156157

ເພື່ອເປັນການທົບທວນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານ ໄດ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຕໍ່ກັບຮູບແບບ ແລະ ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ).ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ທລຍ ເມືອງວຽງໄຊແຂວງຫົວພັນ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະຈຳເດືອນຂອງຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານຂັ້ນເມືອງຂຶ້ນ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງການກະສິກຳເມືອງວຽງໄຊ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສິງວົງໄຊ ສິລິວົງພັນ, ກໍາມະການພັກເມືອງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ທັງ

ເປັນຜູ້ປະສານງານຝ່າຍລັດຂັ້ນເມືອງ, ມີຫ້ອງການກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນເມືອງ, ທລຍ ແຂວງ, ທລຍ ເມືອງ, ຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານ 5 ກຸ່ມບ້ານເປົ້າໝາຍເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 25 ຄົນ, ຍິງ 11 ຄົນ.

       ຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານ 5 ກຸ່ມທີ່ມາຈາກກຸ່ມຈາດ, ໂສຍ, ນ້ຳງາ, ໂຮມທອງ ແລະ ໂພນທອງ ໄດ້ຜ່ານບົດລາຍງານຫຍໍ້ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍໃນແຕ່ລະໄລຍະຜ່ານມາ ໂດຍນໍາສະເໜີຈຸດດີ ຈຸດອ່ອນ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ປູກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບລະບຽບ, ຫຼັກການ, ຮູບແບບວິທີການເຮັດວຽກຂອງ ທລຍ ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ຍັງເປັນບັນຫາສໍາຄັນເພາະສ່ວນຫຼວງຫຼາຍກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງ ທລຍ ແມ່ນກຸ່ມຊົນເຜົ່າ, ຜູ້ທຸກຍາກ, ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ສະນັ້ນ ການຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຍັງເປັນບັນຫາສໍາຄັນ. ນອກຈາກນັ້ນ ແຕ່ລະກຸ່ມໄດ້ນໍາສະເໜີແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍໃຫ້ສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.

       ໃນຕ ອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ ທ່ານ ສິງວົງໄຊ ສິລິວົງພັນ ໄດ້ມີຄຳເຫັນໂອ້ລົມຕໍ່ກອງປະຊຸມ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ຜົນສຳເລັດ ແລະ ໝາກຜົນທີ່ຍາດມາໄດ້ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍໃນໄລຍະຜ່ານມາຂອງແຕ່ລະກຸ່ມບ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ເປີດຊອງຢູ່ບ້ານທີ່ຊຸມຊົນເປັນຜູ້ດໍາເນີນການເອງ ເຊິ່ງເຫັນວ່າມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຫຼາຍທາງດ້ານຄວາມໂປ່ງໃສ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມຜູ້ປະສານງານທີ່ມາຈາກ 5 ກຸ່ມບ້ານ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຕື່ມ ເລື່ອງຄວາມເປັນເອກະ

ພາບກັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ, ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຊຸມຊົນກ່ຽວກັບລະບຽບຫຼັກການຂອງ ທລຍ ຕໍ່ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ເຊັ່ນວ່າ ຄວາມໂປ່ງໃສ, ສາມາດກວດສອບໄດ້ ຊຸມຊົນນຳໃຊ້ສິ່ງກໍ່ສ້າງໄດ້ຍາວນານ ແລະ ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ.

                                                                                                                                                                                                                                                           ໂດຍ: ທລຍ ເມືອງວຽງໄຊ

 

PRFto empower coordinators  of village clusters

In order to review and empower the coordinators of village clusters with more knowledge and understanding on the form and method of the Poverty Reduction Fund (PRF) implementation, the PRF of Viengxay district, Huaphanh province recently held the monthly meeting of coordinators of village clusters in district levels chaired by Mr. Singvongxay Silivongphanh, the member of Party Committee, Head of Agriculture and Forestry Office of Viengxay district, the PRF coordinator of the district, and 25 representatives of which 11 women from relevant sectors also participated in this meeting.

       The coordinators from 5 village clusters such as Jad, Souy, Namnga, Homthong and Phonthong have briefly reported on the implementation of sub-projects by presenting points of weaknesses and challenges, especially in providing knowledge and awareness on the regulations, principles and forms of PRFžs work for the community which is still the vital matter because most of their target groups are ethnic minorities, poor and marginalized people in remote areas. Consequently, helping these people to access useful information is still a crucial task. In addition, each groups also presented their future implementation plan of sub-project

to meet the set goal.

       At the end, Mr. Singvongxay Silivongphan gave short remarks to the participants by expressing his appreciation for the achievements and the implications for the implementation of sub-project, in particularly, the procurement and distribution of community-based implementation, which were very efficient and effective in terms of transparency. However, coordinators from 5 village clusters need to pay more attention to the unity of sub-project implementation in order to assure transparency, accountability, sustainability, and high productivity use for the community.

       By: Viengxay PRF