ນ້ອງຄວນຈະສືບຕໍ່ ຫຼື ຢຸດການພົວພັນ

     

      ສາຍບາຍດີເອື້ອຍສະຫງວນຄິດທີ່ເຄົາລົບນັບຖືຢ່າງສູງ!

      ນ້ອງນາມສົມມຸດວ່າ ຍ ນ້ອງມີເລື່ອງທຸກໃຈ ເພາະນ້ອງກັບຄົນຮັກທີ່ຊື່ ພ ພວກນ້ອງຄົບກັນມາໄດ້ຫຼາຍປີ, ຜູ້ໃຫຍ່,

ໝູ່ຄູ່ທຸກຄົນກໍຮູ້ດີ. ເບື້ອງຕົ້ນພວກນ້ອງຄົບກັນບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງ ທຸກຢ່າງໄປກັນໄດ້ດີ ພ ກໍໄປມາຫາສູ່ຄອບຄົວນ້ອງ, ນ້ອງ ກໍໄປມາຫາສູ່ຄອບຄົວ ພ, ພໍ່-ແມ່ ຕະຫຼອດຮອດພີ່ນ້ອງ ພ ແລະ ພໍ່ແມ່ນ້ອງກໍໄປມາຫາກັນ, ພວກນ້ອງຄົບກັນມາດົນ ແຕ່ ພ ບໍ່ມີທ່າທີວ່າຈະລົມເລື່ອງມາໝັ້ນມາແຕ່ງນ້ອງ, ທາງຜູ້ໃຫຍ່ນ້ອງກໍຖາມຢູ່ເພາະຄົບກັນດົນແລ້ວເພິ່ນເປັນຫ່ວງ

ອີກຢ່າງນ້ອງກໍເປັນລູກຜູ້ຍິງຖ້າປະເວລາ ດົນໄປກໍຈະບໍ່ເປັນການດີ ແຕ່ ພ ກໍບອກ ວ່າຍັງບໍ່ພ້ອມຍັງຢາກຮຽນຍົກລະດັບຕົນ

ເອງຢູ່. ເມື່ອ ພ ມີແນວຄິດຢາກພັດທະນາຕົນເອງ ເພື່ອໃຫ້ກ້າວໜ້າໃນໜ້າທີ່ການງານ ນ້ອງກໍສະໜັບສະໜູນ ແລະພ້ອມ ທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອເທົ່າທີ່ນ້ອງຊ່ວຍໄດ້. ເວລາທີ່ນ້ອງຄົບກັບ ພ ນັ້ນຍ້ອນຄິດວ່າຈະລົງຫຼັກປັກຖານ, ຈະພ້ອມກັນສ້າງກັນສາ ນ້ອງຈຶ່ງປະຕິບັດກັບຄອບຄົວຂອງພ ບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບປະຕິບັດຕໍ່ຄອບຄົວຕົນເອງ, ພໍ່-ແມ່ລາວ ນ້ອງກໍເຄົາລົບ ແລະ ຮັກຄື ກັບພໍ່-ແມ່ນ້ອງ. ແຕ່ພໍຄົບກັນໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງຮູ້ສຶກວ່າ ພ ປ່ຽນໄປ ໃນເມື່ອສັງເກດເຫັນຄືແນວນັ້ນ ນ້ອງຈຶ່ງພະຍາ ຍາມຫາ ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວປ່ຽນໄປ ຈາກນັ້ນ ພ ໄດ້ເວົ້າກັບນ້ອງວ່າເລື່ອງຂອງພວກເຮົານັ້ນຄົງເປັນໄປບໍ່ໄດ້ເພາະຜູ້ໃຫຍ່ບໍ່ ເຫັນດີ ( ຜູ້ໃຫຍ່ທາງ ພ) ອີກຢ່າງ ເພິ່ນກໍຊອກຜູ້ສາວໄວ້ໃຫ້ແລ້ວŽ ເມື່ອນ້ອງໄດ້ຍິນຄຳເວົ້າແບບນັ້ນຈາກປາກຜູ້ຊາຍ ຄົນທີ່ນ້ອງຮັກ ແລະ ຄິດຈະສ້າງ ອະນາຄົດຮ່ວມກັນ ເອື້ອຍຮູ້ບໍ່ເວລານັ້ນຄືກັນກັບມີມີດແຫຼມຄົມມາສຽບແທງເຂົ້າໃນ ຫົວ ໃຈຂອງນ້ອງ, ນ້ອງບໍ່ຮູ້ຈະເຮັດ ແນວໃດດີ ນ້ອງບໍ່ຮູ້ວ່ານ້ອງຜິດຫຍັງຜູ້ໃຫຍ່ຈຶ່ງກີດກັນຄວາມຮັກຂອງພວກນ້ອງ,ນ້ອງໄດ້ເລົ່າ ເລື່ອງທຸກຢ່າງໃຫ້ທາງຜູ້ໃຫຍ່ນ້ອງຮັບຮູ້ ເພິ່ນກໍບອກວ່າຖ້າມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ກໍໃຫ້ເຊົາ ເພາະມັນຈະເສຍເວລາເຮົາ, ນ້ອງ ເສຍໃຈກັບເລື່ອງດັ່ງກ່າວຈົນຫາອັນປຽບບໍ່ໄດ້ ໃຈໜຶ່ງກໍ່ຄິດວ່າເປັນຫຍັງ ຜູ້ໃຫຍ່ຈຶ່ງບໍ່ເຂົ້າໃຈລູກ, ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງ ຫ້າມໃນ ເມື່ອລູກຮັກກັນ ແລະ ຜູ້ທີ່ຈະໃຊ້ ຊີດວິດຢູ່ຮ່ວມກັນກໍຄືລູກທັງສອງ, ແຕ່ອີກ ໃຈໜຶ່ງກໍຄິດວ່າບາງເທື່ອອາດຈະບໍ່ແມ່ນພໍ່-ແມ່ ຫ້າມ ອາດເປັນຍ້ອນ ພ ຢາກປ່ຽນໃຈ ຈາກນ້ອງເອງເພາະຜູ້ຍິງຄົນທີ່ພໍ່ແມ່ຂອງພ ຫາໄວ້ໃຫ້ ພ ນັ້ນ ອາຍຸນ້ອຍກວ່າ ນ້ອງຫຼາຍ ປີ, ນ້ອງຄິດຕ່າງໆນາໆ, ນ້ອງພະຍາຍາມລົມກັບ ພ ໃຫ້ຄິດເຫັນຄວາມຮັກ ທີ່ເຄີຍມີຕໍ່ກັນ ແລະ ພ ກໍບອກ ເລື່ອງຮັກຍັງ ຮັກຄືເກົ່າແຕ່ຜູ້ໃຫຍ່ບໍ່ເຫັນດີແບບນີ້ ຖ້າເຮົາຝືນຈະແຕ່ງເອົາກັນຢູ່ ພໍ່-ແມ່ຈະ ຕັດຂາດຈາກການເປັນລູກ, ເມື່ອເປັນ ແນວນີ້ ນ້ອງຄິດວ່າຈະເຊົາຄົບກັບ ພ ແຕ່ກໍເຮັດບໍ່ໄດ້ເພາະນ້ອງຮັກລາວຫຼາຍ ຈະໃຫ້ເຊົາມື້ໜຶ່ງຍາມດຽວນັ້ນມັນເປັນ ໄປໄດ້ຍາກ ດັ່ງນັ້ນ, ພວກນ້ອງຈຶ່ງໄດ້ລົມ ກັນແລ້ວລັກຄົບກັນໂດຍບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ຮູ້ ຈາກນັ້ນມາ ພ ກໍໄປມາຫານ້ອງ ບາງຄັ້ງ ຄາວ ດັ່ງນັ້ນ ນ້ອງຈຶ່ງຢາກຖາມເອື້ອຍ ວ່າ:

  1. ເອື້ອຍຄິດວ່າ ພ ເປັນແບບນີ້ ຍ້ອນລາວຢາກປ່ຽນໃຈຈາກນ້ອງເອງບໍ່ຈຶ່ງເອົາເລື່ອງຜູ້ໃຫຍ່ມາອ້າງ ?
  2. ພໍ່-ແມ່ ທີ່ກີດກັນຄວາມຮັກຂອງລູກນັ້ນຖືກບໍ່?
  3. ນ້ອງຄວນຈະສືບຕໍ່ຄົບກັບ ພ ຫຼືຄວນຢຸດການພົວພັນໄປເລີຍ. ຖ້ານ້ອງຈະຢຸດການພົວພັນ ນ້ອງຄວນເຮັດແນວໃດ

ເພື່ອໃຫ້ເຈັບປວດໜ້ອຍທີ່ສຸດ ?.

ຈາກ ນ້ອງ ຍ

      ນ້ອງ ຍ ທີ່ຮັກແພງ!

      ຄວາມຮັກແມ່ນເລື່ອງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຈິດໃຈ ເຮົາບໍ່ສາມາດແນມເຫັນໃຈຄົນໄດ້ວ່າເຂົາມີຮັກແທ້ຕໍ່ເຮົາ ຫຼື ບໍ່,ແຕ່ ກໍສາມາດສັງເກດໄດ້ດ້ວຍການເບິ່ງທ່າທາງ, ການປະພຶດ,ຄຳເວົ້າຂອງເຂົາ. ພວກນ້ອງຮັກກັນມາດົນ ນ້ອງຄົງຈະສັງ ເກດ ໄດ້ກວ່າໃຜໝົດວ່າ ພ ຮັກນ້ອງດ້ວຍໃຈ ຫຼື ດ້ວຍເຫດຜົນອື່ນ.ແຕ່ບາງທີການ ສະແດງອອກບໍ່ກົງກັບໃຈ, ຮັກກໍວ່າບໍ່ຮັກ, ຈະ ເອົາກໍວ່າບໍ່ເອົາ ຫຼືບໍ່ຂໍແຕ່ງເອົາງ່າຍໆ ອາດເພາະເຂົາຢາກລອງໃຈເຮົາ ຫຼືຢາກໃຊ້ເວລາຕິດຕາມທັງໃຈເຮົາ ແລະ ໃຈເຂົາ ເອງວ່າຮັກກັນແທ້ໆ ຫຼືບໍ່? ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃຈເຂົາເອງ ບາງທີເຂົາກໍຕ້ອງຄິດວ່າ ກ່ອນເວລາສະຫຼະຄວາມໂສດ ກໍຕ້ອງ ຖ້າ ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າແມ່ຍິງທີ່ເຂົາຈະພົບເຫັນ ຍັງມີຜູ້ໃດອີກບໍ່ ທີ່ເຂົາຮັກທີ່ສຸດ ຫຼື ຮັກຫຼາຍ ກວ່ານ້ອງ, ເຂົາຈຶ່ງຈະຕັດ ສິນໃຈ ແຕ່ງເອົາອັນນັ້ນແມ່ນສິດຂອງເຂົາ ເພາະພວກນ້ອງ ບໍ່ທັນມີສິ່ງຜູກພັນ, ບໍ່ມີພັນທະຫຍັງຕໍ່ກັນ ທີ່ຈະຕັດຂາດການພົວພັນບໍ່ ໄດ້ຄືຜົວ ເມຍ. ຖ້າເຂົາຍັງຢາກເລືອກເຮົາກໍ ໃຫ້ເຂົາ ເລືອກເລີຍ ແລະ ເຮົາກໍຕ້ອງເລືອກເຂົາ ແດ່ ຖ້າສົງໄສວ່າເຂົາບໍ່ຮັກ ແທ້ກໍບໍ່ຄວນຢາກເອົາເຂົາເຖິງວ່າຈະຍັງເສຍດາຍເຂົາ ກໍຕາມ ເມື່ອຫ່າງກັນດົນ ໄປຄວາມຮັກຄວາມເສຍດາຍເຂົາກໍຈະຫຼຸດ ໜ້ອຍຖອຍລົງເອງ.

      ເລື່ອງຜູ້ໃຫຍ່ຂອງ ພ ຫ້າມ ບໍ່ ໃຫ້ ເອົານ້ອງນັ້ນ, ເວົ້າຕາມກົດໝາຍແມ່ນ ບໍ່ສົມຄວນ. ມາດຕາ 3 ກົດໝາຍຄອບ ຄົວ (ສະບັບປັບປຸງ) ໄດ້ກຳນົດກ່ຽວກັບສິດເສ ລີພາບໃນການແຕ່ງດອງ. ຍິງ-ຊາຍ ທີ່ຮອດກະສຽນອາຍຸ 18 ປີ ມີສິດເສລີ ພາບໃນການເລືອກເອົາຄູ່ຮັກຕາມຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ຄວາມຮັກມັກ ຂອງທັງສອງຝ່າຍ ເພື່ອເອົາກັນເປັນຜົວເມຍຕາມ

ຮີດຄອງປະເພນີຂອງລາວ. ລັດບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງໃດໜຶ່ງບັງຄັບ ຫຼື ຂັດຂວາງການແຕ່ງດອງ ຂອງລູກຫຼານ, ສະມາຊິກອື່ນໃນ ຄອບຄົວ, ພະນັກງານ ແລະລັດຖະກອນທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ, ແຕ່ໃນຕົວ ຈິງບາງທີ ພໍ່-ແມ່, ຜູ້ໃຫຍ່ ເພິ່ນອາດ ມີເຫດຜົນທີ່ເຮົາຕ້ອງໄດ້ຟັງ ແລະນຳມາ ຊັ່ງຊາໃຫ້ດີ ເພາະເພິ່ນຜ່ານຊີວິດມາຫຼາຍ

ກວ່າເຮົາ, ເພິ່ນເຫັນກວ້າງເບິ່ງໄກ ເດົາໄດ້ຖືກຕ້ອງ ສິ່ງທີ່ດີ ແລະ ບໍ່ດີ ທີ່ອາດເກີດໃນຊີວິດຄູ່ໃນອະນາຄົດຂອງພວກ ນ້ອງ, ດ້ວຍຄວາມຮັກ ແລະ ຫ່ວງລູກ ເພິ່ນອາດເຫັນວ່າລູກຂອງເພິ່ນບໍ່ໄດ້ຮັກນ້ອງແທ້ ຫຼືບາງທີ ເພິ່ນອາດຈະເຫັນບາງ ຈຸດອ່ອນຂອງນ້ອງຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ເພິ່ນຈະຍອມຮັບບໍ່ໄດ້ ຫລື ປັບເຂົ້າໄດ້ຍາກເມື່ອນ້ອງເປັນລູກໃພ້ເພິ່ນ, ຄົນລາວເຮົາ ແຕ່ງ ດອງເອົາກັນເປັນຜົວເມຍຊີວິດ ກໍຍັງຜູກພັນສະໜິດແໜ້ນກັບພໍ່-ແມ່, ຄອບຄົວ ຂອງຜົວ-ເມຍ. ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາກໍຕ້ອງໄດ້

ຕາມໃຈເພິ່ນສ່ວນໜຶ່ງ.

      ຍຸກນີ້ເຖິງວ່າຍິງ-ຊາຍ ມີສິດສະ ເໝີພາບ ແຕ່ສັງຄົມກໍຍັງເຄົາລົບນັບຖືຮີດ ຄອງປະເພນີ ແມ່ຍິງມີມູນເຊື້ອອັນດີ ງາມໃນການຮັກສາກຽດສັກສີຂອງຕົນເອງ ແລະ ຖະນຸຖະໜອມສາຍພົວພັນ ບໍ່ຄວນໄປງໍ້ ຫຼື ນຳຕື້ຜູ້ຊາຍຮອດເຮືອນ ບູຮານ ວ່າ ບໍ່ຍົກບວກໄປຫາຄວາຍ. ເມື່ອນ້ອງໄປຖາມເລື່ອງແຕ່ງດອງ ພໍ່-ແມ່ ຫຼື ຍາດຜູ້ໃຫຍ່ເຂົາອາດເບິ່ງນ້ອງເປັນແມ່ຍິງທີ່ວາງ ຕົວບໍ່ເໝາະສົມ ແລະ ບໍ່ມີ ຄວາມສາມາດພຽງພໍໃນການຄຸ້ມຄອງ ຄົນຮັກເບິ່ງແຍງຄົນຮັກກໍ່ເປັນໄດ້. ແຕ່ ເຖິງຢ່າງໃດ ຫາກນ້ອງຮູ້ສຶກບໍ່ໝັ້ນໃຈວ່າ ເຂົາ ແລະ ພໍ່-ແມ່ ບໍ່ຮັກນ້ອງແລ້ວ ນ້ອງ ກໍຄວນຖອຍ ເພື່ອຮັກສາກຽດຂອງຕົນ ເອງ ແລະ ຄອບຄົວ, ປະຢັດທ້ອນໂຮມ ຄວາມຮັກຂອງເຮົາໄວ້ໃຫ້ຄົນທີ່ເຂົາຮັກ ແລະ ເຫັນຄ່າໃນຕົວເຮົາ ບາງທີອາດຈະ ເປັນຄົນທີ່ ນ້ອງຮັກ ແລະ ຖືກໃຈຫຼາຍກວ່າ ພ ກໍເປັນໄດ້. ເລື່ອງຈະຢຸດ ຫຼື ພົວ ພັນ ພ ຕໍ່ໄປ ຂໍໃຫ້ນ້ອງຕັດສິນໃຈຕາມເຫດຜົນທີ່ເອື້ອຍ ໄດ້ຍົກມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ຖ້າຫາກ ນ້ອງຕັດສິນໃຈຢຸດພົວພັນແລ້ວ ໃຈນ້ອງກໍຈະຄ່ອຍລືມເຂົາເທື່ອລະໜ້ອຍ. ໃຫ້ນ້ອງຄິດເຫັນ ແຕ່ສິ່ງທີ່ບໍ່ດີຂອງເຂົາ ແລະ ສິ່ງ ທີ່ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ລະຫວ່າງພວກນ້ອງ, ສິ່ງທີ່ເຂົາປະຕິເສດເຮົາ ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຈັບປວດ ເສຍໃຈ. ເຖິງວ່າເບື້ອງຕົ້ນ ນ້ອງຈະ ທຸກທໍລະມານເພາະຍັງຮັກເຂົາກໍຕາມແຕ່ເຊື່ອວ່າການເວລາຈະຊ່ວຍໃຫ້ນ້ອງດີຂຶ້ນໄດ້. (ສຳລັບຄຳຖາມຂອງນ້ອງ ເອື້ອຍ ຂໍມີຄຳເຫັນແລກປ່ຽນລວມໆ ດັ່ງທີ່ໄດ້ ກ່າວມາ ຫວັງວ່າຈະມີປະໂຫຍດແກ່ນ້ອງ ບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ເພື່ອເປັນແນວທາງໃຫ້ນ້ອງໄດ້ນຳໄປຄິດພິຈາລະນາ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຮັກຂອງນ້ອງ).

      ອວຍພອນໃຫ້ນ້ອງ ຈົ່ງປະສົບ ຜົນສຳເລັດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຫົວ ໃຈໃນຄັ້ງນີ້.

ຈາກເອື້ອຍສະຫງວນຄິດ