ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ

LAO WOMEN'S UNION

Latest News

 • 1
 • 2
 • 3

Proverty reduction

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Health

 • ຄຸນປະໂຫຍດຂອງໝາກເເອບເປີ້ນ ຄຸນປະໂຫຍດຂອງໝາກເເອບເປີ້ນ
  ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າໝາກແອບເປິ້ນມີຄຸນປະໂຫຍດສາມາດຊ່ວຍດັບກິ່ນໄດ້ໂດຍການນຳເອົາໝາກແອບເປິ້ນໄປວາງໄວ້ໃນເຮືອນຄົວ,ຫ້ອງນອນ,ຫ້ອງຮັບແຂກກໍ່ຈະຊ່ວຍດັບກິ່ນທີ່ບໍ່...
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Poem

 • ຮຽນນັບ ຮຽນນັບ
  ຊາຍຄົນໜຶ່ງໄປຢາມຄອບຄົວນ້ອງຊາຍຂອງຕົນຢູ່ໃນເມືອງ. ຄອບຄົວນ້ອງຊາຍມີລູກຊາຍອາຍຸສີ່ປີ....
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Family

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Social

 • 1
 • 2
 • 3

development

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

women

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Life

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Law

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

beauty

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

varity

 • ສວຍໆງາມໆ ສວຍໆງາມໆ
  ໝາກໄມ້ທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການຫລຸດນໍ້າໜັກ ສຸຂະພາບເປັນສິ່ງສໍາຄັນດັ່ງນັ້ນ,ຈຶ່ງຄວນເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງຮັກສາໃຫ້ສະຫມ່ໍາສະເຫມີໂດຍສະເພາະເລື່ອງອາຫານ...
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

house works

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

short story

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

whisper

 • ຖ້າເບິ່ງໂລດ ຖ້າເບິ່ງໂລດ
  ໃນຕອນເຊົ້າທີ່ເຢືອກເຢັນວັນໜຶ່ງຂອງເດືອນມັງກອນ,ຫອຍໂຕໜຶ່ງເລີ່ມໄຕ່ຂຶ້ນຕົ້ນມ່ວງ.ໃນຂະນະທີ່ມັນຄ່ອຍໆໄຕ່ຂຶ້ນຢູ່ນັ້ນ,ແມງປີກແຂງຕົວຜູ້ກໍປ່ອນຫົວອອກມາຈາກບໍລິເວນ...
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

environment

 • ຄວນກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອແນວໃດ ຄວນກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອແນວໃດ
  ເພື່ອໃຫ້ບ້ານເຮືອນ,ຖະໜົນຫົນທາງສະອາດຈົບງາມ,ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ແລະບ່ອນອື່ນໆສະອາດຈົບງາມເພື່ອໃຫ້ແຂກຕ່າງດ້າວທ້າວຕ່າງເມືອງທີ່ຜ່ານໄປມາເຫັນໄດ້ຄວາມ...
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

local news

 • ຂ່າວທ້ອງຖິ່ນ
  ຂ່າວທ້ອງຖິ່ນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ   → ທ້າຍເດືອນ ສິງຫາ 2013 ຫນ່ວຍສະຫະພັນແມ່ຍິງພະແນກກວດກາ...
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6