134135136

ການໄປຫາວຽກເຮັດງານທໍາຢູ່ຕ່າງປະເທດກໍເປັນອີກທາງເລືອກໜຶ່ງໃນການຊອກຮູ້ຮໍ່າຮຽນເອົາບົດຮຽນທີ່ດີຈາກຜູ້ມີຄວາມຮູ້ປະສົບການ ເພື່ອນໍາມາພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວ ກໍຄືພັດທະນາປະເທດຊາດ ດັ່ງຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຖະໜອມ ສໍາພັນ ແລະນາງ ແສງເພັດ ດວງສະຫວັນ ເຈົ້າຂອງຮ້ານຈືນຂາໄກ່ຄູວຽງ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ໄດ້ນໍາເອົາບົດຮຽນດັ່ງກ່າວ ມາໝູນໃຊ້ໃນປະເທດເຮົາໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດແກ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວໄດ້.ດັ່ງການໃຫ້ສໍາພາດ ຂອງທ່ານ ຖະໜອມ ສໍາພັນ ວ່າ: ເບື້ອງຕົ້ນຕົນເອງໄດ້ເຮັດທຸລະກິດຄອບຄົວ (ໂຮງຊອຍໄມ້ຂະໜາດນ້ອຍ)ໄດ້ 2 ປີ ແຕ່ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ກຸ້ມກິນ, ຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ໄປຢາມພີ່ນ້ອງຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເລີຍຖືໂອກາດນັ້ນຊອກຫາວຽກ ເຮັດງານທໍາ ເພື່ອຫາລາຍໄດ້ເພີ່ມ ພ້ອມທັງສຶກສາເອົາບົດຮຽນ, ປະສົບການໃນການສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວ ຊຶ່ງໄດ້ເຂົ້າໄປເຮັດວຽກຢູ່ຮ້ານອາຫານແຫ່ງໜຶ່ງ ແຕ່ປີ 1990-1996 ຈຶ່ງໄດ້ອາໄສເວລາເຮັດວຽກນັ້ນເປັນການຮຽນຮູ້ສູດການປຸງແຕ່ງອາຫານ ໂດຍສະເພາະຈືນຂາໄກ່ ກໍເລີຍເຮັດໃຫ້ຕົນເອງຮູ້ຈັກຂັ້ນຕອນ, ວິທີເອືອບ, ລົດຊາດທີ່ເໝາະກັບຄົນລາວ ພ້ອມທັງວິທີການຈືນ ໃຫ້ມີຄວາມກອບນອກນຸ້ມໃນຖືກໃຈຜູ້ບໍລິໂພກ. ພາຍຫຼັງກັບມາບ້ານ ກໍມີແນວຄິດລິເລີ່ມຢາກເອົາບົດຮຽນດັ່ງກ່າວ ເພື່ອມາເປັນການສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວ, ມາຮອດຕົ້ນປີ 2000 ຈຶ່ງໄດ້ເປີດຮ້ານຂາຍຈືນຂາໄກ່ ຢູ່ບ້ານບຶງຂະຫຍອງ ຖະໜົນຄູວຽງ ຊຶ່ງປະຈຸບັນເອີ້ນວ່າ ຮ້ານຈືນຂາໄກ່ຄູວຽງŽໄລຍະເປີດຮ້ານທໍາອິດແມ່ນຈືນມື້ລະ 20 ກວ່າກິໂລ ຂາຍໃນລາຄາ 2.500-3.000ກີບ/ຂາ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບ 600.000 ກີບ/ມື້ ເມື່ອເຫັນວ່າໄດ້ຮັບການຕອບຮັບ, ຈາກລູກຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ໂດຍສະເພາະນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ຈຶ່ງໄດ້ເພີ່ມປະລິມານຂຶ້ນຕາມຄວາມຕ້ອງ

ການຂອງລູກຄ້າຊຶ່ງປະຈຸບັນ ສາມາດຂາຍໄດ້ເຖິງ 100 ກວ່າກິໂລ/ມື້, 1 ກິໂລ ມີ 8 ຂາ ແລະ ຂາຍໃນລາຄາຂາລະ 9.000 ກີບ,ສະເລ່ຍລາຍຮັບມື້ໜຶ່ງ ເມື່ອຫັກຕົ້ນທຶນແລ້ວສາມາດສ້າງລາຍຮັບ ເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວປະມານ 3 ເຖິງ 4 ລ້ານກີບ/ມື້ ຖືວ່າເປັນທຸລະກິດຄອບຄົວຂະໜາດນ້ອຍ ທີ່ສາມາດສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວເປັນປະຈໍາ. ສະນັ້ນ, ໃນຕໍ່ໜ້າພວກເຮົາຍັງມີແຜນຂະຫຍາຍສາຂາເພີ່ມ

ຂຶ້ນອີກໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນŽຮ້ານຈືນຂາໄກ່ຄູວຽງນອກຈາກຈະສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວແລ້ວ ຍັງເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ໃນການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ມາຈາກຕ່າງແຂວງ ເນື່ອງຈາກວ່າ ແຮງງານໃນຄອບຄົວມີພຽງ 5 ຄົນເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບພະນັກງານຊ່ວຍວຽກເພີ່ມ 12 ຄົນ ເປັນຍິງທັງໝົດ ໂດຍໄດ້ຈ່າຍຄ່າຈ້າງເປັນເງິນເດືອນ ເດືອນລະ 1.200.000 ກີບ/ຄົນ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ ລວມເຖິງຄ່າກິນ, ສະຖານທີ່ພັກອາໄສໃຫ້ພ້ອມ.

       ທ່ານ ຖະໜອມ ສໍາພັນ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ຄິດວ່າ: ເມື່ອຕັດສິນໃຈເຮັດສິ່ງໃດແລ້ວ ຕ້ອງກ້າເຮັດ ກ້າຮັບຜິດຊອບ, ປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈ, ອົດທົນພະຍາຍາມ, ບໍ່ທໍ້ຖອຍຕໍ່ອຸ ປະສັກທີ່ພົບພໍ້ ມີບັນຫາຕ້ອງຊອກຫາທາງອອກ, ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ, ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ຕົນເອງ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຖ້າເຮົາມີຄວາມພະຍາຍາມຕັ້ງໃຈແລ້ວຍ່ອມມີຜົນສໍາເລັດŽ.

       ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ເປີດຮ້ານຈືນຂາໄກ່ມາ ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຄອບຄົວຂອງເພິ່ນໄດ້ພັດທະນາຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນ: ປຸກເຮືອນຢູ່ທີ່ແໜ້ນໜາຖາວອນໄດ້ 1 ຫຼັງ, ສົ່ງລູກຮຽນວິຊາຊີບຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ຊື້ດິນສວນໄດ້ 2 ຕອນ ແລະ ລົດໃຫຍ່ 2 ຄັນ.

                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                   ໂດຍ: ອິນດາວອນ