120

ຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເປັນເມືອງໜຶ່ງທີ່ປະກອບມີຫຼາຍຊົນເຜົ່າ ມີວິຖີການດໍາລົງຊີວິດທີ່ຫຼາກຫຼາຍສີສັນ, ວັດທະນະທໍາ

ຮີດຄອງປະເພນີກໍ່ເປັນເອກະລັກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະເພນີການຢູ່ການກິນ ອາຫານທາງພາກເໝືອນເປັນທີ່ຂຶ້ນຊື່ລືຊາຮູ້ຈັກດີມາຈົນເຖິງ

ປັດຈຸບັນ ຈົນກາຍເປັນອາຊີບທີ່ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຫຼາຍຄອບຄົວ. ໃນນີ້ ຄອບຄົວຂອງອ້າຍ ສົມລິດ ແລະ ເອື້ອຍ ວອນແກ້ວ ວັນນະເດດ

ຢູ່ບ້ານພິບຸນທອງ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ເປັນຄອບຄົວໜຶ່ງທີ່ສືບທອດຄວາມຮູ້ໃນການເຮັດເຂົ້າປຸ້ນຫົວໂຫຼ້ງມາຈາກປູ່ຍ່າ

ຕາຍາຍ ແລ້ວນໍາເອົາຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວ ຫັນມາສ້າງເປັນເສດຖະກິດຄອບຄົວ ເຊິ່ງໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນເຮັດຂາຍຕາມຕະຫຼາດ ຕໍ່ມາປີ 2007

ໄດ້ຕັ້ງຮ້ານຂາຍເລີ່ມຈາກ 3 ໂຕະ ໃນໄລຍະນັ້ນບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກລູກຄ້າພໍປານໃດ, ບາງມື້ຂາຍໝົດບາງມື້ກໍ່ບໍ່ໝົດ. ແຕ່

ເພິ່ນກໍ່ໄດ້ສູ້ຊົນອົດທົນ ທັງເຮັດທັງຖອດຖອນບົດຮຽນໄປນໍາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນສ່ວນປະກອບຂອງເຂົ້າປຸ້ນ, ຜັກກິນກັບ ແລະ ແຈ່ວ ຈຶ່ງເຮັດ

ໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກລູກຄ້າເປັນຢ່າງດີ. ມື້ໜຶ່ງຂາຍໄດ້ປະມານ 10 ກິໂລ

121

ຈຸດພິເສດຂອງຮ້ານແມ່ນເຮັດໄປນໍາ ຂາຍໄປພ້ອມໃໝ່ໆສົດໆ ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເຂົ້າປຸ້ນຍັງຮັກສາລົດຊາດໄວ້ໄດ້ດີ ບວກໃສ່

ກັບແຈ່ວທີ່ເພິ່ນຄິດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງເອງ ມີລົດຊາດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງຮ້ານເພິ່ນ, ສ່ວນປະກອບທີ່ສໍາຄັນແມ່ນໝາກ

ຖົ່ວເນົ່າທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກໝາກຖົ່ວ, ຂັ້ນຕອນການປຸງແຕ່ງທີ່ພິຖີພິຖັນ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກລູກຄ້ານັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ ເມື່ອກິດ

ຈະກຳມີການຂະຫຍາຍຕົວທາງຄອບຄົວຈຶ່ງໄດ້ຢືມເງິນຈາກກອງທຶນສະຫະພັນແມ່ຍິງບ້ານຈໍານວນ 20 ລ້ານກີບ ເພື່ອມາຕໍ່ຍອດ

ໃນການປັບປຸງຮ້ານ ແລະ ຂະຫຍາຍທຸລະກິດ. ປັດຈຸບັນ ຂະຫຍາຍມາເປັນ 13 ໂຕະ ມີລູກຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງແຂວງ,

ມີການສັ່ງຈອງເພື່ອເຮັດງານລ້ຽງ ແລະ ງານສັງສັນຕ່າງໆເພີ່ມຂຶ້ນ ສະເລ່ຍແລ້ວສາມາດຂາຍໄດ້ມື້ລະ 60-100 ກິໂລ, ສ່ວນການຂາຍ

ແມ່ນຂາຍເປັນຊຸດ ຊຶ່ງປະກອບມີ ນໍ້າຮ້ອນ, ຜັກລວກ, ແຈ່ວ ແລະ ເຂົ້າປຸ້ນ, ສ້າງລາຍຮັບປະມານ 50 ລ້ານກີບ/ເດືອນ

122

ຈາກຈຸດພິເສດຂອງບ້ານພິບຸນທອງ ທີ່ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 832 ຄົນ, ຍິງ 415 ຄົນ, ມີ 178 ຫຼັງຄາເຮືອນ ອາຊີບຫຼັກຂອງ

ປະຊາຊົນແມ່ນເຮັດນາ ແລະ ຜະລິດຫັດຖະກໍາປຸງແຕ່ງອາຫານເປັນອາຊີບສໍາຮອງ ໃນການສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວ. ອາຫານພື້ນ

ເມືອງບາງຊະນິດແມ່ນໄດ້ສືບທອດກັນມາແຕ່ປູ່ຍ່າຕາຍາຍ ແລະ ຍັງເປັນທີ່ນິຍົມຂອງຄົນໃນປັດຈຸບັນ ຈົນກາຍເປັນສັນຍາລັກຂອງເມືອງ

ຂອງບ້ານ. ບາງຄອບຄົວໄດ້ຫັນມາສ້າງເປັນເສດຖະກິດຄອບຄົວ ຈົນສາມາດສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວ ເພື່ອພັດທະນາຊີວິດການເປັນ

ຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງອົງການປົກຄອງບ້ານທີ່ໄດ້ໃກ້ຊິດຕິດແທດ ແລະ ປຸກລະດົມປະຊາຊົນສ້າງຢູ່ທໍາກິນຕາມທ່າແຮງ

ແລະ ເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດ ກໍ່ຄືຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານດີຂຶ້ນ ແລະ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຂອງຫຼາຍບ້ານ

ຫຼາຍເມືອງ. ສະເພາະອົງການຈັດຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ນອກຈາກປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ສະມາຊິກຢືມເງິນມາສົມທົບ

ທຶນໃນການສ້າງເສດຖະກິດແລ້ວ ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ໃນການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແກ່ເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງ ເພື່ອສ້າງລາຍ

ຮັບໃຫ້ຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ ໃຫ້ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນ ຈົນກາຍເປັນຕົວແບບຂອງບ້ານ ແລະ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ.

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                      ໂດຍ: ແຕ໋ວ ວິໄລພອນ