Gallerys

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງໄຊສົມບູນ ລົງພົບປະໂອ້ລົມເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງ ບ້ານວັງໄຮ ເມືອງທ່າໂທມ ແຂວງໄຊສົມບູນ ມີຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມ ທັງຫມົດ 47 ຄົນ, ຊາຍ 4 ຄົນ.

387388389