ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ

LAO WOMEN'S UNION

Latest News

 • 1
 • 2
 • 3

Proverty reduction

 • ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ
  ໂຮງຮຽນຫລັງໃໝ່                                                           ໂຮງຮຽນຫລັງເກົ່າ   ບ້ານນໍ້າມີ້ບ້ານຊົນເຜົ່າກຶມມຸເປັນບ້ານຫນຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບກຸ່ມບ້ານດອນຄູນ,ເມືອງວຽງຄໍາ,ແຂວງຫລວງພະບາງຕັ້ງຢູ່ທາງທິດເຫນືອຫ່າງຈາກເທດສະ...
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Health

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Poem

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

equality

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Family

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Social

 • 1
 • 2
 • 3

development

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

women

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Life

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Law

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

beauty

 • ຮັກສາຜິວໃນລະດູຮ້ອນ ຮັກສາຜິວໃນລະດູຮ້ອນ
    ສາວໆທັງຫລາຍທີ່ຄິດວ່າລະດູຮ້ອນເປັນອຸປະສັກຕໍ່ຜິວພັນຂອງແມ່ຍິງເນື່ອງຈາກວ່າອາກາດທີ່ຮ້ອນຈະເຮັດໃຫ້ມີເຫື່ອຊຶ່ງເປັນສາເຫດກໍ່ໃຫ້ເກີດມີກິ່ນໂຕນອກຈາກນີ້ຍັງກໍ່ໃຫ້ເກີດຜິວ...
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

varity

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

house works

 • ຕົ້ມຍຳອ່ຽນ ຕົ້ມຍຳອ່ຽນ
    ສ່ວນປະກອບ: - ອ່ຽນ                                1 ກິໂລ - ຫົວຂ່າ                              1 ຫົວ - ຫົວສີໃຄ...
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

short story

 • ຄົນລືມຄວາຍ
  ເລື່ອງສັ້ນ ຝົນຫົວປີເລີ່ມຖອກເທລົງມາຫ່າແລ້ວຫ່າເລົ່າ,ເຮັດໃຫ້ທົ່ງນາເປົ່າປ່ຽວດຽວດາຍເຕັມໄປດ້ວຍໃບຫຍ້າແຫ້ງກະແດ້ງຕາຍໄປດ້ວຍຄວາມຫິວໂຫຍນັ້ນ...
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

whisper

 • ຖ້າເບິ່ງໂລດ ຖ້າເບິ່ງໂລດ
  ໃນຕອນເຊົ້າທີ່ເຢືອກເຢັນວັນໜຶ່ງຂອງເດືອນມັງກອນ,ຫອຍໂຕໜຶ່ງເລີ່ມໄຕ່ຂຶ້ນຕົ້ນມ່ວງ.ໃນຂະນະທີ່ມັນຄ່ອຍໆໄຕ່ຂຶ້ນຢູ່ນັ້ນ,ແມງປີກແຂງຕົວຜູ້ກໍປ່ອນຫົວອອກມາຈາກບໍລິເວນ...
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

environment

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

local news

 • ຂ່າວທ້ອງຖິ່ນ
  ຂ່າວທ້ອງຖິ່ນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ   → ທ້າຍເດືອນ ສິງຫາ 2013 ຫນ່ວຍສະຫະພັນແມ່ຍິງພະແນກກວດກາ...
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6