົດໝາຍຄອບຄົວ ສະບັບປັບປຸງລະບຸໄວ້ດັ່ງນີ້: ໜຶ່ງ: ຊັບຂອງຝ່າຍໃດ ກໍໃຫ້ເປັນກໍາມະສິດຂອງຝ່າຍນັ້ນ; ສອງ: ສ່ວນສິນສົມສ້າງຂອງຄູ່ຜົວເມຍ ໃຫ້ແບ່ງປັນກັນຄົນລະເຄິ່ງ ເວັ້ນເສຍແຕ່ຜົວ ຫຼື ເມຍ ຫາກເປັນຜູ້ກະທໍາຜິດໃນສະຖານທໍາມິດສະຈານ, ສໍ້ໂກງ ຫຼື ຍັກຍອກສິນສົມສ້າງ ໂດຍມີຄໍາຕັດສິນທີ່ໃຊ້

ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ, ຝ່າຍທີ່ຜິດນັ້ນ ກໍຈະໄດ້ຮັບພຽງແຕ່ໜຶ່ງສ່ວນສາມຂອງສິນສົມສ້າງ. ໃນກໍລະນີທີ່ມີລູກ ແຕ່ລູກຍັງບໍ່ຮອດກະສຽນອາຍຸ ຫາກລູກຢູ່ນໍາຜູ້ໃດ ຜູ້ນັ້ນກໍຈະໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງໜຶ່ງສ່ວນສາມ ຂອງສິນສົມສ້າງ ເພື່ອເປັນການລ້ຽງດູລູກ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອນັ້ນ ຜົວເມຍແບ່ງປັນກັນຄົນເຄິ່ງ.ສ່ວນກໍລະນີຂອງນ້ອງ ລູກບໍ່ແມ່ນລູກຄີງຂອງນ້ອງ ເປັນລູກຕິດມາກັບເມຍ ການແບ່ງສິນສົມສ້າງລູກອາດຈະບໍ່ມີສ່ວນໄດ້ນໍາ ແຕ່ຖ້ານ້ອງຄິດເຫັນ ແລະເປັນຫ່ວງລູກ ຄືທີ່ນ້ອງໄດ້ກ່າວມາ ສິນສົມສ້າງກໍຄວນແບ່ງກັນເປັນ 3 ສ່ວນ ເພາະລູກກໍໄດ້ມາເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນຄອບຄົວ, ນ້ອງເອງກໍບອກວ່າຮັກລູກຄືກັບລູກຂອງຕົນເອງແລະ ອີກຢ່າງນ້ອງເປັນຜູ້ຊາຍ ມີຄວາມສາມາດ ຍັງມີໂອກາດໄປຫາເອົາໃໝ່ໄດ້.

  1. ເຖິງບໍ່ໄດ້ແຕ່ງ, ບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນ ແຕ່ການຈັດຕັ້ງ, ໝູ່ຄູ່ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງກໍຮັບຮູ້ນຳ ມີສໍາມະໂນຄົວ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການຕ່າງໆ ສະນັ້ນ, ເວລາມີການຢ່າຮ້າງກໍຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງການຈັດຕັ້ງ, ອົງການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ປະກອບສໍານວນຕາມລະບຽບການ.
  1. ສ່ວນການແບ່ງສິນສົມສ້າງ ຖ້າບໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ ກໍຄວນປະກອບເອກະສານສະເໜີການຈັດຕັ້ງບ້ານແລ້ວດຳເນີນຕາມຂັ້ນຕອນຂອງກົດໝາຍ.ແຕ່ເອື້ອຍກໍຍັງບໍ່ຢາກໃຫ້ ນ້ອງຄິດຫາວິທີທີ່ຈະເອົາຊະນະລູກ ແລະ ເມຍ ເຮັດໄປແບບນັ້ນກໍມີແຕ່ທຸກໃຈເພາະມູນເຊື້ອຄົນລາວຄືຢູ່ຮ່ວມກັນດ້ວຍຄວາມເອື້ອເຟື້ອແບ່ງປັນ ແລະ ເຫັນໃຈ.  ນ້ອງ ບຸນມີ ທີ່ຮັກແພງ ເອື້ອຍຄິດວ່າບັນຫາຄອບຄົວຂອງນ້ອງນັ້ນມັນຍັງບໍ່ໜັກເກີນໄປທີ່ຈະແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້, ເອື້ອຍຍັງເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຈາກປະສົບການ ແລະ ຄວາມສາມາດ ທີ່ນ້ອງມີນ້ອງຈະສາມາດນຳພາຄອບຄົວ ຜ່ານພົ້ນມໍລະສຸມໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້.

       ອວຍພອນໃຫ້ນ້ອງຈົ່ງມີຄວາມສຸກໂຊກດີ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາໃນຄັ້ງນີ້ດ້ວຍຄວາມມີສະຕິ.

                                               

                                                                                                                                                                                                                                                ຈາກເອື້ອຍ ຄູ່ຄິດມິດໃຈ