5

ເພື່ອປະຕິບັດຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດໃນການຍົກສູງນ້ຳໃຈເພິ່ງຕົນເອງ ກຸ້ມຕົນເອງ ແລະ ສ້າງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນ ເອງເທື່ອລະກ້າວນັ້ນ, ໂຄງການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມທ້ອນເງິນຂອງ ສຍ ກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງອຸດົມໄຊ ໂດຍການຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ຈາກຄະນະພັກຄະນະບັນຊາ ເພື່ອຊ່ວຍພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພະນັກງານ-ນັກຮົບ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງໃຫ້ນັບມື້ດີຂຶ້ນ. ກອງທຶນພັດທະນາແມ່ ຍິງກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 15 ມີຖຸນາ 2007 ໂດຍປຸກລະດົມ ໃຫ້ສະມາຊິກຝາກເງິນຕ່ຳສຸດ 5,000 ກີບ;  ສູງສຸດ 1,000,000 ກີບ/ ຄົນ / ເດືອນ. ເບື້ອງຕົ້ນມີສະມາຊິກເຂົ້າຮ່ວມພຽງແຕ່ 98 ຄົນ, ມີເງິນຝາກທັງ ໝົດ 4,890,000 ກີບ. ຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ດຳເນີນ ມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຊິ່ງສະມາຊິກກອງທຶນປະກອບມີໜ່ວຍ ສຍ  8 ໜ່ວຍ ແລະ 1 ພະແນກເຂົ້າຮ່ວມ, ມີຄະນະ ຮັບຜິດຊອບກອງທຶນທັງໝົດ 14 ຄົນຄື: ຄະນະຮັບຜິດຊອບຂັ້ນພະແນກ ສຍ 2 ຄົນ, ຮັບຜິດຊອບບັນຊີຂັ້ນພະແນກ 1 ຄົນ, ຄັງ ເງິນຂັ້ນພະແນກ 1 ຄົນ, ຄະນະຮັບຜິດ ຊອບຂັ້ນ ໜ່ວຍ 9 ຄົນ, ຜູ້ຊີ້ນຳ ຫຼື ທີ່ປຶກສາຂັ້ນຫ້ອງການເມືອງ 1 ຄົນ. ຈາກການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ພ້ອມທັງມີການຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ປັບປຸງກົດລະບຽບເປັນ ແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ແທດເໝາະກັບຕົວຈິງຂອງກົມກອງທ້ອງຖິ່ນ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ກອງທຶນມີການຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ກາຍ ເປັນກອງທຶນນຳໜ້າອັນດັບໜຶ່ງຢູ່ພາຍໃນແຂວງອຸດົມໄຊ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຫຼາຍກອງທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ອ້ອມຂ້າງແຂວງມາຖອດຖອນບົດຮຽນ ນຳໃນແຕ່ລະປີ.

            ປັດຈຸບັນ ສຳລັບການກຳນົດເງິນ ຝາກແມ່ນ: 10,000 ກີບ- 5,000,000 ກີບ/ຄົນ/ເດືອນ. ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 722 ຄົນ, ເພດຊາຍ 359 ຄົນ. ມີເງິນ ໃນບັນຊີທັງໝົດ 3,392,541,239 ກີບ ປ່ອຍໃຫ້ສະມາຊິກກອງທຶນກູ້ຢືມ 575 ຄົນ, ເປັນເງິນ 2,853,400,000 ກີບ, ເງິນເຫຼືອ ຄ້າງຄັງທັງໝົດ 539,141,239 ກີບ. ສໍາລັບ ດອກເບ້ຍ ມາຮອດທ້າຍເດືອນ ພຶດສະພາ 2017 ໄດ້ 536,985,500 ກີບ ເຊິ່ງຈຳນວນ ເງິນດັ່ງກ່າວໄດ້ແບ່ງປັນຜົນຕາມລະບຽບທີ່ກຳນົດໄວ້ ຄື: 70% ແບ່ງປັນໃຫ້ສະມາ ຊິກທີ່ຝາກເງິນ, 15% ແບ່ງໃຫ້ຄະນະຮັບ ຜິດຊອບກອງທຶນ, 5%  ຫັກເຂົ້າເປັນຄັງ ສະສົມຂອງພະແນກ, 5% ຫັກເປັນເງິນ ບໍລິຫານຂອງພະແນກ ແລະ ອີກ 5%ແມ່ນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນພັດທະນາກົມກອງ ແລະ ຊື້ວັດຖຸອຸປະກອນ ໃຫ້ຄະນະກອງທຶນ ເຊິ່ງ ໃນປີ 2016 ຜ່ານມາ ໄດ້ຊື້ຄອມພິວເຕີ້ ໂນດບຸກ 11 ໜ່ວຍ ໃຫ້ແກ່ຄະນະຮັບຜິດ ຊອບກອງທຶນ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານໃຫ້ວ່ອງໄວທັນສະໄໝຕື່ມອີກ.

            ທ່ານ ພັຕ ນ. ພອນໄຊ ຄວາງມະ ນີ ຄະນະບໍລິຫານງານ ສຍ ແຂວງ ຫົວໜ້າ ພະແນກ ສຍ ທະຫານແຂວງ ທັງເປັນປະ ທານກອງທຶນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຄະນະພັກ ຄະນະ ບັນຊາ ໄດ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ອົງ ການຈັດຕັ້ງ ສຍ ເຄື່ອນໄຫວບໍລິຫານກອງທຶນຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ພະນັກງານ-ນັກຮົບ ມີຄວາມຕື່ນຕົວສະໝັກໃຈຝາກເງິນກອງທຶນທຸກໆເດືອນເປັນປົກກະຕິ, ມີກົດລະບຽບໃນການບໍລິຫານກອງທຶນຮັດກຸມດີ ແລະ ມີການແບ່ງ ຂັ້ນ ຄຸ້ມຄອງໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບຢູ່ຂັ້ນໜ່ວຍເພື່ອເກັບເງິນ ພ້ອມທັງສະຫຼຸບສັງລວມໃນແຕ່ລະເດືອນແລ້ວຈຶ່ງມອບເຂົ້າຄັງລວມ.

            ສຳລັບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກແມ່ນ ຄະນະຮັບຜິດຊອບກອງທຶນ ກໍ່ຄືສະມາຊິກຢູ່ກະແຈກກະຈາຍຫ່າງໄກກັນ ເຮັດໃຫ້ການມາຝາກເງິນ-ມອບເງິນ ເຂົ້າຄັງແມ່ນຊັກຊ້າ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການສະຫຼຸບລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງໃນບາງເດືອນບໍ່ທັນຕາມກຳນົດເວລາ ແລະ ສະມາຊິກບາງຄົນຍັງຖືເບົາຕໍ່ກົດລະ ບຽບກອງທຶນ ຊຶ່ງມີບາງກໍລະນີກູ້ຢືມ ເງິນເພື່ອໃຫ້ຍາດພີ່ນ້ອງ, ບາງກໍລະນີເອົາ ໄປໝູນໃຊ້ບໍ່ຖືກເປົ້າໝາຍເຮັດໃຫ້ການ ສົ່ງຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກ ເບ້ຍຄືນບໍ່ຖືກຕາມລະບຽບທີ່ກຳນົດໄວ້.

4

ທ່ານ ພັທ ຄຳປານ ອິນທຳມະ ລັດ ຄະນະພັກ ຮອງຫ້ອງການເມືອງ ຜູ້ຊີ້ ນໍາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ທັງຊີ້ນຳວຽກ ງານກອງທຶນ ໄດ້ມີຄຳເຫັນຕື່ມອີກວ່າ: ກອງທຶນພັດທະນາແມ່ຍິງໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວດີມາໂດຍຕະຫຼອດນັບແຕ່ມື້ສ້າງຕັ້ງມາ, ຍ້ອນຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຖືສໍາຄັນໃນການໂຄສະນາໃຫ້ພະນັກງານນັກຮົບເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງກອງທຶນ, ສະນັ້ນ ນອກຈາກແມ່ຍິງແລ້ວ ຍັງມີອ້າຍນ້ອງຊາຍເຂົ້າ ຮ່ວມເປັນສະມາຊິກກອງທຶນຈຳນວນຫຼາຍຕື່ມອີກ. ຍ້ອນວ່າກອງທຶນນີ້ເປັນກຸ່ມທ້ອນເງິນທີ່ສ້າງຂຶ້ນແນໃສ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອກັນຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ມີຄຸນປະໂຫຍດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແບ່ງເບົາພາລະໜັກໜ່ວງຂອງກອງບັນຊາການ ຊຶ່ງສາມາດຕອບສະໜອງໃຫ້ສະມາຊິ ກກູ້ຢືມໄປສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວໃນກິດຈະ ກຳຕ່າງໆເປັນຕົ້ນ: ທຳການຜະລິດກະສິກໍາ ປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ, ຊື້ດິນ-ປຸກສ້າງເຮືອນ ຊານສະ ຖານທີ່ຢູ່ອາໄສ ຫຼື ຊື້ລົດລາງພາ ຫະນະ, ກູ້ຢືມ ເພື່ອເປັນທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ລູກຫຼານ ແລະ ເປັນການສົ່ງເສີມສີໄມ້ລາຍມືການຕໍ່າຫູກທໍໄໝ ໃນອັດຕາ ດອກເບ້ຍ 2% ຕໍ່ເດືອນ. ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍການກູ້ຢືມຂອງສະມາຊິກແມ່ນໃນກໍລະນີຊື້ດິນ ແລະ ປຸກສ້າງທີ່ຢູ່ອາໄສ ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານ ມີເຮືອນຢູ່ແໜ້ນໜາຖາວອນຫຼາຍຂຶ້ນເມື່ອທຽບໃສ່ເມື່ອກ່ອນທີ່ບໍ່ທັນມີກອງທຶນ.

            ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກອງທຶນນີ້ມີປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທີ່ຊ່ວຍແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂາດເຂີນ ຂອງຄອບຄົວພະນັກ ງານ-ນັກຮົບກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງອຸດົມໄຊ. ທ້າຍນີ້ຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງຄະນະຄຸ້ມຄອງກອງທຶນຈົ່ງສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍຜົນງານອັນ ໂດດ ເດັ່ນໃນການບໍລິຫານກອງທຶນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກມີຄວາມໄວ້ວາງໃຈທີ່ຈະສືບຕໍ່ຝາກເງິນໄວ້ເປັນກ້ອນທຶນ ເພື່ອ ພ້ອມກັນພັດທະນາເສດຖະກິດຄອບຄົວໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ເທື່ອລະກ້າວ.

                                                                                                                                                                                                      ໂດຍ: ສຍ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ