176

ບ້ານບວມພັນ, ກຸ່ມບວມພັນ ເມືອງຂົວ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ເປັນບ້ານຊົນເຜົ່າ: ລາວລຸ່ມ, ກືມມຸ ແລະ ເຜົ່າມົ້ງ, ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 540 ຄົນ,ຍິງ265ຄົນ, ມີ 103 ຄອບຄົວ, ອາຊີບຕົ້ນຕໍແມ່ນປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ.ໄລຍະຜ່ານມາ ປະຊາຊົນເຂດບ້ານບວມພັນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ທາງດ້ານກະສິກຳໄປຂາຍໃນທ້ອງຕະຫລາດ ແລະ ການເດີນທາງຂອງນ້ອງນ້ອຍນັກຮຽນໄປຮຽນໜັງ ສືຢູ່ຝາກນໍ້ານ້ອຍເບື້ອງນັ້ນ ຍ້ອນສະພາບເສັ້ນທາງໄດ້ຖືກຕັດຂາດຈາກແມ່ນໍ້ານ້ອຍໃນລະດູຝົນ ທີ່ມີຄວາມກ້ວາງບໍ່ສາມາດຂ້າມໄດ້. ພາຍຫຼັງທີ່ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານໄດ້ວາງແຜນພັດທະນາບ້ານຂອງຕົນ ເອງ ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຄັດເລືອກເອົາ ການກໍ່ສ້າງຂົວແຫ່ງນີ້ເປັນບຸລິມະສິດທໍາອິດ ແລະ ໄດ້ຜ່ານການວາງແຜນຂັ້ນກຸ່ມ ແລະ ຮັບຮອງຢູ່ຂັ້ນເມືອງ. ສະນັ້ນ ໃນເດືອນຕຸລາ 2017 ຂົວນໍ້າລົ້ນ ຂະໜາດ 4 X 20 ແມັດ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງ ເຊິ່ງມີມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 298 ລ້ານກ່ວາກີບ ໃນນີ້ ທຶນຂອງ ທລຍ 264 ລ້ານກ່ວາກີບ, ຊຸມຊົນປະກອບສ່ວນທາງດ້ານວັດຖຸທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ແຮງງານຄິດເປັນເງິນ 34 ລ້ານກວ່າກີບ, ຂົວແຫ່ງນີ້ ສາມາດຮັບນໍ້າໜັກໄດ້ 5 ໂຕ່ນ ພາຍຫລັງທີ່ຂົວດັ່ງກ່າວກໍ່ສ້າງສໍາເລັດ ແລະ ມອບໃຫ້ຊຸມຊົນເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ໃນວັນທີ 20 ກຸມພາ 2018 ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນບ້ານບວມພັນ ແລະ ບ້ານອ້ອມຂ້າງພາຍໃນກຸ່ມ ມີຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າກະສິກໍາຂອງບ້ານ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງເຂດທຳການຜະລິດໄດ້ສະດວກສະບາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ນອກນັ້ນ, ຍັງອໍານວຍ ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ນ້ອງນ້ອຍນັກຮຽນບ້ານບວມພັນ ສາມາດໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນຢູ່ຝາກນໍ້ານ້ອຍເບື້ອງນັ້ນ ຢ່າງສະດວກສະບາຍ ແລະ ປອດໄພ ໃນທຸກລະດູ.

ທ່ານນາງ ຕຸ່ນ ປະຊາຊົນບ້ານບວມພັນກ່າວວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກດີໃຈທີ່ໄດ້ມີໂອກາດນຳໃຊ້ຂົວແຫ່ງນີ້ເພື່ອນຳເອົາສິນຄ້າໄປຂາຍທີ່ທ້ອງຕະຫຼາດ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ ເຊິ່ງຕ່າງຈາກເມື່ອກ່ອນ ຖ້າເປັນລະດູຝົນ ນໍ້າຫລາຍກໍ່ບໍ່ສາມາດຂ້າມນໍ້າໄປຫາເຂດທໍາການຜະລິດໄດ້, ຖ້າຮອດລະດູແລ້ງຈຶ່ງຂ້າມແມ່ນໍ້ານ້ອຍໄປຫາໄຮ່ ຫາສວນໄດ້ ແລະ ອີກສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກ ດີໃຈຫລາຍທີ່ເຫັນລູກຫລານຢູ່ບ້ານບວມພັນ ສາມາດໄປຮຽນຢູ່ຝາກນໍ້າເບື້ອງນັ້ນ ຢ່າງປອດໄພ ແລະ ສະດວກສະບາຍ”.