Gallerys

ທ່ານ ນາງ ບັນດິດ ປະທຸມວັນ ຮອງປະທານຄະນະບໍລິຫານງານ ສສຍລ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານກອງປະຊຸມປັບປຸງເນື້ອໃນຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບ ຍິງ-ຊາຍ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 20-22 ກຸມພາ 2019 ທີ່ແຂວງວຽງຈັນ.

10350103511035210353