Gallerys

ວັນທີ 20 ສິງຫາ 2018, ທ່ານ ນາງ ທຸມມາລີ ວົງພະຈັນ, ຮອງປະທານຄະນະບໍລິຫານງານ ສສຍລ ຕ້ອນຮັບການເຂົ້າພົບຂອງ ທ່ານ ດຣ ນາງ ໂຣຊີລາວາ ແອງກຣານີ ຜູ້ປະສານງານເລື່ອງໄພພິພັດ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບທິດທາງແຜນການຮ່ວມມືກັນທັງສອງຝ່າຍ ໃນການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ຢູ່ທີ່ແຂວງອັດຕະປື

604160426043604460456046

ວັນທີ 15 ສິງຫາ 2018 ທ່ານນາງ ສິລິກິດ ບຸບຜາ ຮອງປະທານຄະນະບໍລິຫານງານ ສສຍລ ໄດ້ເດີນທາງໄປທີ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ສຍ ແຂວງໄຊຍະບູລີ.

603560366037603860396040