51

ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ຄວາມທຸກຍາກຢູ່ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ) ຈະນຳໃຊ້ງົບປະມານເກືອບ 6 ຕື້ກີບ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 22 ໂຄງການຍ່ອຍ ຢູ່ 3 ເມືອງ ຂອງແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ຄື: ເມືອງ ຂວາ 6 ໂຄງການ, ເມືອງ ໃໝ່ 8 ໂຄງການ ແລະ ເມືອງ ສຳພັນ 8 ໂຄງການ. ສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ ໄລຍະທີ 3 ຮອບວຽນ

ທີ 14 ປີ 2017.

50

       ທ່ານ ຖາວອນ ໄຊຍະບຸດ ຫົວໜ້າ ທລຍ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນຈຳນວນ 22 ໂຄງການນີ້ ກວມເອົາ 3 ຂະແໜງການສຳຄັນ ຄື: ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 10 ໂຄງການ, ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ 2 ໂຄງການ ແລະ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 10 ໂຄງການ. ປັດຈຸບັນ ຫຼາຍໂຄງການພວມຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຈັດຊື້ຈັດຈ້າງອຸປະກອນສຳລັບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ມີບາງໂຄງການພວມຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນປະມູນໂຄງການ ເພື່ອຊອກຫາບໍລິສັດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ໂດຍຈະພະຍາຍາມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທຸກໂຄງການໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນປີນີ້ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນກຸ່ມບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການມີຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ໄດ້.

       ທລຍ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນປະຖົມຫຼັງໃໝ່ໃຫ້ບ້ານ ນຳ້ບອນໃຕ້ ເມືອງ ສຳພັນ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ຊຶ່ງນອນຢູ່ໃນຮອບວຽນທີ 13 ປີ 2016, ມູນຄ່າ 208,732,866 ກີບ, ໃນນີ້ ທຶນ ທລຍ ຊ່ວຍເຫຼືອມີ 191,190,878 ກີບ ແລະ ທຶນປະກອບສ່ວນຂອງຊຸມຊົນແມ່ນ  15,541,988 ກີບ. ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໃນວັນທີ 16 ພຶດສະພາ 2016 ແລະ ສຳເລັດໃນວັນທີ 16 ກັນຍາ 2016, ເປັນອາຄານຊັ້ນດຽວມີ 2 ຫ້ອງຮຽນ ໂດຍສອນເປັນຫ້ອງຄວບແຕ່ຊັ້ນ ປໍ 1 ຮອດ ປໍ 5 ແລະ ປະກອບອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນຄົບຊຸດ.

ນາງ ແຟງ, ອາຍຸ 10 ປີ ນັກຮຽນຊັ້ນ ປໍ 4 ແລະ ທ້າວ ລີ ອາຍຸ 10 ປີ ນັກຮຽນຊັ້ນ ປໍ 5 ໃຫ້ສຳພາດ ແລະ ເວົ້າເປັນສຽງດຽວກັນວ່າ: ພວກຫຼານດີໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ໂຮງຮຽນຫຼັງໃໝ່ເພາະເປັນໂຮງຮຽນ ທີ່ສວຍງາມ ແລະ ແໜ້ນໜາຖາວອນ, ນອກຈາກໄດ້ໂຮງຮຽນແລ້ວ ຍັງໄດ້ອຸປະກອນການຮຽນການສອນຄົບຊຸດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໂຕະ, ຕັ່ງ, ກະດານ‚ ຊຶ່ງແຕກຕ່າງຈາກໂຮງຮຽນຫຼັງເກົ່າ ທີ່

ຕ້ອງໄດ້ສ້ອມແປງເປັນປະຈຳ ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນກໍບໍ່ຄົບŽ.

       ທ່ານ ທອງສີ ທອງແສງຈິດ ຄູສອນບ້ານນຳ້ບອນໃຕ້ ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ໃນເມື່ອກ່ອນໂຮງຮຽນຫຼັງເກົ່າແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍໂດຍສະເພາະແມ່ນຫຼັງຄາ, ກະດານ ແລະ ໂຕະຕັ່ງແມ່ນບໍ່ສາມາດ ເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ເລີຍ. ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ໂຮງຮຽນຫຼັງໃໝ່ບັນດານ້ອງໆນັກຮຽນກໍດີໃຈຫຼາຍ ແລະ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ການມາຮຽນ ເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະປີມີນັກຮຽນຢາກເຂົ້າໂຮງຮຽນເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນມີຄວາມດຸໝັ່ນ ແລະ ຕັ້ງໃຈໃນການສຶກສາຮ່ຳຮຽນຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.


                                                                                                                                                                                                                                                                    ໂດຍ: ເພັດທອງຄຳ